Hoe differentieert u uw woningen nog na de passendheidstoets?

Delft, 22 september 2016 – Corporaties moeten sinds 1 januari 2016 passend toewijzen. Dit betekent dat vijfennegentig procent van de huishoudens met potentieel recht op huurtoeslag een woning toegewezen moet krijgen tot maximaal de aftoppingsgrens. Met de passendheidstoets wil de regering borgen dat de huren betaalbaar blijven en dat een onevenredig grote aanspraak op de huurtoeslag wordt voorkomen.

De passendheidstoets zorgt voor minder aanbod voor huishoudens met recht op huurtoeslag. De wachtlijsten lopen op en de slaagkans voor deze doelgroep neemt af. Om toch aan de eis van 95% en eventuele prestatieafspraken met de gemeente te voldoen lijkt het aftoppen van huren de enige optie.

Het gevolg van aftoppen is huurderving, die steeds vaker wordt opgevangen door het verhogen van de huren onder de aftoppingsgrens. Maar hierdoor verdwijnt de gewenste diversiteit in de portefeuille van de corporatie en worden de huren steeds meer gegeneraliseerd. Dit zorgt ervoor dat huurders bij hun woningkeuze minder invloed op hun woonlasten hebben. Er is immers minder diversiteit in de huren, maar het bestedingspatroon en de (besparings-) ruimte in het budget per huishouden kan verschillen.

Tonen van woonlasten zorgt voor diversiteit

Het wordt dus lastig voor corporaties om zichzelf te onderscheiden op het gebied van een gedifferentieerd woningaanbod. Een middel om de diversiteit in beeld te brengen is het tonen van woonlasten. Als belangrijke factoren zoals energielasten en waterverbruik namelijk niet inzichtelijk zijn bij een nieuwe verhuring, worden ze over het hoofd gezien. En juist deze kosten zijn, samen met de huur, zeer bepalend voor de betaalbaarheid van een woning. Twee woningen met dezelfde huurprijs kunnen door een verschil in de energetische kwaliteit sterk in woonlasten verschillen.

Een voorbeeld

Voorbeeld berekening van twee galerijwoningen, met een oppervlakte van 91.38 m2, waarbij de woonlasten aanzienlijk verschillen.

woonlasten-voorbeeldberekening

woonlastenberekening voor galerijwoning 1

 

woonlasten-voorbeeldberekening-2

woonlastenberekening voor galerijwoning 2

 

Communicatie ook na de passendheidstoets over woonlasten

Communicatie over de woonlasten is daarom essentieel. Het risico op betalingsachterstanden kan door een goede communicatie over de totale lasten van een woning worden beperkt. De diversiteit in de lasten worden zichtbaar en de woningzoekende kan beter beoordelen of de woonlasten passen bij zijn portemonnee.  Zo ontstaat er misschien toch nog voldoende financiële ruimte voor sport, hond of de kat of juist voor die woning op die leuke locatie.

Meer informatie

Wilt u ook aan de slag met het tonen van woonlasten of een betaalbaarheidsadvies? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

03 maart 2021
Werken met 2 versies van Vabi Assets Energie naast elkaar

Vanaf versie 8 werkt de database van Vabi Assets Energie met twee datasets: één voor de oude applicatie (Nader Voorschrift) en één voor de...

02 maart 2021
5 overwegingen om de conversie naar de NTA 8800 uit te voeren (of nog even te wachten)

Sinds 1 januari is de nieuwe rekenmethodiek voor het berekenen van een energielabel, de NTA 8800, van kracht. Hierbij is er veel veranderd. Van...

19 februari 2021
Duurzaamheid in woningvoorraad en vastgoed versnellen met subsidies

Het versnellen van verduurzaming bij woningcorporaties en vastgoedeigenaren. Subvention en Vabi bedienen dezelfde klanten met hetzelfde doel. Vabi doet dat met software, Subvention met...