Nieuwsberichten

Aan de slag met PV panelen? maak dan deze analyse

Delft, 18 augustus 2016 – Het aantal zonnepanelen op sociale huurwoningen is in 2015 fors gegroeid. Stel u wilt deze maatregel ook op uw complexen doorvoeren, hoeveel panelen kunt u dan kwijt per woning en wat doet dit met de Energie-Index? In Vabi Assets Energie kunt u met verschillende tools overzichten genereren van de huidige…

Lees verder

Effecten van maatregelen bij simulaties, durf te kiezen…

Delft, 18 augustus 2016 – Een belangrijk onderdeel van het assetmanagement is het sturen op toekomstige (strategische) doelen. Met behulp van simulatie- of beslismodellen wordt gekeken wat het effect is van mogelijke beleidskeuzes op die strategische doelen. Hoe beter de effecten van beleidskeuzes in beeld kunnen worden gebracht, des te beter wordt het beeld of de…

Lees verder

Aanpassingen in het woningwaarderingsstelsel voor renovaties en kleine woningen

Minister Blok heeft een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om per 1 oktober 2016 het woningwaarderingsstelsel voor zelfstandige woningen aan te passen. Hierbij kunnen een aantal woningen meer punten krijgen. Het gaat om woningen na renovatie, kleine woningen in Amsterdam en Utrecht, en zorgwoningen. Meer punten in geval van renovatie Gerenoveerde woningen krijgen tijdelijk…

Lees verder

Win tijd met de kopieertool in Vabi Assets Energie

Delft, 21 juli 2016 – Wijzigingen in uw woningportefeuille zijn aan de orde van de dag. Denk aan wijzigingen door onderhoudsingrepen of geplande investeringen. Het is belangrijk deze goed bij te houden, zodat u altijd een actuele uitgangspositie heeft voor uw energiebeleid. Maar het handmatig bijwerken van data per woning kan een tijdrovende klus blijken.…

Lees verder
Woonlastenadvies wonen zuid

Wonen Zuid geeft woonlastenadvies aan woningzoekenden

Delft, 21 juli 2016 – Vanaf deze maand kunnen woningzoekenden op de site www.wonen-zuid.nl eenvoudig de totale woonlasten berekenen voor de huurwoningen die Wonen Zuid op haar website aanbiedt. Zo kunnen woningzoekenden eenvoudig zien of de woning qua huur maar ook voor wat betreft de totale woonlasten bij hun inkomen past. De woonlastenmodule bestaat uit…

Lees verder
assetmanagement

Strategische sturing begint… in de Bestuurskamer

Delft, 21 juli 2016 – Het vormgeven van assetmanagement is een onderwerp waar veel corporaties mee bezig zijn. Dat is een positieve ontwikkeling. Want met goed assetmanagement wordt een bijdrage geleverd aan de verdere professionalisering van corporaties en daarmee aan de transparantie, effectiviteit en efficiency van de sector. Maar assetmanagement staat niet op zichzelf: het…

Lees verder
Ontdek Vabi EPA

Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten EPA-W methodiek

Delft, 18 juli 2016 – Voor de BRL9500 zijn door de CCvD op 19 mei jl. een aantal interpretatie- en wijzigingsbesluiten opgenomen. Dit is gedaan ten behoeve van een eenduidige interpretatie van de beoordelingsrichtlijn en hieraan gekoppelde ISSO-publicaties. Hiervoor is door de CCvD een document opgesteld. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de EPA-W…

Lees verder

Wijzigingen in de STEP per 1 juli 2016

Delft, 18 juli 2016 – Na alle commotie rondom de STEP (Stimuleringsregeling energieprestatie huursector) zijn er per 1 juli 2016 een aantal wijzigingen in de regeling om de aantrekkelijkheid te verhogen. In 2015 is er een oproep geweest tot intrekking van aanvragen en sindsdien is het aantal nieuwe aanvragen bescheiden. Maar het budget is nog…

