Woonlastenbeleid uitwerken (deel 2): Zo doe je dat!

monitoring en evaluatie

Delft, 30 maart 2017 – In de nieuwsbrief van februari jl. gaven we aan hoe je eenvoudig kunt starten met woonlastenbeleid. We gaven daarbij aan dat de ‘do’ fase van de plan-do-check-act-cyclus een goede eerste, praktische stap kan zijn naar het implementeren van woonlastenbeleid in de corporatie. Maar hoe ga je dan verder? De tweede stap die je kunt zetten in het implementeren van woonlastenbeleid, is die van monitoring en evaluatie.

Resultaat: Monitoring en evaluatie geeft u inzicht in de betaalbaarheid van de woonlasten met het huidige beleid.

Inzicht in betaalbaarheid nieuwe verhuringen

Betalingsproblemen ontstaan vaak na een nieuwe verhuring. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat bij een nieuwe verhuring de huur meestal (aanzienlijk) wordt verhoogd. En ook de nieuwe huurder moet mogelijk wennen aan zijn nieuwe financiële situatie. Bij een nieuwe verhuring is relatief veel bekend over huurders. De verhuurgegevens bieden dan ook een goed handvat om de betaalbaarheid van de verhuringen in beeld te brengen.

Inzicht in de betaalbaarheid bij een nieuwe verhuring geeft je naast inzicht in de effecten van het beleid ook inzicht in waar je risico loopt op betalingsproblemen. Uit een onderzoek onder 588 huurders, uitgevoerd door William Dircken (Betaalbaarheid van het wonen, 2015) kan worden geconcludeerd dat 42% van de huurders met een betalingsrisico ook daadwerkelijk een schuld heeft. Door – met bijvoorbeeld een budgetcoach – vroegtijdig in te spelen op dit risico kan een schuld mogelijk worden voorkomen.

Tip

Maak bij het in beeld brengen van de huidige situatieanalyses op de volgende niveaus en bereken voor deze doorsnedes de woonlasten en betaalbaarheidsrisico’s:

  • Locatie;
  • Woningtypologie;
  • Bouwjaar/energielabel;
  • Doelgroep.

Lees meer over het starten met sturen op woonlasten in onze herziene handreiking: “van huurbeleid naar woonlastenbeleid”. Download de handreiking hier.

Gerelateerde artikelen

24 november 2023
Toekomstbestendig renoveren met de renovatiestandaard

We zijn inmiddels enige tijd op weg met de BENG eisen voor nieuwbouw, maar ook bestaande bouw zal zijn steentje moeten bijdragen om de...

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

23 november 2023
Maatregelen maken volgens de isolatiestandaard

In de vastgoedmarkt zijn we veelal bezig met duurzaamheid. Om op een toekomstbestendige manier een verduurzaming uit te voeren is de isolatiestandaard in het...