Een woning of gebouw herlabelen

Wat is herlabelen? 

Onder herlabelen verstaan we het meerekenen van later aangebrachte verbeteringen ten opzichte van een eerder geregistreerd energielabel, zonder dat de energieadviseur het gebouw opnieuw bezoekt. 

Wat is het verschil met Vervangen?

Vervangen: kies voor deze optie wanneer je nagekomen informatie, fouten en/of bevindingen uit een in- of externe audit wilt herstellen en verwerken in een registratie en de opnamedatum gelijk blijft. Alle informatie van de eerdere registratie wordt overschreven, alleen het registratienummer verandert niet. De registratiedatum wijzigt naar moment van vervangen. Let op, bij een vervanging is het niet mogelijk om een adres en/of opnamedatum aan te passen.  

Herlabelen: kies voor deze optie wanneer je later aangebrachte maatregelen (verbeteringen) wilt verwerken in een registratie, zonder nieuw opnamebezoek, conform de voorwaarden zoals beschreven in de BRL9500. Alle informatie van de vorige registratie wordt overschreven, alleen het registratienummer verandert niet. De registratiedatum wijzigt naar moment van herlabelen. Bij herlabelen is het niet mogelijk om een adres en/of opnamedatum aan te passen.

Vervangen of herlabelen na een software update
Je kunt een energielabel alleen vervangen of herlabelen als een software update binnen dezelfde serie valt (bijv. 9.x of 10.x). Als er een methodiekwijziging is geweest, kun je niet meer met een nieuwere softwareversie vervangen of herlabelen, want dit moet altijd in de oorspronkelijke versie waarmee het eerdere energielabel is geregistreerd. Is het toch wenselijk / noodzakelijk met een nieuwere versie te registreren, dan moet een energielabel toegevoegd worden met een nieuwe opnamedatum, zie KEGO (klik op het plaatje voor een groot exemplaar).

.

Voorheen (tot 1 juli 2024) moest je een registratie vervangen om geconstateerde fouten te herstellen, maar gebruikte je vervangen ook voor herlabelen. Vanaf 1 juli 2024 worden die twee situaties dus van elkaar gescheiden. 

Wanneer kan ik een gebouw herlabelen? 

Binnen 24 maanden na opnamedatum (bezoekdatum) mag een eerdere registratie opnieuw gelabeld worden met aangebrachte verbeteringen. Omdat er geen bezoek afgelegd wordt blijft de geldigheid van het energielabel ongewijzigd. Deze registratie telt als een nieuwe registratie mee voor de steekproef voor audits. Het herlabelen gebeurt door dezelfde certificaathouder, maar het hoeft niet dezelfde EP-adviseur te zijn.  

Aangebrachte verbeteringen zijn verdeeld in 6 clusters, bepaalde clusters komen in aanmerking voor herlabelen en andere niet, dit verschilt voor Woningbouw en Utiliteit.

Cluster   Herlabelen Woningbouw               Herlabelen Utiliteit              
1. Eén-op-één wijzigingen  Ja  Ja 
2. Geometrische wijzigingen met betrekking tot isolatie  Ja  Nee 
3. Geometrische wijzigingen met betrekking tot installatie           Ja  Nee 
4. Wijzigingen distributie en/of afgiftesysteem  Ja  Nee 
5. Geometrische wijzigingen  Nee  Nee 
6. Wijzigen van installatie  Nee  Nee 


Klik hieronder voor een toelichting en voorbeelden van de clusters.

Clusters die in aanmerking komen voor herlabeling Woningbouw

 

Clusters die niet in aanmerking komen voor herlabeling Woningbouw

 

Clusters die in aanmerking komen voor herlabeling Utiliteit

 

Clusters die niet in aanmerking komen voor herlabeling Utiliteit

 

Hoe kan ik een gebouw herlabelen? 

Stap 1: Download en installeer de Vabi EPA softwareversie waarmee geregistreerd is.

