15 juni 2023
Vanaf 1 juli is het mogelijk de Aedes SHAERE rapportages aan te leveren

Het is weer bijna tijd voor het aanleveren van de Aedes SHAERE rapportages. De SHAERE rapportages worden gegenereerd om aan te leveren bij Aedes...

06 juni 2023
AE 10.0: Veranderingen berekening Aangrenzend onverwarmde ruimten

In de nieuwste update van de NTA en Assets Energie zijn er een aantal wijzigingen rondom de berekening van de aangrenzend onverwarmde ruimten en...

29 mei 2023
Financiele berekening in Maatwerkadvies

In Vabi EPA Maatwerkadvies wordt er niet alleen gerekend wat het energiegebruik is na uitvoering van verschillende maatregelen. Door gebruik te maken van de...

29 mei 2023
Update directe koppeling BCRG

Op de servicedesk krijgen we relatief veel vragen over het invoeren van kwaliteitsverklaringen. Deze zijn niet altijd even duidelijk en zeker als er nog...

25 mei 2023
Afbouw salderingsregeling 2025

De salderingsregeling is in 2004 ingevoerd, om het gebruik van zonnepanelen te stimuleren. Op 7 februari jl. heeft de Tweede Kamer het wetvoorstel voor...

25 mei 2023
Maatwerkadvies rapportages

Als je klaar bent met fitten en het samenstellen van verschillende maatregelenpakketten (varianten) kun je in Vabi EPA Maatwerkadvies eenvoudig verschillende rapportages maken. In...

09 mei 2023
De prijzen van Maatwerkadvies W en U zijn bekend

Vanaf 1 juli is de geattesteerde versie van onze Maatwerkadvies software beschikbaar. Maatwerkadvies biedt de perfecte oplossing voor de adviseur die snel, betrouwbaar en...

28 april 2023
Zonnepanelen in Gebouwsimulatie

In de nieuwste versie van Vabi Elements Gebouwsimulatie kunnen nu Zonnepanelen uurlijks gesimuleerd worden. Dit geeft een mogelijkheid om te kijken naar het gebruik...

20 april 2023
Elements Release 3.9: vereenvoudigde invoer

Vanuit de gebruikers kregen we regelmatig als feedback dat het invoeren van bijvoorbeeld luchthoeveelheden omslachtig was. Vandaar dat een van de grootste onderwerpen van...

18 april 2023
Vraag het aan Esther: Deze keer gaat het over ventilatiestromen

Op de servicedesk krijgen we wel eens te maken met klanten die nog niet bekend zijn met de modules van ventilatiestromen, terwijl ze heel...

18 april 2023
Herziening NTR 3216 en ISSO 55

De berekeningen in de Uniforme Omgeving zijn gebaseerd op verschillende normen en publicaties. Twee belangrijke hiervan zijn de afgelopen maanden herzien: de NTR 3216...

23 maart 2023
Energieprijzen in het maatwerkadvies

Begin april zal de bèta versie van Vabi EPA worden uitgebracht. Hierin zal het mogelijk zijn om de energieprijzen te gebruiken in maatwerkadvies, rekeninghoudend...

23 maart 2023
Sneak preview Vabi EPA 0.10

In april komt de bèta versie van Vabi EPA uit met daarin de methodiek wijzigingen voor de NTA 2023 en een aantal nieuwe functies...

19 maart 2023
Nationaal Isolatieprogramma

Maakt u een maatwerkadvies voor een VvE of eigenaar-bewoners die een slecht energielabel hebben, informeer dan bij de gemeente naar de lokale subsidiemogelijkheden. In...

19 maart 2023
Online help

Op onze servicedesk krijgen we ongeveer 1200 vragen per maand binnen. Een kwart tot soms de helft van deze vragen komen van de gebruikers...

19 maart 2023
Verschil berekening en resultaten Energielabel en Maatwerkadvies

Wanneer er gewerkt wordt met het maatwerkadvies in Vabi EPA worden er meerdere berekeningen gemaakt en daarvan ook meerdere resultaten getoond. Dit kan soms...

19 maart 2023
Herwaardering aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR) kan tot labelsprong leiden na 1 juli

In de huidige berekening is een begrenzing aan een aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR) erg nadelig voor het energielabel. De NTA rekent voor deze ruimte...

10 maart 2023
Prijsplafond energieprijzen vanaf versie 9.3

Per 1 januari 2023 is het veelbesproken prijsplafond op de energieprijs voor huishoudens en kleinverbruikers in werking getreden. Hiermee worden de meeste huishoudens ontzien...

10 maart 2023
Basis- en detailopname bij gebruik van Vabi Assets Energie

Het importeren van epa bestanden kan alleen als de bouwfase en opname van het epa bestand en de deelvoorraad hetzelfde zijn. Een epa bestand...

10 maart 2023
Welke woningen in de voorraad hebben nog enkel glas?

Steeds meer corporaties zijn bezig met het uit-faseren van enkel glas in het bezit. In Assets Energie is er nog geen filter op, maar...