Uitfaseren EFG labels

In de Nationale Prestatieafspraken is afgesproken dat uiterlijk in 2028 alle E, F en G labels uit de sector verdwenen zijn, met de uitzondering van monumenten, voor sloop aangemerkte woningen en onder voorwaarde dat 70% van de huurders en eventuele VVE instemt. Hoeveel werk dit inhoudt zal per corporatie verschillend zijn. Onderstaand artikel geeft een aantal aandachtspunten en inzichten die kunnen helpen.  

De meeste woningen die nog een E, F of G label hebben, zullen voornamelijk een Energielabel hebben van voor de NTA8800. Het is daarom belangrijk om niet alleen te kijken naar de geregistreerde labels, maar ook naar de pre-labels. Daarin zijn er twee zaken die belangrijk zijn om rekening mee te houden: wijzigingen door de methodiek en datakwaliteit.  

Methodiek wijziging 

Met de huidige methodiek wijziging kan het zijn dat er vanaf 1 juli 2024 al een stuk minder woningen in de voorraad nog een E, F of G label hebben. Dit komt door twee aanpassingen in de methodiek die met name ook voor kleine woningen een gunstig effect hebben: berekende minimale ventilatie bij kleine woningen en forfaitaire diameter van een circulatieleiding. Kleine woningen voor een éénpersoons huishouden werden wat betreft minimale benodigde ventilatielucht behandeld als een tweepersoonshuishouden. Deze berekende invoer van frisse buitenlucht is nu aangepast – hoe kleiner het gebruiksoppervlak, hoe kleiner dit debiet wordt. De tweede aanpassing is vooral van toepassing in complexen waarbij gegevens over de circulatieleiding voor tapwater onbekend zijn. De forfaitaire diameter is aangepast naar een diameter die afhankelijk is van het aantal aangesloten woonfuncties. Beide aanpassingen resulteren in een lager verlies van warmte en daarmee een gunstiger pre-label. Woningen waarin deze wijzigingen beiden van toepassing zijn, kunnen als gevolg hiervan al een grote labelsprong maken.

Datakwaliteit 

Voor de woningen die na de wijziging nog steeds een ongunstig label hebben, maar ook de woningen die op het randje zitten, is het goed om te kijken naar de datakwaliteit. In de praktijk blijkt dat de pre-labels in het algemeen vrij nauwkeurig zijn (bron). Toch kan het zijn dat de aannames die voor de nieuwe datavelden gedaan zijn, niet volledig zijn of niet van toepassing zijn voor het complex. Bij woningen met een label van voor 2021 is het dan goed om te kijken naar de conversienotities die er mogelijk nog zijn. In dat geval kan het de moeite waard zijn om deze datavelden te controleren. De woningen waarvoor dit geldt zijn snel te selecteren door gebruik te maken van de beschikbare filters. Met de onderstaande filter worden alle woningen met een EP2 EMG forfaitair groter dan 280 kWh/m2 geselecteerd. Hierin zitten nog aangenomen datavelden. Hierbij is een marge van 10 kWh/m2 genomen om ook de woningen mee te nemen die net een label D hebben. Bij deze woningen kan nagelopen worden wat de aangenomen waarden zijn en kan er met aanvullende informatie mogelijk de kwaliteit al verbeterd worden, voordat een nieuwe opname nodig is.

Voor meer informatie over de conversie en welke datavelden het meeste invloed hebben, kun je terecht bij onze best practice: Best practice Datakwaliteit op orde na de NTA 8800 conversie – Vabi.

Export en analyse huidige data 

Na het controleren van de datakwaliteit zijn er twee stappen die meer inzicht kunnen geven in de overgebleven woningen.  

Met een ‘export alle datavelden’ worden de meeste rekenresultaten en invoergegevens voor de geselecteerde woningen geëxporteerd naar een Excel bestand. Hiermee kan middels draaitabellen een makkelijk overzicht gemaakt worden van de verschillende type installaties die in de complexen aanwezig zijn en wat de gemiddelde isolatiewaarden zijn voor gevel, vloer, dak en raam. Dit geeft vervolgens inzicht in waar er al isolatie aanwezig is en nog ontbreekt en waar er nog oude installaties aanwezig zijn.  

Energieplannen 

Deze data kan ook gebruikt worden voor de onderbouwing van een eventuele volgende stap, namelijk het gebruik van energieplannen. Energieplannen geven een nauwkeurig beeld van de effecten van verschillende maatregelen op de geselecteerde woningen. Als het aantal beperkt is, kan er een energieplan opgesteld worden voor alle woningen in de voorraad die nog een E, F of G label hebben. Vervolgens kunnen de maatregelen worden geselecteerd die op de geselecteerde objecten kunnen worden getoetst.  

Bij het doorrekenen van een energieplan met een basis set aan maatregelen voor isolatie en installaties, kan snel een eerste inschatting gemaakt worden welke maatregelen voor welke complexen potentieel interessant zijn. De berekende energieplannen laten in één oogopslag zien wat de effecten zijn en of de woning minimaal een label D haalt met de geselecteerde maatregelen. Maatregelen die niet van toepassing zijn op het object, worden hierin ook niet toegepast, zo wordt bijvoorbeeld de maatregel voor dakisolatie niet toegepast op een woning zonder dak.

In de Excel export uit de energieplannen is vervolgens te zien welke maatregelen waar worden toegepast en welke labelsprong daarmee wordt behaald. Ook is zo in te zien welke woningen nauwelijks of te weinig verbeteren met dezelfde maatregelen. Samen met de informatie uit de eerste analyse kan er worden aangetoond waarom bepaalde maatregelen wel of geen effect hebben. Met dit stappenplan kan dus snel een analyse gemaakt worden welke maatregelen waar effectief kunnen zijn. 

Heb je vragen over het bovenstaande artikel en onze software? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

12 juli 2024
Vraag het Esther: een nieuwe optie in VA100 Leidingnetberekening

VA100 Leidingnetberekening is sinds versie 11.60 uitgebreid met een mooie functie die in (de huidige) versie 11.62 weer aangevuld is. Deze functie zorgt ervoor...

09 juli 2024
De Ψ (psi)-waarde. De lineaire koudebrug tussen het glas en het kozijn.

Een veld waar we veel vragen over krijgen is de Ψ (psi)-waarde. Je kan het vinden onder hulpmiddelen >> constructies bij je ramen. Wat...

06 juli 2024
Veel gestelde vragen Vabi Elements

Ben je nieuw met Vabi Elements en/of loop je tegen problemen aan? In dit artikel kijken we naar de meest voorkomende vragen van andere...