Registratiedatum  Registratieversie  Versie herlabelen* 
1 juni 2022 tot 1 juli 2023  versie 9.x  Versie 9.3 
1 juli 2023 tot 1 juli 2024  versie 10.x  Versie 10.2 
Vanaf 1 juli 2024  versie 11.x  Actuele versie 11.x 


* Op verzoek kunnen andere versies opgevraagd worden via epa@vabi.nl. Versie 8.x kan niet meer gebruikt worden voor herlabelen, omdat de termijn van 24 maanden verstreken is.
 

Als het versienummer niet duidelijk is, stuur dan een download van het monitorbestand naar epa@vabi.nl 

Stap 2: Aanpassen aangebrachte verbeteringen in Vabi EPA.

  • Maak een kopie van het originele EPA-bestand en open die vanuit de zojuist geïnstalleerde EPA-versie.  
  • Maak desgewenst eerst nog een kopie van het object, dan kun je de verschillen makkelijk vergelijken. 
  • Vul de aangebrachte verbeteringen door. De opnamedatum moet gelijk blijven. 

Stap 3: Aanvragen rechten voor herlabelen.

Vraag op EP-online rechten aan voor herlabelen (zie handleiding EP-online). 

Stap 4: Registratie. 

Nadat rechten zijn verkregen en de aanpassing staat klaar, kan het object opnieuw geregistreerd worden. In de registratietool kies je voor herlabelen.

Stap 5: Dossiervorming conform opnameprotocol. 

De EP-adviseur moet op basis van de aangeleverde stukken vaststellen dat het een verbetermaatregel uit een toegestaan cluster betreft. De EP-adviseur moet op basis van navraag bij de opdrachtgever en de aangeleverde stukken vaststellen dat er geen wijzigingen aan de verliesoppervlakte en gebruiksoppervlakte zijn doorgevoerd. 

De EP-adviseur moet op basis van de aangeleverde stukken vaststellen wat de verbetermaatregel inhoudt en of het bewijsmateriaal voldoende is. Er moet minimaal een offerte met opdrachtverstrekking of een factuur in combinatie met een werkbon aanwezig zijn waaruit de genomen maatregel blijkt. De documenten met onderbouwing moet je als zodanig herkenbaar opslaan in het oorspronkelijke projectdossier.

Herlabelen in Assets Energie 

Voor Vabi Assets Energie kun je alleen herlabelen in de versie die op dat moment geïnstalleerd is. Als een woning of gebouw met een eerdere versie herlabeld moet worden, open dan het monitorbestand in Vabi EPA. Na herlabeling kan het opnieuw geregistreerde EPA-bestand in Vabi Assets Energie geïmporteerd worden.  

Aanvullende informatie en bronnen:

 BRL:  

BRL 9500-W Energieprestatie woningen en woongebouwen (Concept)

BRL 9500-U Energieprestatie utiliteitsgebouwen (Concept)

ISSO opnameprotocol:  

ISSO-publicatie 82.1 Energieprestatie woningen en woongebouwen 6e druk

ISSO-publicatie 75.1 Energieprestatie utiliteitsgebouwen 6e druk

Hulp nodig?
Heb je bij een van deze stappen hulp nodig? Neem contact op met een van onze medewerkers van Service & Support. We helpen je graag. Desgewenst kun je je monitorbestand, EPA-bestand of backup alvast naar ons opsturen via epa@vabi.nl 

Gerelateerde artikelen

12 juli 2024
Vraag het Esther: een nieuwe optie in VA100 Leidingnetberekening

VA100 Leidingnetberekening is sinds versie 11.60 uitgebreid met een mooie functie die in (de huidige) versie 11.62 weer aangevuld is. Deze functie zorgt ervoor...

09 juli 2024
De Ψ (psi)-waarde. De lineaire koudebrug tussen het glas en het kozijn.

Een veld waar we veel vragen over krijgen is de Ψ (psi)-waarde. Je kan het vinden onder hulpmiddelen >> constructies bij je ramen. Wat...

06 juli 2024
Veel gestelde vragen Vabi Elements

Ben je nieuw met Vabi Elements en/of loop je tegen problemen aan? In dit artikel kijken we naar de meest voorkomende vragen van andere...