De Vabi Woonlastenmethodiek blijft betrouwbaar voor het voorspellen van de woonlasten van uw woningen

Delft, 17 maart 2016 – 2015 was een turbulent jaar op het gebied van wet- en regelgeving voor energielabels. Het vertrouwde energielabel verdween en de nieuwe Energie-Index op basis van het Nader Voorschrift werd geïntroduceerd. Dit leidde tot verschillen ten opzichte van de oude EPA Energie-Index. Het Nader Voorschrift heeft echter niet tot een betere voorspelling van het energieverbruik van de woning geleid. Heeft u zich na deze methodiekovergang afgevraagd hoe u de betaalbaarheid van het wonen op een duurzame manier kunt waarborgen en blijft aantonen? Hiervoor is de Vabi Woonlastenmethodiek, geïntroduceerd in 2013, bij uitstek het middel voor. Deze methodiek zegt niet alleen iets over de energieprestatie van de woning, maar ook over het persoonsgebonden verbruik.

De Vabi woonlastenmethodiek is niet bij toeval ontstaan. Woonstichting Etten-Leur heeft Vabi in 2011 benaderd om de tekortkomingen van de toenmalige EPA methodiek aan te pakken en op een betrouwbare wijze energielasten te voorspellen aan haar huurders.

De EPA methodiek (geldig tot 01-01-2015) was tot stand gekomen om woningen onderling vergelijkbaar te maken. De EPA labelberekening ging uit van een ‘gelijk’ comfortniveau voor alle woningen door bij de berekening van het energieverbruik uit te gaan van een gemiddelde woningtemperatuur van 18°C. Daarnaast werd in de berekening uitgegaan van een gestandaardiseerd bewonersgedrag, vaste interne warmteproductie en standaard referentie graaddagen. Er werd geen rekening gehouden met het gedrag van mensen in een goed of matig geïsoleerde woning. De onderstaande afbeelding uit het onderzoek van OTB (op basis van 200.000 woningen) wist het verschil tussen het werkelijke en theoretische gasverbruik per labelstap goed te illustreren. Bewoners in een slecht geïsoleerde woningen verwarmen bijvoorbeeld vaak alleen bepaalde vertrekken in plaats van de hele woning. Het op woningniveau ingevulde maatwerkadvies leidde vaak tot betere resultaten maar bleek zeer arbeidsintensief in uitvoering te zijn.

 

energielabels en werkelijk verbruik

 Figuur: Energielabels en werkelijk energiegebruik (bron:TVVL Magazine)

Daarnaast werd in de EPA methodiek het persoonsgebonden elektriciteitsverbruik voor bijvoorbeeld de televisie en wasmachine volledig buiten beschouwing gelaten. Het was op deze manier voor de corporaties niet mogelijk om een volledig advies over het te verwachten energieverbruik uit te brengen aan de huurders.

De Vabi woonlastenmethodiek heeft de elektriciteitsvoorspelling verrijkt met het persoonsgebonden elektriciteitsverbruik dat gebaseerd is op de gegevens van het Nibud. Het Nibud heeft een relatie afgeleid tussen elektriciteitsverbruik en een aantal bewonerskenmerken. Daarnaast heeft Vabi met  behulp van de werkelijke energieverbruiken en huurdersgegevens van corporaties een relatie tussen de energieprestatie van de woningen en gemiddelde binnentemperatuur afgeleid. Deze relatie maakt het mogelijk om voor de hele woningvoorraad zonder de arbeidsintensiviteit van maatwerkadvies toch een betrouwbare gasverbruik te voorspellen. Verder worden de standaard aannames (bijvoorbeeld referentie graaddagen) vervangen door (bewoners)specifieke waardes. Ten slotte is de post waterverbruik ook aan de methodiek toegevoegd om het verhaal van te verwachten woonlasten compleet te maken.

woonlastenmodule

De betrouwbaarheid van de Vabi woonlastenmethodiek is door TNO gevalideerd. Alle benodigde datavelden voor de woonlastenberekening zijn ondanks de methodiekwijziging in de software of in de rekenkern intact gebleven. Hierdoor kunt u ook in 2016, na de methodiek wijziging van het Nader Voorschrift, de Vabi woonlasten methodiek blijven gebruiken om de betaalbare woonlasten voor uw huurders te waarborgen en te presenteren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het tonen van woonlasten aan woningzoekenden of over de Vabi Woonlastmethodiek? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

01 mei 2024
WWS punten importeren

De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid”. Met deze module is...

29 april 2024
EPA-export vanuit Vabi Elements

De EPA-export vanuit Vabi Elements staat op het punt om een welverdiende uitbreiding te ontvangen. Momenteel is het mogelijk om een 3D getekende geometrie...

29 april 2024
Nieuwe EPV-regeling in Vabi Assets Energie

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...