Nationaal Isolatieprogramma gelanceerd

Op 1 april jl. heeft het kabinet het Nationaal Isolatieprogramma (zie pdf) gelanceerd. Het doel is om 2,5 miljoen woningen te isoleren. De focus hierbij ligt op het verduurzamen van alle E, F en G labels. Het kabinet wil namelijk uiterlijk in 2030 deze slecht geïsoleerde woningen verduurzaamd hebben.

Het kabinet doet dit samen met partijen zoals woningeigenaren, VvE’s, verhuurders, huurders, Rijk, gemeenten, ngo’s en marktpartijen en stelt hiervoor tot en met 2030 € 4 miljard ter beschikking. Aanvullend hierop maakt het kabinet met de afschaffing van de verhuurderheffing extra investeringsruimte voor corporaties vrij.

Het programma ondersteunt mensen bij het nemen van energiebesparende maatregelen en het verlagen van de energierekening. Het moet daarom bijdragen aan het voorkomen van energie-armoede. De eerder gereserveerde middelen haalt het kabinet hiervoor naar voren.

De Standaard

Er zijn nog 1,5 miljoen woningen met een energielabel E, F of G. Hiervan zijn ongeveer 900,000 koopwoningen en ongeveer 580,000 huurwoningen. Van de koopwoningen heeft 20% een energielabel E of lager. In vergelijking: bij de sociale huurwoningen is dat 11 % van het totaal en bij de particuliere huur 26% van het totaal.

Het Nationaal Isolatieprogramma richt zich hierbij op de woningen die nog niet aan de Standaard voor woningisolatie voldoen. Deze standaard presenteerde de Minister van BzK vorig jaar  (2021) en vloeit voort uit het klimaatakkoord.

Let op:In Vabi Assets Energie kun je eenvoudig een analyse maken van welke woningen aan de Standaard voldoen. Lees hier meer over.

5 programmalijnen

Het Nationaal Isolatieprogramma maakt onderdeel uit van het programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving. Dit is gemaakt om te voldoen aan minimaal 55% CO2-reductie in 2030.  Hieronder zijn de programmalijnen en de rol van het Nationaal Isolatieprogramma weergegeven.
Nationaal isolatiefonds(bron: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2022/04/02/nationaal-isolatieprogramma/22_191+VRO+Bijlage+Nationaal+Isolatieprogramma.pdf)

4 Actielijnen

Het Programma bestaat uit 4 actielijnen:

  1. 750,000 woningen verduurzamen via een wijkgerichte aanpak met gemeenten. Hiervoor krijgen ze extra mogelijkheden voor kortingen, tegoedbonnen en vouchers. Gemeenten kunnen hiervoor plannen indienen die aansluiten bij de transitievisie warmte.
  2. Isoleren naar de Standaard van 1 miljoen huurwoningen door verhuurders (zowel door woningcorporaties als door particuliere verhuurders). Hiervoor zijn onder meer afspraken met Aedes gemaakt. Het Rijk stimuleert kleine particuliere verhuurders hierbij met de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen.  Er wordt gewerkt aan een normering die zorgt dat alle slecht geïsoleerde woningen in 2030 zijn verbeterd.  Het kabinet presenteert deze eind mei of begin juni.
  3. Versneld isoleren van 750,000 koopwoningen op eigen initiatief. Hiervoor worden laagdrempelige financiering en subsidie aangeboden.
  4. Samen energie besparen met laagdrempelige maatregelen. Hierbij worden maatregelen als tochtstrip, een energiedisplay en energiecoaches ingezet om mensen zelf te stimuleren om energie te besparen. Hiermee verwacht het kabinet verlichting van de huidige uitvoeringscapaciteit.

Subsidiemogelijkheden Nationaal Isolatieprogramma

Een aantal subsidies en fondsen wordt uitgebreid en verhoogd, waaronder:

  • Nationaal Warmtefonds: financiering met lange looptijd en lage renten voor woningeneigenaren en VvE’s die hun woning willen verduurzamen. Het kabinet verruimt het warmtefonds zodat nog meer mensen hier gebruik van kunnen maken.
  • ISDE: Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing: de subsidiebedragen voor de verschillende isolatiemaatregelen worden verhoogd en breder toepasbaar gemaakt.
  • SEEH (Energiebesparing Eigen Huis): Het proces van aanvragen en uitvoeren van maatregelen wordt versoepeld, subsidiebedragen worden hoger en er worden diverse maatregelen aangepast om deze regeling aantrekkelijker te maken.

Nationaal Isolatieprogramma: werk aan de winkel voor energie-adviseurs

Het kabinet wil dus alle partijen stimuleren om aan de slag te gaan met het verduurzamen van de woningvoorraad. Zorg daarom dat je als adviseur klaarstaat om deze partijen te adviseren.

Vanaf versie 8.11 wordt hiervoor het maken van energieplannen voor woningcorporaties en VvE’s in Vabi Assets Energie nog makkelijker. Ook bieden we vanaf versie 8.11 de mogelijkheid om maatregelen en varianten met elkaar te vergelijken in Vabi EPA.  Zo maak je snel inzichtelijk aan je opdrachtgever welke maatregelen met welke kosten de meeste effecten opleveren.

Energieplannen voor nationaal isolatieprogramma

Gerelateerde artikelen

09 maart 2022
Aan de slag met energiearmoede

De energie- en gasprijzen stijgen de laatste maanden enorm en het einde lijkt nog niet in zicht. Een onderzoek van TNO wijst uit dat...

30 april 2021
Standaardwaarden voor woningisolatie: het nieuwe sturingsmiddel

Op 18 maart jl. heeft Demissionair Minister Ollongren een nieuw sturingsmiddel voor verduurzaming van woningen geïntroduceerd: de Standaardwaarden. Dit is één van de afspraken...

04 februari 2022
Energieplannen beschikbaar in Vabi Assets Energie

Vanaf nu kun je weer energieplannen maken met Vabi Assets Energie! In versie 8.10 is een eerste bètaversie van maatregelen en energieplannen beschikbaar, zodat...