Wanneer loont een TOjuli gebouwsimulatie berekening?

De TOjuli is nu net iets meer dan 6 maanden van kracht. TOjuli is een van de vier prestatie-indicatoren waaraan voldaan moet worden bij het indienen van een omgevingsvergunning aanvraag. TOjuli is een indicator voor het zomercomfort van een woning en wordt berekend met de NTA 8800 software.

In de NTA 8800 wordt de TOjuli berekend door de koudebehoefte in de maand juli te delen door de warmtegeleiding naar de omgeving. Dit wordt per zone en per oriëntatie berekend. De koudebehoefte per oriëntatie wordt bepaald door wat er aan zon op de bewuste oriëntatie binnenkomt en  de interne warmteproductie bij elkaar op te tellen. De interne warmteproductie wordt naar rato van het geveloppervlak van de oriëntatie verdeeld over de oriëntaties. Wat er weer uitgaat door verliezen naar de omgeving wordt ook per oriëntatie bepaald, de begane-grondverliezen worden weer per rato over de oriëntaties verdeeld. In de NTA 8800 berekening kan je natuurlijk al variëren in de zontoetreding (overstekken / luifels / zijschotten , zonwering en type glas) en extra warmteverlies naar de omgeving (zomernacht ventilatie en of spuiventilatie). In gevallen met procentueel veel glas op een bepaalde oriëntatie kan het snel misgaan en komt de TOjuli ver boven de 1.2 uit. Dit gebeurt vaak bij uitbouwen zoals erkers en dakkapellen. Hiervoor is al een vangnet in gebouwd in de vorm van een minimum oppervlak per oriëntatie van 3 m2. Daaronder hoeft de TOjuli niet bepaald te worden. In het voorbeeld hieronder gaat het voor de zuidwest en zuidoost oriëntatie van de erker mis.

In gevallen met een hoog percentage glas en een oriëntatie oppervlak van net boven de 3 m2 loont het zeker om een gebouwsimulatie berekening te doen, omdat dit oriëntatie oppervlak meestal deel uit maakt van een groter ruimte. In de gebouwsimulatie wordt dan de binnenkomende zonnestraling conform de werkelijkheid verdeeld over een grotere ruimte met meer verlies naar de omgeving. In deze gevallen kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden waarbij aangegeven wordt dat de TOjuli is bepaald via een dynamische gebouwsimulatie berekening. Het maximaal aantal GTO’s moet dan voor de verblijfsruimte wel onder de 450 blijven.

We hebben op dit moment nog geen ervaring of het nauwkeuriger doorrekenen van luifels, overstekken en zijschotten in gebouwsimulatie winst oplevert ten opzichte van de grove manier waarop dit in de NTA 8800 gebeurt. Als jullie daar al wel ervaring mee hebben horen we dit graag. Dit kan via een mailtje naar elements@vabi.nl.

Op 15 april 2021 was er een Webinar over de TOjuli. Hier leggen we uit wat de TOjuli inhoudt en hoe je deze in Vabi Elements Gebouwsimulatie kunt berekenen. We laten zien welke TOjuli eisen vastgezet worden in de software en welke je zelf in moet vullen. Verder geven we verschillende tips over hoe je de TOjuli eis kunt halen. Ook laten we zien hoe een voorbeeldproject, waarbij de TOjuli eis van 1.2 in EPA niet behaald wordt, wel de zomercomfort eis (450 overschrijdingsuren) haalt in Gebouwsimulatie. Je kunt het Webinar hier terugkijken.

Gerelateerde artikelen

01 augustus 2022
Eerste versie software maatwerkadvies in september

Momenteel wordt er hard gewerkt vanuit de overheid, onder vlag van ISSO en RVO, aan de diverse aspecten van een volledig maatwerk advies. Vanuit...

15 juli 2022
Sneakpreview 9.1: Representatieve woningen registreren

Als er veel woningen zijn die op elkaar lijken, is het mogelijk om deze – onder voorwaarden – als representatief te beschouwen. Dit heeft...

14 juli 2022
Wijzigingen in de norm en het opnameprotocol

Na een lange periode waarin je met de bèta versie kon wennen aan de nieuwe norm, is deze per 1 juni dan ook echt...