Nieuwsberichten

Symposium Sturen en Beheersen – Stekademy

Delft, 28 november 2019 – De woningcorporatiesector staat voor grote uitdagingen. Vele actuele problemen vragen om een oplossing, terwijl nieuwe vraagstukken alweer opdoemen. De vraag hoe adequaat corporaties hiermee omgaan, is het afgelopen jaar onderzocht door Henny van den Heiligenberg, directeur-bestuurder van woningcorporatie Provides. Hij onderzocht via een grootschalige enquête en diepte-interviews de mate van…

Lees verder

Presenteren van complexbeleid aan de organisatie

Delft, 28 november 2019 – In de laatste maanden van het jaar staat voor veel corporaties het vaststellen van de meerjarenbegroting op de agenda van het MT en de RvC. Belangrijke input voor de meerjarenbegroting zijn de complexstrategieën en het bijbehorende complexbeleid zoals dat is opgesteld door het assetmanagement. Vaak betekent het vaststellen van de…

Lees verder
labelklassen voor de NTA 8800

Wat is het effect van de nieuwe labelklassen op jouw voorraad?

Delft, 28 november 2019 – Onlangs zijn de nieuwe labelklassen die bij de NTA 8800 horen voor internetconsultatie gepubliceerd. Er is gekozen voor een variant waarbij zo min mogelijk verschuivingen plaatsvinden in de labels. Gemiddeld blijft ongeveer de helft van de woningen hetzelfde label houden. Wat de gevolgen precies zijn, is per woningcorporatie verschillend. Dit…

Lees verder

Vabi intensiveert samenwerking met BuildingLabel

Delft, 28 november 2019 – Vabi en Buildinglabel hebben hun samenwerking geïntensiveerd. Hiermee is Buildinglabel officieel partner van Vabi voor het gebruik van en advisering rondom Vabi Assets Energie. De samenwerking tussen Vabi en BuildingLabel is niet nieuw. Al lange tijd werkte BuildingLabel met de softwaretools EPA-W (voor woningbouw) en EPA-U (voor utiliteitsbouw) samen met…

Lees verder
Gebruiksoppervlaktne voor de marktwaardering

Gebruiksoppervlakten voor de marktwaardering, waar staan corporaties?

Delft, 28 november 2019 – Binnenkort moet elke corporatie de gebruiksoppervlakten voor de marktwaardering opnemen volgens de NEN 2580 norm. Maar hoever zijn corporaties hiermee? En welke oplossingen gebruiken zij hiervoor? Wij deden een klein onderzoek met verrassende resultaten. Bijna elke corporatie die we ondervroegen was op één of andere manier al bezig met het…

Lees verder
Wanneer de nen 2580

Vanaf wanneer is de NEN 2580 verplicht voor woningcorporaties?

Delft, 19 november 2019 – Binnenkort moet elke corporatie de gebruiksoppervlakte, aangeleverd voor de marktwaardering, opnemen volgens de NEN 2580 norm. Maar vanaf wanneer is de NEN 2580 verplichting, en wat houdt dit precies in? In het Handboek Marktwaardering 2019 staat dat alle corporaties hun woningen moeten waarderen op basis van marktwaarde verhuurde staat. Dit…

Lees verder
Wat is de NEN 2580

Wat is de NEN 2580?

Delft, 5 november 2019 – Veel corporaties willen hun gebruiksoppervlakten conform de NEN 2580 norm bepalen. Dit wordt vanaf de jaarrekening van 2021 namelijk verplicht voor de marktwaardering. Maar wat is de NEN 2580 nu precies? Wat is de NEN 2580? NEN 2580 is een Nederlandse norm die termen, definities en bepalingsmethoden bevat voor  oppervlakten…

Lees verder

3 Tips voor het zelf maken van tabellen

Delft, 30 oktober 2019 – Vabi Elements laat standaard de rekenresultaten in vooringestelde tabellen zien. Je kunt echter ook je eigen tabellen samenstellen, waarbij je verschillende in- en uitvoervelden kunt weergeven en bijvoorbeeld in één tabel de onder- en/of overschrijvingsuren van de door jou gekozen ATG-klasse laten zien. Bekijk de video om te zien hoe…

Lees verder

Warmtepompen, koelmachines en ketels berekenen met deellastmodellen

Delft, 30 oktober 2019 – In Vabi Elements kun je gebruik maken van deellastmodellen voor warmtepompen, koelmachines en ketels. Dit zorgt voor een veel nauwkeurigere simulatie van je energieverbruik. Waarom is dit belangrijk? Met de deellastmodellen wordt aan de hand van een minimale invoer een rendement berekend bij elke belasting, bron-, aanvoer- en retourtemperatuur. Bij…

Lees verder

Vabi aanwezig bij 2 jaarlijkse IBPSA conferentie

Delft, 29 oktober 2019 – IBPSA (International Building Performance Simulation Association) is een organisatie die als doel heeft onderzoek, ontwikkeling en praktijk op het gebied van gebouw simulatie bij elkaar te brengen en het vakgebied verder te ontwikkelen. Sinds 1985 wordt er iedere 2 jaar een internationale conferentie gehouden met de laatste ontwikkelingen op onderzoek,…

Lees verder
Waarom de NEN 2580?

