WWS punten importeren

De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid”. Met deze module is het mogelijk om de gevolgen en kansen van het energiebeleid voor het nieuwe woningwaarderingsstelsel te berekenen. In Vabi Assets Energie worden alleen de WWS punten voor het energielabel, WOZ waardering, punten voor zorgwoning en monument berekend door de software.

De overige WWS punten (Oppervlakte vertrekken, Oppervlakte overige ruimte, Verwarming, Keuken, Sanitair, Woonvoorzieningen gehandicapten, Privé buitenruimte en Renovatie) worden niet berekend door de software, maar dienen zelf ingevuld te worden in de software. Deze punten kunnen vanuit de ERP/primaire systeem geëxporteerd worden. Vervolgens kan middels de functie ‘’Importeer CSV-bestand’’ de overige WWS punten geïmporteerd worden in Vabi Assets Energie. In het onderstaande stappenplan leggen we uit hoe je dit kan uitvoeren.

Stap 1: Voer de functie ‘’Exporteer CSV-bestand’’ uit

Na het exporteren van de overige WWS punten uit je ERP systeem kan je beginnen met het maken van het import bestand in Vabi Assets Energie. Dit kan gedaan worden door eerst de gewenste deelvoorraad in Vabi Assets Energie te openen en de functie ‘’Exporteer CSV-bestand’’ uit te voeren om het import bestand aan te maken.

Selecteer vanuit de ‘’Selecteer objecten’’ scherm de objecten waar je de WWS punten wilt aanvullen en klik op ‘’OK’’ nadat je de gewenste objecten hebt geselecteerd.

Stap 2: Vul de overige WWS gegevens in

Na het exporteren van het CSV-bestand zie je de WWS gegevens staan vanaf kolom ‘’PuntenTotaal : 1. Oppervlakte vertrekken’’ (BS) t/m kolom ‘’PuntenTotaal : 10. Renovatie’’ (BZ). Vul de WWS punten uit de ERP export in de juiste kolommen.

Stap 3: Maak het import CSV-bestand af

Na het invullen van de WWS punten kan er begonnen worden met het afronden van het importbestand. Op basis van de gekozen koppelkolom(men) (1. postcode, huisnummer, huisletter-huisnummer toev. en detailaanduiding of 2. postcode, huisnummer, huisletter-huisnummer toev. of 3. eenheid) kunnen alle overige niet gewijzigde kolommen in het CSV-bestand verwijderd worden. Als bijvoorbeeld alle eenheidsnummers ingevuld staan in het bestand, dan is het eenheidsnummer het handigst om dit als koppelkolom te gebruiken.

Stap 4: Importeer het CSV-bestand in Vabi Assets Energie

Sla het CSV-bestand op en ga weer terug naar Vabi Assets Energie en selecteer de functie ‘’Importeer CSV-bestand’’ die ook gevonden kan worden onder de tabblad ‘’Mutatietools’’

Nu wordt de onderstaande pop-up scherm geopend. Selecteer bij ‘’Bestandslocatie’’ het CSV-bestand die net is opgeslagen, selecteer bij ‘’Koppelkolom(men)” de koppelkolom(en) die je hebt gebruikt in het bestand, klik bij ‘’Scheidingsteken’’ op het knop ‘’Automatisch detecteren’’ en klikt als laatst op de ‘’Start importeren’’

Nu worden de WWS punten bijgewerkt voor alle objecten in het CSV-bestand. Afhankelijk van de aantal objecten zal dit enkele minuten tot een kwartier duren. Nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd kan je zien welke effect het pre-label heeft op de punten energielabel en de totale punten.

Heb je verder nog vragen over het importeren van WWS punten? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

29 april 2024
EPA-export vanuit Vabi Elements

De EPA-export vanuit Vabi Elements staat op het punt om een welverdiende uitbreiding te ontvangen. Momenteel is het mogelijk om een 3D getekende geometrie...

29 april 2024
Nieuwe EPV-regeling in Vabi Assets Energie

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...

26 april 2024
Nationale Prestatieafspraken: versnelde verduurzaming

In de zomer van 2022 zijn de Nationale Prestatieafspraken (NPA) vastgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, VNG, Aedes en de Woonbond met...