5 Tips om eenvoudig te voldoen aan de BENG-eisen

Banner bij het artikel 5 tips om te voldoen aan de BENG-eisen

Het is nu ruim een jaar dat bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning de nieuwe bouwregels komen kijken. Bij de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning krijg je hier dus mee te maken. In dit artikel geven we 5 tips om zo eenvoudig mogelijk aan de BENG-eisen te voldoen. Wil je weten of een ontwerp voldoet aan de nieuwbouw BENG(Bijna Energie Neutraal Gebouw)-eisen? Of ben je bezig met de aanvraag omgevingsvergunning voor deze BENG-eisen? Lees dan deze tips!

Tip 1: Zorg voor de juiste certificering en opleiding

Het staat iedereen vrij om aan de slag te gaan met de software voor bijvoorbeeld varianten studie’s en systeem keuzes vroeg in de ontwerpfase. Bij de aanvraag omgevingsvergunning is het wel verplicht om het gebouw te registeren. Hiervoor is de juiste diplomering (voor de adviseur) en certificering (voor het bedrijf of koepelbedrijf) nodig. Lees hier alle benodigde informatie.  

Tip 2: Voer het project efficiënt in

De eerste stap die nodig is om te weten of het gebouw voldoet aan de BENG-eisen is het invoeren van het project. Dat kan vanaf 0, met een ‘Nieuw project’. Maar als er al een project is met soortgelijke uitgangspunten voor de installaties en/of constructies is het handiger om dit project te openen. Verwijder de aanwezig objecten en koppel de constructies en installaties aan de nieuwe objecten. Zo hoeven alleen de uitgangspunten aangepast te worden die anders zijn, in plaats van alles opnieuw. Kijk ter inspiratie eens naar onze voorbeeldprojecten

In ieder geval zal de geometrie van het nieuwbouwgebouw ingevuld moeten worden. Voor een klein project kan dit direct in de applicatie ingevoerd worden. Voor een groter project is het handiger om een uittrekstaat in Excel te maken. Het is ook mogelijk om de geometrie via Vabi Elements te exporteren naar Vabi EPA. De geometrie kan in Vabi Elements getekend of geïmporteerd (BIM/*.ifc of CAD) worden. Bekijk de laatste verbetering aan de EPA export in Vabi Elements 3.7.  

 

Afbeelding van hoe je een geometrie tekening importeert van Elements naar EPA

 

Tip 3: Gebruik de software om te zien wat de BENG-eisen zijn

Voor de omgevingsvergunning is het belangrijk om aan te tonen dat deze aan de BENG-eisen voldoet. De BENG-eisen zijn afhankelijk van de functie(s), compactheid en gebouwtype. Als het gebouw ingevuld is zal overzichtelijk de resultaten van de EP indicatoren naast de BENG-eisen gepresenteerd worden. Je hoeft dus niet de ingewikkelde Bouwbesluit tabellen erbij te pakken. Alleen de relevante eisen worden zichtbaar: zo is er geen TO juli eis voor utiliteitsbouw of woongebouwen. Als de TO juli niet voldoet, wordt weergegeven welke rekenzone en oriëntatie maatgevend is. Zodat helder is waar maatregelen het meest effectief zijn. Voor constructies is het mogelijk om te kiezen voor de optie ‘Bouwbesluit 2012’. Automatisch worden de minimale Rc- en U-waarden geselecteerd. Voor woongebouwen zijn er aparte regels. Lees deze hier 

 

Afbeelding van dat de minomale eisen Bouwbesluit 2012 automatisch worden bepaald

 Minimale eisen Bouwbesluiten voor constructies worden automatisch bepaald. 

 

Afbeelding van de BENG-eisen, die je naast de resulaten ziet.

De BENG-eisen zijn overzichtelijk naast de resultaten te zien. Geen eis? Dan is deze niet relevant! 

 

Tip 4: Toets het project aan de BENG-eisen en maak varianten

Door een project te kopiëren en aan te passen is er eenvoudig een varianten studie te maken. Zo wordt duidelijk met welke concept de beste energieprestaties gehaald kan worden.  

Afbeelding van hoe je in Vabi EPA een project kopieert en aanpast.

