Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk is. Zo is CO₂ een waarde die veel genoemd wordt en waar we vandaag dieper op in gaan.  

CO₂ is beschikbaar in de drie basisvormen: gas, vloeistof en vaste vorm. Gasvormige koolstofdioxide komt vrij bij de volledige verbranding van brandstoffen waarin koolstof zit. Koolstof zit in fossiele brandstoffen. Denk hierbij aan hout, steenkool, aardolie en aardgas. Daarnaast komt het ook voor vanuit het afbreken van organische materialen die koolstof verbranden. Voor vastgoed is voornamelijk de CO₂ afkomstig van verbranding van toepassing. Om te weten wat de uitstoot van het vastgoed is kunnen we er op twee manieren naar kijken.  

  1. Werkelijke gebruiken omrekenen met landgemiddelde opwek coëfficiënten*. 
  2. Berekende gebruiken omrekenen met landgemiddelde opwek coëfficiënten*. 

Beide situaties geven een waarde van CO₂-uitstoot die meetbaar is. Maar welke waarde wil je gebruiken en hoe kan je dat doen? 

*opwek coëfficiënten kunnen in de loop van de tijd veranderen wanneer Nederland meer elektriciteit haalt uit andere bronnen en installaties.  

CO₂-uitstoot volgens de NTA 8800

Als gebruiker van Vabi Assets Energie beschik je over een database van je gehele bezit. Van deze woningen worden automatisch NTA 8800 berekeningen uitgevoerd, waarvan CO₂-uitstoot een resultaat is.

Belangrijke punten om op deze manier je duurzaamheid en CO₂-doelstellingen te sturen zijn:

  1. De rekenresultaten zijn genormeerd.
  2. De rekenresultaten zijn niet onderhevig aan bewonersgedrag. 
  3. Bij het verduurzamen zijn de CO₂-reducties te onderbouwen met dezelfde berekening. 
  4. Een vliegende start in vastlegging met de aanwezige data. 

Door deze punten samen te voegen, ontstaat er een schaalbare manier om met CO₂ om te gaan. Met de diverse exportfuncties binnen Vabi Assets Energie kan je op het niveau van een object of de portefeuille inzicht krijgen in de huidige stand van zaken  

Bij het maken van verduurzamingsplannen is het belangrijk om inzichtelijk te maken wat de potentiële CO₂-reductie is. In het geval van het wel of niet behalen van duurzaamheidsdoelen kan je altijd terug naar de oorspronkelijke plannen en diens onderbouwingen. Dit biedt de mogelijkheid om geplande acties te controleren en zo nodig aan te passen. 

Na verloop van tijd en investeren is het ook meetbaar geworden hoe de CO₂-uitstoot daadwerkelijk is verminderd. Vergeet na verduurzaming bijvoorbeeld niet een nieuw label op te nemen of de data in Vabi Assets Energie bij te werken. 

Met behulp van onze aanbevolen Vabi Assets Energie tools en features kun je vandaag al beginnen met het nastreven van de doelstellingen van Parijs voor 2050.

Onze aanbevolen features: 

Registratiemomenten: leg registratiemomenten periodiek vast. Zo bouw je een bestand op van voorraad kengetallen in tijd. Onder andere de CO₂-uitstoot. Zie de handleiding. 

Energieplannen: maak een variantberekening van de huidige en nieuwe situatie door maatregelen te ontwerpen en slim toe te passen. Zo zie je de CO₂-uitstoot van dit moment, maar ook waar het kan naar toe kan. Bezoek onze Vabi Support pagina voor meer informatie over energieplannen.

Instructievideo’s: bekijk de geüpdatet Vabi Assets Energie instructievideo’s op de Vabi Support pagina om het maximale uit het programma te halen.

Heb je nog vragen of wil je meer weten over het berekenen van CO₂? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

18 januari 2024
De EPV regeling gebruikt vanaf nu de NTA 8800

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...

18 januari 2024
De belangrijkste wijzigingen van de NTA 8800:2024

Net zoals de afgelopen twee jaar, zijn er ook dit jaar weer wijzigingen in de NTA 8800. Deze wijzigingen hebben als doel om de...

18 januari 2024
Met ingang van 2024 is de Energie-investeringsaftrek verbeterd op basis van de NTA 8800

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling vanuit de overheid om de kosten voor aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen deels te compenseren. Ook...