Lees verder

Nieuw: Vabi EPA-U 3.40 beschikbaar

Er is een nieuwe versie van Vabi EPA-U (versie 3.40) beschikbaar. Nieuw in deze versie is de frisse look-and-feel. Uiteraard is de werking van het programma herkenbaar gebleven. Verder is het nu mogelijk meerdere BAG objecten tegelijk af te melden en maakt u een onbeperkt aantal deelconstructies aan.  Download het overzicht met alle vernieuwde functionaliteiten in…

Lees verder

Quick wins voor een betere Energie-Index

Delft, 23 juni 2016 – Onlangs zijn de cijfers van SHAERE 2015 bekend gemaakt. Op Aedes.nl is te lezen dat de invoering van het Nader Voorschrift ervoor lijkt te zorgen dat de gemiddelde Energie-Index van corporatiewoningen hoger uitvalt dan voorheen. Op basis van alleen een nieuwe meetmethode zouden corporatiewoningen ineens minder energiezuinig zijn. Hoe kan dat?…

Lees verder

Een tweede kans voor STEP door gewijzigde regeling

Delft, 23 juni 2016 – Na alle commotie rondom de STEP (Stimuleringsregeling energieprestatie huursector) komt er vanaf 1 juli 2016 een aantal wijzigingen in de regeling om de aantrekkelijkheid te verhogen. In 2015 is er een oproep geweest tot intrekking van aanvragen en sindsdien is het aantal nieuwe aanvragen bescheiden. Maar het budget is nog…

Lees verder

Assetmanagement in de praktijk: stellen van doelen

Delft, 23 juni 2016 – Stuurt u ook op voldoende en betaalbaar aanbod van een kwaliteit die past bij de prijs? En streeft u ook naar tevreden huurders? Natuurlijk doet u dat! Maar wat is voldoende? Wat is betaalbaar? En hoe presteert de portefeuille nu? Om te sturen is meer nodig dan vage doelen. Voor…

Lees verder

Simuleer de woonlasten van uw Nul-Op-De-Meter woningen met de vernieuwde Woonlastenmodule

Delft, 26 mei 2016 – In de vertaalslag van ambitieuze energiedoelstellingen naar de praktijk lijken de concepten zoals ‘Energieneutraal’, ‘Nul-Op-De-Meter’ en ‘Energienota-nul’ de ultieme uitvoering te zijn. De woningen  krijgen een grote kwaliteitsboost en de huurders kunnen profiteren van meer woningcomfort. Bovendien wordt de energielast flink verlaagd. Een zeer efficiënte manier om de woonlasten te…

Lees verder

Assetmanagement en het operationele proces

Delft, 26 mei 2016 – Wij zien bij veel corporaties dat de onderhoudsbegroting, die als input wordt gebruikt voor de beleidsvorming, zelf complexbeleid bevat. In de onderhoudsbegroting staat dan bijvoorbeeld dat een complex in een bepaald jaar wordt gesloopt. Na het sloopmoment stopt het onderhoud voor dit complex. Als vanuit tactisch oogpunt nu wordt besloten om niet te slopen, kloppen de onderliggende gegevens niet meer.

Lees verder

Nieuw in Vabi Assets Energie 5.30

Delft, 26 mei 2016 – De nieuwe versie van Vabi Assets Energie is beschikbaar, dit is versie 5.30. In deze versie zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd en diverse verbeteringen aangebracht. Van de eerste twee hebben wij u al een sneak preview gegeven: Het downloaden van het definitief label via Vabi Assets Energie (bekijk de tutorial) Het…

Lees verder

AM: Ondersteuning voor het assetmanagement

Delft, 21 april 2016 – De assetmanager analyseert continu de maatschappelijke en de financiële prestaties van het vastgoed en optimaliseert het complexbeleid. Om de assetmanager te ondersteunen introduceren wij, als onderdeel van de samenwerking Ortec Finance en Vabi, de nieuwe assetmanagement oplossing AM. […]

Lees verder

“Half miljoen huurders heeft moeite om rond te komen”

Delft, 21 april 2016 – Volgens het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft een half miljoen huurders moeite om elke maand rond te komen. Het PBL trekt deze conclusie op basis van het WoON onderzoek 2015. In de afgelopen jaren is het aantal huurders in geldnood verder gestegen. Had in 2012 13% van alle huurders…

Lees verder