Woonlastenbeleid uitwerken (deel 2): Zo doe je dat!

monitoring en evaluatie

Delft, 30 maart 2017 – In de nieuwsbrief van februari jl. gaven we aan hoe je eenvoudig kunt starten met woonlastenbeleid. We gaven daarbij aan dat de ‘do’ fase van de plan-do-check-act-cyclus een goede eerste, praktische stap kan zijn naar het implementeren van woonlastenbeleid in de corporatie. Maar hoe ga je dan verder? De tweede stap die je kunt zetten in het implementeren van woonlastenbeleid, is die van monitoring en evaluatie.

Resultaat: Monitoring en evaluatie geeft u inzicht in de betaalbaarheid van de woonlasten met het huidige beleid.

Inzicht in betaalbaarheid nieuwe verhuringen

Betalingsproblemen ontstaan vaak na een nieuwe verhuring. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat bij een nieuwe verhuring de huur meestal (aanzienlijk) wordt verhoogd. En ook de nieuwe huurder moet mogelijk wennen aan zijn nieuwe financiële situatie. Bij een nieuwe verhuring is relatief veel bekend over huurders. De verhuurgegevens bieden dan ook een goed handvat om de betaalbaarheid van de verhuringen in beeld te brengen.

Inzicht in de betaalbaarheid bij een nieuwe verhuring geeft je naast inzicht in de effecten van het beleid ook inzicht in waar je risico loopt op betalingsproblemen. Uit een onderzoek onder 588 huurders, uitgevoerd door William Dircken (Betaalbaarheid van het wonen, 2015) kan worden geconcludeerd dat 42% van de huurders met een betalingsrisico ook daadwerkelijk een schuld heeft. Door – met bijvoorbeeld een budgetcoach – vroegtijdig in te spelen op dit risico kan een schuld mogelijk worden voorkomen.

Tip

Maak bij het in beeld brengen van de huidige situatieanalyses op de volgende niveaus en bereken voor deze doorsnedes de woonlasten en betaalbaarheidsrisico’s:

  • Locatie;
  • Woningtypologie;
  • Bouwjaar/energielabel;
  • Doelgroep.

Lees meer over het starten met sturen op woonlasten in onze herziene handreiking: “van huurbeleid naar woonlastenbeleid”. Download de handreiking hier.

Gerelateerde artikelen

01 augustus 2022
Eerste versie software maatwerkadvies in september

Momenteel wordt er hard gewerkt vanuit de overheid, onder vlag van ISSO en RVO, aan de diverse aspecten van een volledig maatwerk advies. Vanuit...

15 juli 2022
Sneakpreview 9.1: Representatieve woningen registreren

Als er veel woningen zijn die op elkaar lijken, is het mogelijk om deze – onder voorwaarden – als representatief te beschouwen. Dit heeft...

14 juli 2022
Wijzigingen in de norm en het opnameprotocol

Na een lange periode waarin je met de bèta versie kon wennen aan de nieuwe norm, is deze per 1 juni dan ook echt...