Woonlastenbeleid uitwerken.. hoe “do” je dat?

28 februari 2017 – Veel corporaties kiezen ervoor om met woonlasten aan de slag te gaan. Ze willen hiermee bijdragen aan de doelstelling om voldoende betaalbare woningen te leveren aan hun doelgroep. Maar waar begin je? Het lijkt logisch om te starten met een onderzoek naar de aard en de omvang van een eventueel probleem met de betaalbaarheid. Zo’n onderzoek vergt vaak veel tijd, dus waarom zou je ondertussen niet beginnen met bijvoorbeeld het tonen van de woonlasten bij de toewijzing van een woning? Het belangrijkste is dat je start.

PDCA Cyclus

Sturen op woonlasten en betaalbaarheid is geen vanzelfsprekendheid. Hoe geef je dit een plek binnen de organisatie? Dit kan door het onderdeel van het beleidsproces te maken. Bijvoorbeeld met behulp van de PDCA-cyclus.

De PDCA-Cyclus bestaat uit de volgende fases:

  • Monitoring en evaluatie (check);
  • Doel en ambitie (act);
  • Strategie en beleid (plan);
  • Realisatie en implementatie (do).

De “Do” fase

Het voorgenomen beleid breng je in de “Do fase” in de praktijk. Heb je nog geen woonlastenbeleid? Geen probleem, je kunt gewoon starten met bijvoorbeeld een gedragscampagne, voorlichting over woonlasten bij energiebesparende projecten of het tonen van woonlasten in het woonruimteverdeelsysteem. De resultaten kun je meenemen in de “Check” fase. Op deze manier is de eerste stap in de PDCA-Cyclus gezet.

Communciatie

Hoe communiceer je over woonlasten naar de huurders? Communiceer de woonlasten per huishoudenstypologie. Door aan de huurders lasten te communiceren die specifiek zijn voor de samenstelling van hun huishouden herkennen de huurders zich in je boodschap. Dat maakt de communicatie overtuigender en vergroot de ruimte om de kosten van een investering (deels) delen met de huurder middels een huurverhoging. Niet alleen het investeren in besparende maatregelen speelt een rol bij het terugbrengen van de woonlasten. Bewoners moeten zich bewust worden wat hun gedrag voor gevolgen heeft voor het energieverbruik. Goede voorlichting over het gebruik van besparende maatregelen en over de kosten van energiegebruik kunnen het verbruik aanzienlijk terugbrengen.

Lees meer over het starten met sturen op woonlasten in onze herziene handreiking: “van huurbeleid naar woonlastenbeleid”

Download hier de handreiking.

Gerelateerde artikelen

21 juni 2024
Aanleveren gegevens Duurzaamheid Aedes-benchmark

Corporaties kunnen vanaf 1 juli 2024 weer gegevens aanleveren voor het prestatieveld Duurzaamheid en de deelscore Technische woningkwaliteit van het prestatieveld Onderhoud & verbetering....

20 juni 2024
Aardgasvrij en toekomstklaar isoleren – dVi / dPi en SAM

Binnen de Nationale prestatieafspraken moeten woningcorporaties 675.000 woningen toekomst klaar isoleren tot en met 2030. Daarnaast is het een doelstelling van de NPA om...

19 juni 2024
Uitfaseren EFG labels

In de Nationale Prestatieafspraken is afgesproken dat uiterlijk in 2028 alle E, F en G labels uit de sector verdwenen zijn, met de uitzondering...