Risico op oververhitting vanaf 1 juli

Voor nieuwbouw gelden niet alleen de BENG-eisen, maar moet er op het niveau van de woning of appartement ook voldaan worden aan de TO-juli eis. In de vorige methodiek werd daar automatisch aan voldaan als er sprake was van actieve koeling. Vanaf 1 juli 2024 is dit niet langer het geval. Met de NTA wijzigingen van 2024 moet er namelijk ook in geval van actieve koeling aangetoond worden dat het risico op oververhitting beperkt blijft. Dit is gedaan om te voorkomen dat de actieve koeling die wordt toegepast onvoldoende capaciteit heeft en de toekomstige bewoners alsnog te veel last van oververhitting kunnen ondervinden. 

Als er geen actieve koeling wordt toegepast blijft de situatie onveranderd. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning of bij oplevering mag de maximale TO-juli voor alle woonfuncties (appartement of grondgebonden woning) niet hoger zijn dan 1,20. Is dit wel het geval, dan kan eventueel met een GTO-berekening in Vabi Elements aangetoond worden dat het aantal gewogen overschrijdingsuren van die woonfunctie op jaarbasis niet meer is dan 450 uur.  

Wordt er wel actieve koeling toegepast, dan wordt de situatie dus anders. Er moet dan aangetoond worden dat de toegepaste koeling voldoende capaciteit heeft. Dit kan op twee manieren: via controle op de geometrie van het gebouw of via een aanvullende berekening voor de geïnstalleerde/ te installeren koeling.  

Controle in de geometrie

Als er een beperkte warmtewinst is door zonnestraling, zal de nodige koeling in de woning ook beperkt zijn. Met die insteek is onderzocht welke voorwaarden kunnen garanderen dat de koeling hoogstwaarschijnlijk voldoende gaat zijn. Hieruit volgen twee voorwaarden:  

  • De verhouding raamoppervlak ten opzichte van het gebruiksoppervlak is kleiner dan 0,2;
  • De ramen op de oriëntaties met uitzondering Noord, zijn voor minimaal 95% voorzien van maatregelen die de zoninval beperken.  

Als aan één van deze voorwaarde wordt voldaan, dan wordt ervan uitgegaan dat de koeling die er is voldoende capaciteit heeft om oververhitting te voorkomen. Onder de maatregelen voor beperkte zontoetreding wordt verstaan zonwering, een g waarde < 0,4 of het raam heeft een beschaduwing waardoor de zoninval in juli onder een bepaalde waarde blijft (Fsh;obst;jul <0.67).  

In het resultatenscherm (afbeelding 1) is te zien wat de verhouding van het glas tot gebruiksoppervlakte is en hoeveel procent van de ramen op de nodige oriëntaties een voldoende beperkte zontoetreding heeft:  


Afbeelding 1

Aanvullende berekening

Als er aan de bovenstaande voorwaarde niet wordt voldaan, dan moet met een aanvullende berekening aangetoond worden dat de koeling voldoende capaciteit heeft. Dit kan met een koellastberekening waarmee aangetoond wordt wat het benodigde vermogen is. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de nieuwe bijlage AA uit de NTA8800. Omdat het hier gaat om een berekening op vertrekniveau, is het niet mogelijk om deze rechtstreeks in Vabi EPA uit te voeren, dit kan echter wel via Vabi Elements. Vanuit RVO zal voor deze berekening een Excel-tool ter beschikking worden gesteld. 

De adviseur hoeft deze berekening niet zelf op te stellen en hoeft ook niet te controleren of het opgestelde vermogen van het koelsysteem voldoet aan de berekening van de benodigde capaciteit. Het is voldoende om de verstrekte berekening toe te voegen in het projectdossier. In Vabi EPA of Vabi Assets Energie kan er bij de registratiegegevens, net als bij de aanwezigheid van een GTO-berekening, aangegeven worden dat er een berekening in het dossier aanwezig is.  

Meerdere Rekenzones

De TO-juli wordt berekend per rekenzone per oriëntatie. De maximale waarde die volgt uit deze berekeningen wordt het resultaat van de TO-juli bij het object. Let op, als er twee rekenzones zijn, waarvan één met koeling en één zonder, dan moeten beide rekenzones aan de benodigde voorwaarden voldoen. Kortom, de rekenzone zonder actieve koeling moet voldoen aan de TO-juli eis. Bij de rekenzone met actieve koeling moet worden aangetoond dat de koeling voldoende zal zijn door middel van de controle op de ramen en zontoetreding of met de aanwezige berekening.  

In het resultaten scherm zijn alleen de meest nadelige waarden te zien. In de export zijn alle datavelden van de resultaten voor elke rekenzone en oriëntatie in te zien op het tabblad ‘TO’: 

Energielabel

Op het Energielabel wordt de TO-juli niet vermeld, maar wordt er aangegeven of er een hoog of laag risico is op hoge binnentemperaturen. Dit is niet gewijzigd.  

Voor bestaande bouw blijft de actieve koeling wel voldoende om het risico te verlagen. Hier worden geen aanvullende eisen gesteld. Daarnaast heeft de adviseur bij een basisopname nu de mogelijkheid om ook zonwering mee te nemen in de beoordeling hiervan. Voor het voorlopige label of het label bij oplevering worden de aanvullende voorwaarden wel meegenomen. Enkel actieve koeling geeft niet meer automatisch een laag risico, maar dus enkel bij een lage TO-juli of als er aan de beschreven voorwaarden wordt voldaan.

Voldoende koelcapaciteit middels verklaring

Om de markt te laten wennen aan de nieuwe regeling, is er een versoepeling van kracht tot 1 januari 2025. Er kan in die periode, in plaats van gebruik te maken van de bovenstaande manieren, ook middels een getekende verklaring worden aangetoond dat het koelsysteem voldoende capaciteit heeft. De verklaring heeft een vrije invulling, maar daaruit zal wel moeten blijken dat met het toegepaste koelsysteem het risico op oververhitting voldoende wordt beperkt. Deze verklaring mag dan een aanvullende berekening vervangen. In Vabi EPA kan in dit geval dan het vinkje gebruikt worden dat er een aanvullende berekening is, waarmee de resultaten ook goed komen op het voorlopige label. De verklaring dient te worden toegevoegd aan het projectdossier. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op de site van RVO 

Wil je meer informatie of heb je een vraag over de TO-juli eis? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

12 juli 2024
Vraag het Esther: een nieuwe optie in VA100 Leidingnetberekening

VA100 Leidingnetberekening is sinds versie 11.60 uitgebreid met een mooie functie die in (de huidige) versie 11.62 weer aangevuld is. Deze functie zorgt ervoor...

09 juli 2024
De Ψ (psi)-waarde. De lineaire koudebrug tussen het glas en het kozijn.

Een veld waar we veel vragen over krijgen is de Ψ (psi)-waarde. Je kan het vinden onder hulpmiddelen >> constructies bij je ramen. Wat...

06 juli 2024
Veel gestelde vragen Vabi Elements

Ben je nieuw met Vabi Elements en/of loop je tegen problemen aan? In dit artikel kijken we naar de meest voorkomende vragen van andere...