Betaalbaarheid heeft alles te maken met woonlasten

Delft, 19 februari 2015 – Corporaties hebben het begrip betaalbaarheid de afgelopen jaren omarmd. Een eerste stap die veel corporaties al hebben genomen is het tonen van de woonlasten (energielasten en huurlasten) van een woning aan woningzoekenden. Dit maakt huurders bewuster van de invloed van energielasten op de betaalbaarheid van de woningen (Vabi woonlastenmethodiek). Dankzij deze informatie kunnen woningzoekenden een woning kiezen die echt past bij hun persoonlijke financiële situatie.

Producten:Vabi-Assets-:Energie:Vabi-Assets-Energie-5.20

De echte uitdaging ligt steeds meer bij het in beeld brengen van “betaalbaarheid” van een woning. De keuze om wel of niet voor een woning te kiezen ligt uiteindelijk bij de woningzoekende, maar corporaties zijn in toenemende mate van mening dat het ook hun verantwoordelijkheid is om een objectief betaalbaarheidsadvies uit te brengen dat de woningzoekende helpt om een evenwichtige keuze te maken.

Normen

Om objectief vast te stellen welk bedrag betaalbaar is of niet, is het belangrijk om uit te gaan van een norm die aangeeft tot welke hoogte woonlasten voor elk budget acceptabel zijn. De meest gebruikte normen hiervoor zijn: CBS (lage-inkomensgrens), SCP (niet-veel-maar-toereikend) en Nibud (residuele woonlastenmethode). Pas dan weet u als corporatie of een woning ook echt betaalbaar is voor een woningzoekende en kunt u dit duidelijk en helder communiceren.

Heeft u gekozen voor een norm, dan is het raadzaam om de consequentie inzichtelijk te maken. Hoeveel betaalbare woningen zijn er voor de veel voorkomende doelgroepen? Breng ook in beeld welke betaalbaarheidsadviezen zouden zijn afgegeven in het afgelopen jaar op basis van de gekozen norm. De conclusies van dit onderzoek geven inzicht in de betaalbaarheid van de woningvoorraad en geven u een krachtig middel om uw huurders nog beter te informeren over de betaalbaarheid van hun beoogde woning. Ook is het belangrijke input voor het maken van prestatieafspraken over betaalbaarheid.

Wat doet u aan betaalbaarheid?

In opdracht van corporaties hebben wij onderzoek uitgevoerd naar de betaalbaarheidsnorm, om een onderbouwd advies te geven over de betaalbaaheid van de voorraad. Wilt u ook aan de slag met betaalbaarheid en wilt u weten hoe Vabi u kan helpen met het in kaart brengen hiervan? Of heeft u zelf onderzoek uitgevoerd en wilt u met ons meedenken over betaalbaarheid? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

17 juni 2021
Hoe zorg je ervoor dat de gesimuleerde plafondkoeling in de praktijk naar behoren werkt?

Met de TOjuli is er meer aandacht voor oververhitting van gebouwen gekomen. Om het binnenklimaat van een gebouw comfortabel te houden, kan je plafondkoeling...

17 juni 2021
Regelen op ATG grafiek

Voor een project kunnen verschillende eisen van toepassing zijn voor het comfort. Een van de meest recente methodieken is de ATG (Adaptieve Temperatuur Grenswaarden)...

17 juni 2021
Importeer eenvoudig de geometrie in Vabi EPA

Met de EPA export kun je heel eenvoudig de geometrie vanuit Vabi Elements naar Vabi EPA exporteren. Alle bouwkundige gegevens worden nu al nauwkeurig...