Het is handig om eerst TO juli en EP 1 te toetsen. Dit geven de kaders voor de bouwkundige uitgangspunten. Erna kan bijvoorbeeld het benodigde m2 PV bepaald worden om BENG-2 en BENG-3 te halen. Tips om de eisen te halen: 

 • TO juli 
 • Meer gebouwmassa 
 • Zonwerende beglazing of zonwering 
 • Natuurlijke koeling door ventilatie 
 • Zomernachtventilatie 
 • Actieve koeling 
 • De invoer van lineaire koudebruggen op de uitgebreide methode kan invloed hebben
 • Het is ook mogelijk om gedetailleerder het comfort te bepalen (GTO) met Vabi Elements 
 • EP1 (warmte- en koude behoefte) 
 • Laag raampercentage 
 • Gunstige compactheid (veel vloeroppervlakte, weinig verliesoppervlakte)
 • Hoge isolatie (Hoge Rc-waarde, lage U-waarde) 
 • Zonwering / lage g-waarde (als de koude behoefte maatgevend is) 
 • Lage Qv10 waarde (let op: meting bij oplevering nodig) 
 • De invoer van lineaire koudebruggen op de uitgebreide methode kan invloed hebben. 
 • EP2 
 • Installatie met een hoog rendement (bijvoorbeeld WKO) 
 • Voorbeelden woningbouw 
 • Voorbeelden utiliteit 
 • Duurzame opwekking (PV, ook goed voor EP3!) 
 • Kwaliteitsverklaring toepassen: let op, dit geeft vaak een beter resultaten maar beperkt de keuze vrijheid van de aannemer
 • Tip: bekijk welke deelpost maatgevend is bij de resultaten 
 • EP3 
 • Installatie concept met duurzame opwekking 
 • Warmtepomp met als bron bodem, WKO of (retour)lucht 
 • Biomassa (onder voorwaarden) 
 • Externe warmte/koude (alleen met een verklaring) 
 • Zonne-energie (PV, zonnecollector) 
 • Kwaliteitsverklaring toepassen: let op, dit geeft vaak een beter resultaat maar beperkt de keuze vrijheid van de aannemer 
 • Tip: Is het dak te klein voor PV en zijn andere duurzame concepten niet mogelijk? Dan is het mogelijk om ontheffing te vragen! 

Tip 5: Maak een rapportage en registreer het gebouw

Tot een BENG-concept gekomen die aan alle eisen voldoet? Dan is het van belang om alle uitgangspunten vast te leggen. Maak een rapportage waarmee de omgevingsvergunning aangevraagd kan worden, zodat de uitgangspunten gecontroleerd kunnen worden door de gemeente. De gemeente zal kijken of de uitgangspunten in de rapportage overeen komen met de tekeningen en het bestek. Het is eenvoudig mogelijk een rapportage te maken van de berekening, en deze als bijlage toe te voegen. De rapportage kan aan het omgevingsloket toegevoegd worden ter onderbouwing van de BENG-eisen.  

Afbeelding van hoe je een rapportage maakt en deelt

Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning is het belangrijk om deze te registeren (afmelden). Er zal een zogenoemd ‘voorlopig’ energielabel gegenereerd worden. Zorg ervoor dat deze geregistreerd is voordat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. De gemeente kan dan in EP-Online controleren of de registratie gedaan is. Lees hier waar bouwplantoetsers naar kijken.  

Bij de oplevering is het verplicht een gebouwopname te doen. Hierna zal het voorlopig energielabel vervangen worden voor het definitieve energielabel.

Voorbeeld van een voorlopig energielabel 

Voorlopig energielabel 

Definitief energielabel 

Definitief energielabel 

 

Bonus Tip:

Ben je redelijk nieuw met Vabi EPA? Ga dan alvast aan de slag met onze voorbeeldprojecten. Op onze support pagina vind je een paar leuke projecten die je helpen bekend te raken met de software zonder dat je alles hoeft in te voeren. Veel ZZPers die nieuw zijn met Vabi EPA hebben de projecten weten te waarderen. Dus als je op een makkelijke manier bekend wil raken met de functionaliteiten van Vabi EPA en deze snel wil aanleren? Bekijk dan de voorbeeldprojecten.  

Bekijk Voorbeeldprojecten

 

Gerelateerde artikelen

17 november 2021
Appartementencomplex invullen van nieuwbouwvergunning tot oplevering

Met de invoering van de NTA 8800 is er nogal wat veranderd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning van een appartementencomplex. Nieuwe eisen, nieuwe...

20 augustus 2021
Verduurzamen, hoe pak je dat aan?

Verduurzamen, Paris Proof, BENG, NTA, sustainable, nul op de meter, hernieuwbaar…. Raak jij ook door alle duurzame termen wel eens in de war? Weet...

17 juni 2021
Importeer eenvoudig de geometrie in Vabi EPA

Met de EPA export kun je heel eenvoudig de geometrie vanuit Vabi Elements naar Vabi EPA exporteren. Alle bouwkundige gegevens worden nu al nauwkeurig...