Woonlastenbeleid uitwerken.. hoe “do” je dat?

28 februari 2017 – Veel corporaties kiezen ervoor om met woonlasten aan de slag te gaan. Ze willen hiermee bijdragen aan de doelstelling om voldoende betaalbare woningen te leveren aan hun doelgroep. Maar waar begin je? Het lijkt logisch om te starten met een onderzoek naar de aard en de omvang van een eventueel probleem met de betaalbaarheid. Zo’n onderzoek vergt vaak veel tijd, dus waarom zou je ondertussen niet beginnen met bijvoorbeeld het tonen van de woonlasten bij de toewijzing van een woning? Het belangrijkste is dat je start.

PDCA Cyclus

Sturen op woonlasten en betaalbaarheid is geen vanzelfsprekendheid. Hoe geef je dit een plek binnen de organisatie? Dit kan door het onderdeel van het beleidsproces te maken. Bijvoorbeeld met behulp van de PDCA-cyclus.

De PDCA-Cyclus bestaat uit de volgende fases:

  • Monitoring en evaluatie (check);
  • Doel en ambitie (act);
  • Strategie en beleid (plan);
  • Realisatie en implementatie (do).

De “Do” fase

Het voorgenomen beleid breng je in de “Do fase” in de praktijk. Heb je nog geen woonlastenbeleid? Geen probleem, je kunt gewoon starten met bijvoorbeeld een gedragscampagne, voorlichting over woonlasten bij energiebesparende projecten of het tonen van woonlasten in het woonruimteverdeelsysteem. De resultaten kun je meenemen in de “Check” fase. Op deze manier is de eerste stap in de PDCA-Cyclus gezet.

Communciatie

Hoe communiceer je over woonlasten naar de huurders? Communiceer de woonlasten per huishoudenstypologie. Door aan de huurders lasten te communiceren die specifiek zijn voor de samenstelling van hun huishouden herkennen de huurders zich in je boodschap. Dat maakt de communicatie overtuigender en vergroot de ruimte om de kosten van een investering (deels) delen met de huurder middels een huurverhoging. Niet alleen het investeren in besparende maatregelen speelt een rol bij het terugbrengen van de woonlasten. Bewoners moeten zich bewust worden wat hun gedrag voor gevolgen heeft voor het energieverbruik. Goede voorlichting over het gebruik van besparende maatregelen en over de kosten van energiegebruik kunnen het verbruik aanzienlijk terugbrengen.

Lees meer over het starten met sturen op woonlasten in onze herziene handreiking: “van huurbeleid naar woonlastenbeleid”

Download hier de handreiking.

Gerelateerde artikelen

24 november 2023
Toekomstbestendig renoveren met de renovatiestandaard

We zijn inmiddels enige tijd op weg met de BENG eisen voor nieuwbouw, maar ook bestaande bouw zal zijn steentje moeten bijdragen om de...

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

23 november 2023
Maatregelen maken volgens de isolatiestandaard

In de vastgoedmarkt zijn we veelal bezig met duurzaamheid. Om op een toekomstbestendige manier een verduurzaming uit te voeren is de isolatiestandaard in het...