Appartementencomplex invullen van nieuwbouwvergunning tot oplevering

Met de invoering van de NTA 8800 is er nogal wat veranderd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning van een appartementencomplex. Nieuwe eisen, nieuwe regels. Voorheen was de EPC voor het appartementencomplex van toepassing en het energielabel voor een woning in het appartementencomplex. Door de invoering van de NTA 8800 komen beide werelden bij elkaar.

We zetten de regels in 6 praktische stappen voor je op een rij aan de hand van voorbeeld appartementencomplex M.

 1. Bepaal welke eisen op welke niveau van toepassing zijn.
 2. Toets de BENG-eisen aan het appartementencomplex.
 3. Toets de TO-juli, en bepaal het energielabel voor de woningen in het appartementencomplex.
 4. Simuleer de GTO-uren voor de woningen die TO-juli niet halen.
 5. Registreer de omgevingsvergunning bij EP-online.
 6. Registreer de oplevering bij EP-online.

Stap 1. Bepaal welke eisen op welke niveau van toepassing zijn.

Bij het bepalen van de energieprestatie-eisen zijn er twee niveaus: het appartementencomplex als geheel en de woningen in het appartementencomplex. De regels zijn voor beide niveaus verschillend. Kijk in de onderstaande tabel om te zien welke regels van toepassing zijn.

Kort samengevat zijn de BENG-eisen van toepassing op het appartementencomplex en zijn de TO-juli en het energielabel van toepassing op de woning in het appartementencomplex. Met de NTA 8800 is registratie van zowel het appartementencomplex als de woning in het appartementencomplex verplicht. Dit geldt voor zowel de  omgevingsvergunning als oplevering. Meer informatie hierover is te vinden in het protocol, paragraaf 6.1.

 Stap 2: Toets de BENG-eisen toetsen aan het appartementencomplex

Als eerste voer je het appartementencomplex als geheel in. Tip: maak eenvoudig varianten aan door het object te kopiëren en de invoergegevens te wijzigen. Denk hierbij aan de volgende concepten[1]:

 1. Een collectieve warmtepomp met een boosterwarmtepomp voor warm tapwater, vrije koeling.
 2. Elektrische verwarming in combinatie met elektrische doorstroomtoestellen voor tapwater.
 3. Stadsverwarming forfaitair, afleverset voor tapwater.
 4. Stadsverwarming met een kwaliteitsverklaring, afleverset voor tapwater.
 5. Collectieve houtpelletketel voor verwarming (primaire factor 0) in combinatie met elektrische doorstroomtoestellen voor tapwater.

[1] BENG voorbeeldconcepten woningbouw, RVO

Naast de installatietechnische kenmerken hebben de bouwkundige kenmerken (Qv10, Rc, U-waarde, g-waarde, enz.) invloed op zowel het halen van BENG-1 en BENG-2.

Resultaten en eisen:

Varianten:

Voor woongebouwen is het aantal installaties van belang voor de rekenresultaten. Dit is bij individuele installaties bijna altijd gelijk aan het aantal woonfuncties. Bij gemeenschappelijke/ collectieve installaties is het er 1. De software bepaalt dit automatisch als het vinkje aan staat. Alleen bij afwijkingen hoeft het aantal ingevuld te worden.

Stap 3: Toets de TO-juli toetsen en bepaal het energielabel voor de woningen in het appartementencomplex

Nu het installatieconcept en de bouwkundige kenmerken zijn vastgesteld, kun je toetsen aan de TO-juli en het energielabel bepalen. Voor de omgevingsvergunning hoeft dit enkel voor elke woningpositie. Woningen met dezelfde gebruiksoppervlakte, plattegrond- en gevelindeling (al dan niet gespiegeld) worden beschouwd als hetzelfde woningtype. Daarnaast wordt gekeken naar bouwkundige (waaronder oriëntatie!) en installatietechnische afwijkingen. Lees meer over representatieve woningen in het protocol.