Waarom heb je een NEN 2580 nodig?

Delft, 31 oktober 2019 –  Ben je benaderd door je collega van financiën met de vraag: “Kun je voor mij de gebruiksoppervlakten volgens de NEN 2580 voor onze woningen opleveren?” En weet je niet waar je moet beginnen?  Wij leggen graag uit waarom de NEN 2580 vraag wordt gesteld.     Waarom de NEN 2580  NEN…

Lees verder

Vabi introduceert NEN 2580 Digital Twins

Delft, 31 oktober 2019 – Het moment waarop alle woningcorporaties de gebruiksoppervlaktes voor de marktwaardering volgens de NEN 2580 moeten hebben bepaald komt steeds dichterbij.  De tijdsdruk om dit voor alle woningen op tijd beschikbaar te hebben neemt daarbij toe. Veel corporaties zoeken nog naar een passende NEN 2580 oplossing die kwalitatief, snel, betaalbaar en…

Lees verder

RVV aanvragen en de NTA 8800 – dit moet je straks weten

Delft, 31 oktober 2019 – Voortvloeiend uit het Energie- en Regeerakkoord is de subsidie Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) als opvolger van de STEP-subsidie geïntroduceerd. Inmiddels is deze regeling op 1 juli jl. alweer gesloten vanwege het grote aantal aanvragen.   Heb je aanvragen ingediend voor deze regeling, dan is het goed om te weten…

Lees verder

Nieuwe energielabelklassenindeling en WWS punten aangeboden voor consultatie

Delft, 31 oktober 2019 -De voorgestelde labelklassen en WWS punten die behoren bij de aankomende methodiek voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, de NTA 8800, staan online. Het voorstel gaat niet alleen over de bepaling van de nieuwe labelklassen, maar over alle relevante wetswijzigingen voor de bestaande bouw:  Energielabelklassen  Huurprijzen woonruimte WWS  Effectentoets van…

Lees verder

Voorstel labelklassen NTA 8800 beschikbaar via internetconsultatie

Delft, 17 oktober 2019 -De voorgestelde labelklassen die behoren bij de aankomende methodiek voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, de NTA 8800, staan online. Via internetconsultatie kan iedereen suggesties doen ter verbetering van het voorstel. Verschuivingen Bij de inijking is gekozen voor de variant waarbij er zo min mogelijk verschuivingen plaatsvinden in de…

Lees verder
gebruiksoppervlakte voor de marktwaardering

Gebruiksoppervlakte voor de marktwaardering, wanneer gebruik je welke methode?

Het geactualiseerde handboek marktwaardering geeft aan dat corporaties uiterlijk in 2022 voor elke woning dienen te beschikken over de gebruiksoppervlakte vastgesteld conform de NEN2580 meetinstructie. Er zijn verschillende manieren om deze gebruiksoppervlakte voor de marktwaardering te achterhalen. Maar wanneer gebruik je nu welke methode? De gebruiksoppervlakte gebruiken van de BAG of de waarderingskamer (= WOZ)…

Lees verder

Vier overwegingen om het energielabel nu wel of niet af te melden

Delft, 30 september 2019 – De NTA 8800, de nieuwe methodiek voor het berekenen van energielabels, gaat op 1 juli 2020 in. We weten dat er veel gaat veranderen. Wat er precies gaat veranderen, wordt maar langzaam bekend. Veel corporaties stellen ons de vraag: wat moeten we met onze energielabels? Is het verstandig om alles…

Lees verder

Luchtuitwisselingen en overstromen invoeren

Delft, 10 september 2019 – Voor warmteverlies en gebouwsimulatie kun je zelf instellen hoe de luchtstromen binnen een gebouw moeten lopen om de berekeningen dichter bij de werkelijkheid te laten komen. Zo kun je lucht bijvoorbeeld laten toevoeren in een woonkamer of kantoorruimte en laten afzuigen in de gang of toiletruimte. Dit artikel geeft uitleg…

Lees verder

Markt komt met nieuwe methode om oververhitting van woningen te voorkomen

Delft, 10 september 2019 – De afgelopen jaren komen hitteproblemen in woningen steeds vaker in het nieuws. Deels komt dat door de steeds hetere zomers. Een andere oorzaak is het hebben van onvoldoende houvast bij het ontwerpen en toetsen van het zomercomfort van woningen. Een aantal marktpartijen – Stroomversnelling, ISSO, Peutz, Nieman Raadgevende Ingenieurs en…

Lees verder