21 juni 2024
Aanleveren gegevens Duurzaamheid Aedes-benchmark

Corporaties kunnen vanaf 1 juli 2024 weer gegevens aanleveren voor het prestatieveld Duurzaamheid en de deelscore Technische woningkwaliteit van het prestatieveld Onderhoud & verbetering....

20 juni 2024
Aardgasvrij en toekomstklaar isoleren – dVi / dPi en SAM

Binnen de Nationale prestatieafspraken moeten woningcorporaties 675.000 woningen toekomst klaar isoleren tot en met 2030. Daarnaast is het een doelstelling van de NPA om...

19 juni 2024
Uitfaseren EFG labels

In de Nationale Prestatieafspraken is afgesproken dat uiterlijk in 2028 alle E, F en G labels uit de sector verdwenen zijn, met de uitzondering...

18 juni 2024
Risico op oververhitting vanaf 1 juli

Voor nieuwbouw gelden niet alleen de BENG-eisen, maar moet er op het niveau van de woning of appartement ook voldaan worden aan de TO-juli...

17 juni 2024
Maatwerkadvies rapportage maken vanuit Vabi EPA

Na het maken van een maatwerkadvies in Vabi EPA kan je de resultaten exporteren naar een Word rapportage. Hierbij kan je gebruik maken van...

14 juni 2024
NTA 8800 2024: dit verandert er vanaf 1 juli

Per 1 juli worden de nieuwe wijzigingen van de NTA8800 van kracht met de daarbij behorende opnameprotocollen en de nieuwe BRL. De opfriscursussen zijn...

13 juni 2024
Migratie naar het nieuwe Vabi Platform

De migratie naar het nieuwe Vabi Platform staat voor de deur. Deze belangrijke stap is een verbetering op ons huidige klantportaal en maakt het...

12 juni 2024
Een woning of gebouw herlabelen

Wat is herlabelen?  Onder herlabelen verstaan we het meerekenen van later aangebrachte verbeteringen ten opzichte van een eerder geregistreerd energielabel, zonder dat de energieadviseur...

01 mei 2024
WWS punten importeren

De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid”. Met deze module is...

29 april 2024
EPA-export vanuit Vabi Elements

De EPA-export vanuit Vabi Elements staat op het punt om een welverdiende uitbreiding te ontvangen. Momenteel is het mogelijk om een 3D getekende geometrie...

29 april 2024
Nieuwe EPV-regeling in Vabi Assets Energie

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...

26 april 2024
Nationale Prestatieafspraken: versnelde verduurzaming

In de zomer van 2022 zijn de Nationale Prestatieafspraken (NPA) vastgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, VNG, Aedes en de Woonbond met...

25 april 2024
Ontwikkeling daglichtberekening en uitbreiding van EPA-export

Vanwege de recente normen NEN-EN 17037 en NPR 4057 hebben we besloten om een specifieke daglichtberekeningsmodule aan Vabi Elements toe te voegen. Met deze...

25 april 2024
BAG Viewer gebruiken bij het registreren van een ongebruikelijke casus

Voor het registreren van een woning of utiliteitspand bij EP-online is een BAG pand ID en een BAG verblijfsobject ID vaak verplicht. Nu kan...

23 april 2024
Vabi software voor Onderwijsinstellingen

Werk jij bij een onderwijsinstelling met studierichtingen in installatietechniek, bouwfysica of bouwkunde op MBO, HBO- of WO-niveau? Dan is dit artikel voor jou.  Vabi,...

22 april 2024
NTA Vabi EPA Bèta versie

Vanaf 1 juli 2024 gaan de nieuwe wijzigingen in van het opnameprotocol en NTA 8800 rekenmethodiek. Hiervoor zijn momenteel al de 6de druk van...

21 april 2024
Regelen op ATG

Het voldoen aan ISSO publicatie 74 is vaak opgenomen in een programma van eisen of een van de manieren om credits te verdienen voor...

19 april 2024
PCM in Vabi Elements

We zijn bezig met de implementatie van de toepassing van PCM in Vabi Elements Gebouwsimulatie. We zijn inmiddels weer iets verder en kunnen de...

16 april 2024
Nieuwe manier van inloggen voor Vabi software

Graag willen we je op de hoogte stellen van de ontwikkelingen, rondom ons nieuwe Vabi klantportaal – het Vabi platform – die momenteel plaatsvinden....

15 april 2024
Vraag het aan Esther: Deze week gaat het over de afgifteapparaten in Vabi Elements

Op de servicedesk krijgen we vaak vragen over het toepassen van meerdere apparaten in het sjabloon afgifte. Daarom hebben we besloten om hier nader toelichting...