Het handigste is om het woongebouw te kopiëren, en per woningpositie de invoer te doen. Zo wordt er automatisch een correctie gedaan voor het aandeel van het energieverbruik van de betreffende woning bij collectieve systemen (die ook voor andere rekenzones/objecten worden gebruikt) op basis van m2 verhouding. Het vermogen, het aantal warmtemeters of bijvoorbeeld de circulatieleiding hoeven dus geen andere invoer te krijgen.

Datavelden die anders (kunnen) zijn en nagelopen dienen te worden:
Als de eerste woning goed is ingevoerd, kun je op basis daarvan de volgende woning kopiëren. Let dan nog steeds op de geometrische kenmerken: subtype, ligging, gebruiksoppervlakte, zonne-energiesysteem, vloeren en daken. Maak voor de geometrie slim gebruik van de functie roteren.

Het komt vaak voor dat de TO-juli eis maatgevend is voor bouwkundige uitgangspunten (g-waarde, zonwering, zomernachtventilatie) of installatietechnische uitgangspunten (ventilatiesysteem). Voor de ruimten die niet voldoen kun je een GTO-berekening maken. (stap 4).

Tip: kijk eens naar Vabi Assets Energie voor adviseurs. Hiermee kan je eenvoudig de datavelden aanpassen voor meerdere woningen.

Stap 4: Simuleer de GTO-uren voor de woningen die TO-juli niet halen

Voldoet de TO-juli niet? Dan kan met Vabi Elements een GTO-urenberekening gemaakt worden waarbij je nauwkeurig per uur het comfort kunt toetsen. Hiermee wordt een nauwkeurig toetsing van het comfort gedaan, zodat je voorkomt dat onnodige maatregelen genomen worden.

Tip: Is er een Vabi Elements model? De constructies en geometrie zijn eenvoudig te exporteren naar EPA.

Stap 5: Registreer de omgevingsvergunning bij EP-online

Het appartementencomplex is getoetst aan de BENG-eisen. Voor de woningen in het appartementencomplex zijn de energielabels bepaald en is getoetst aan de TO-juli. We zijn klaar om te registeren! Registreren voor de omgevingsvergunning gaat net wat anders dan voor bestaande bouw en oplevering. Er zijn namelijk nog geen BAG gegevens. Registratie gebeurt daarom op basis van projectnaam en objectnaam. RVO genereert een ‘ProvisionalID’ die je nodig hebt om de registratie eventueel te vervangen voor een alternatieve vergunningsaanvraag. Het energielabel wordt ook door RVO gegenereerd, met uitzondering van het appartementencomplex.

Een appartementencomplex krijgt geen energielabel:

Stap 6: Registreer de oplevering bij EP-online

Na oplevering is het verplicht om het gebouw te bezoeken en op te nemen. Tijdens de bouw kan al bewijslast verzameld worden in het projectdossier. Na een nieuwe opname kun je het ingevulde projectbestand controleren en aanpassen, of deze opnieuw opstellen (als deze bijvoorbeeld door een andere adviseur wordt gemaakt). Voor het registeren bij oplevering is het eerdere Provisional ID vanaf 1 november 2023 niet langer verplicht. Voldoet het gebouw niet meer aan de BENG-eisen? Informeer de opdrachtgever hierover. In dit geval zijn aanvullende maatregelen nodig om ook voor de oplevering aan de BENG-eisen te voldoen.

Let op: als de omgevingsvergunning op basis van de EPC is aangevraagd (voor 2021), dan is er geen Provisional ID nodig.

Wil je meer weten over Vabi EPA? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

24 maart 2021
Vabi Assets Energie – Databaseversie voor adviseurs

Ben je Energieadviseur en beheer je groepen woningen of gebouwen voor je opdrachtgever? En ben je op zoek naar een manier om deze voorraden...

19 juni 2021
Wanneer loont een TOjuli gebouwsimulatie berekening?

De TOjuli is nu net iets meer dan 6 maanden van kracht. TOjuli is een van de vier prestatie-indicatoren waaraan voldaan moet worden bij...

31 maart 2020
4 tips om nu al rekening te houden met de NTA 8800

Op 1 januari 2021 gaat de NTA 8800 in. Hoewel dit nog ver weg lijkt, komt voor iedereen de voorbereiding hierop steeds dichterbij. Veel...