Aan de slag met energiearmoede

Energiearmoede

De energie- en gasprijzen stijgen de laatste maanden enorm en het einde lijkt nog niet in zicht. Een onderzoek van TNO wijst uit dat veel huurders van corporatiewoningen hier hard door zullen worden getroffen. Dit is energiearmoede:  zij moeten fors meer betalen terwijl ze nauwelijks invloed hebben om de energierekening te verlagen.

Volgens het rapport leven ongeveer 550.000 huishoudens (7% van het totaal), in energiearmoede. Deze huishoudens hebben hoge energiekosten, wonen meestal in een huis dat niet goed geïsoleerd is en/of hebben een laag inkomen. Van deze groep hebben ongeveer 250.000 huishoudens zowel een laag inkomen als hoge energiekosten.

De groep huishoudens is sterk oververtegenwoordigd door eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen. Energiearme huishoudens geven gemiddeld 13-20% van hun inkomen uit aan energie, terwijl het gemiddelde van alle huishoudens ligt bij 5%. Van de energiearme huishoudens woont ongeveer 75% in een corporatiewoning; ongeveer 12% huurt particulier. Het overige percentage betreft eigenaren van een koopwoning. Een fors aantal dus. Welke stappen kun je als corporatie nemen om de energiearmoede te voorkomen?

 

Ga energiearmoede tegen en verduurzaam met voorrang de woningen met energielabel E,F en G

In november jl. is een motie aangenomen om het puntenstelsel verder aan te scherpen,
zodat voor woningen met de labels E, F en G een lagere huur dan nu mag worden gevraagd, Dit wordt verder uitgewerkt. Een ander initiatief waar over wordt nagedacht, is om een zogenaamde isolatie-eis op te nemen in de verhuurvergunning, wat is voorgesteld aan de Gemeenteraad in Amsterdam.

Elke corporatie is bezig met de plannen naar een Co2 neutrale voorraad in 2050. Maar 2050 is nog ver weg. Wat gebeurt er nu met de slecht geïsoleerde woningen die bijvoorbeeld pas later voor sloop of renovatie aan de beurt zijn?  Wellicht zijn er mogelijkheden om isolatiemogelijkheden naar voren te brengen? Ga hier eens mee spelen in onze nieuwe versie van energieplannen. Hierin kun je de maatregelen rondom isolatie al goed in kaart brengen. Je kunt natuurlijk ook aan je energie-adviseur vragen om je kortetermijn-plannen nog een kritisch te bekijken.

Energiebesparingstips

Daarnaast kun je de huurders helpen om de energierekening beheersbaar te houden. Denk hierbij aan:

  • Bewustwording. Zorg bijvoorbeeld dat mensen weten wat hun verbruik is en waar het vandaan komt. Er zijn veel bedrijven die de slimme meters uitlezen en de gegevens via een app of website beschikbaar stellen. Dit kan voor bewoners een eyeopener zijn en de eerste stap naar ander gedrag ten opzichte van het energiegebruik.
  • Zorg voor kleine incentives. Bied bijvoorbeeld ledverlichting, radiatorfolie of kierdichting aan. Deze kleine maatregelen zullen voor de bewoners al een enorm verschil maken.
  • Regel installaties goed in. Dit zorgt ervoor dat ze beter en energiezuiniger functioneren.
  • Energiebesparingstips. Besteed aandacht aan het bewust gebruiken van energie via de website, energiecoaches en nieuwsbrieven.

Houdt de subsidies tegen energiearmoede goed in de gaten

Ook de overheid is volop bezig om de energiearmoede onder controle te houden. Subsidies die zij hiervoor beschikbaar stellen zijn onder meer het Nationaal isolatieprogramma, waarin  € 100 miljoen voor isolatie van huurwoningen is opgenomen. Maar ook voor de huurder zelf zijn maatregelen genomen, zoals extra geld voor de gemeenten om huishoudens met energiearmoede te ondersteunen en extra compensatie voor de stijgende energierekening.

Kiezen op basis van totale woonlasten

Bij het zoeken naar een nieuwe huurwoning wordt vaak alleen gekeken naar de huurprijs. Maar wat als een huurder inzicht krijgt in de gemiddelde energielasten op basis van zijn of haar huishouden? Hiermee voorkom je dat huurders die de hoge energielasten niet kunnen betalen, voor een slecht geïsoleerde woning kiezen. Vabi Assets Energie biedt een speciale module die de gemiddelde woonlasten van een huishouden berekent en deze toont in het woonruimteverdeelsysteem. Maak je al gebruik van deze module? Zorg dan dat je de bibliotheek met de meest recente gemiddelden van onze website download. Zo kun je een goed beeld meegeven aan de (nieuwe) huurder. Vraag onze  servicedesk hoe je dit kunt aanpassen.

Vabi Assets Energie & Woonlasten

De woonlastenmodule is gebaseerd op de gecertificeerde maatwerkadviesmethodiek (ISSO 82.3). Een adviesgroep vanuit de overheid is op dit moment bezig om deze methodiek aan te passen aan de NTA 8800. Pas dan kunnen wij deze methodiek in onze software inbouwen in Vabi Assets Energie. Wij verwachten dat dit nog dit jaar wordt afgerond. Tot die tijd kun je gewoon gebruikmaken van de woonlastenberekening op basis van de eerdere methodiek. Hiermee kun je nog steeds een goed en betrouwbaar beeld geven van de energiekosten per huishoudentype in een woning.

Benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet of wil je met jouw corporatie zelf aan de slag met woonlasten?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

07 september 2021
De .CSV-tool is terug in Vabi Assets Energie!

Velen zijn vast nog bekend met de functionaliteit importeer en exporteer CSV bestand (de CSV-tool) in de Nader Voorschrift versie van Vabi Assets Energie....

25 maart 2021
Analyse: Labelverschuivingen per woning bij de NTA 8800

Met de komst van de NTA 8800 zijn er ook nieuwe labelklassen gekomen. Via deze Excel kun je op voorraadniveau bekijken wat de labelverschuivingen...

04 oktober 2021
Dit is de releaseplanning van Vabi Assets Energie

In november hebben we de laatste maandelijkse versie van Vabi Assets Energie gereleased.  In december brengen we geen nieuwe versie uit. In de eerste...