Nieuwe EPV-regeling in Vabi Assets Energie

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van de berekening volgens de NTA 8800. Alle nieuwe aanvragen vallen dus onder de vernieuwde regeling. Als je als verhuurder een EPV ontvangt voor een woning die voor 1 oktober 2023 is geregistreerd verandert er niets.

Voorwaarden vergoeding

Of een woning in aanmerking komt voor een vergoeding en de hoogte van deze vergoeding, hangt af van een aantal factoren: het type woning (een- of meergezingswoning), bouwjaar, de compactheid, warmtebehoefte, primair energiegebruik (EP2) en de hoeveelheid opgewekte duurzame energie. De waarden die hieraan gekoppeld zijn, staan in de onderstaande tabel:

Bron: RVO

De warmtebehoefte is een veel gebruikte parameter binnen Vabi EPA en Vabi Assets Energie. Dit is dezelfde waarde die ook gebruikt wordt voor het toetsen aan de standaard. De eis aan de warmtebehoefte is net als voor de standaard gelinkt aan de compactheid en het type woning. Voor een woning met een grotere compactheid, dus meer verliesoppervlakte, is de maximale waarde ook hoger.

Het primair energieverbruik is hetzelfde als de EP2 EMG forfaitair. Deze moet voor de vergoeding kleiner zijn dan nul, wat dus verder gaat dan de standaard BENG-eisen. Dit zit ook gelinkt aan de hoeveelheid lokaal opgewekte elektriciteit. Deze moet groter zijn dan het verbruik van de installaties in het pand, waardoor een deel van de opgewekte stroom door de bewoner ook gebruikt kan worden voor huishoudelijk verbruik.

Met de vernieuwde EPV wordt er dus een extra motivatie gegeven om vergaand te verduurzamen en verder te gaan dan de standaard nieuwbouw eisen. Zo wordt het toepassen van de nodige maatregelen ook financieel beter haalbaar.

Let er wel op dat naast deze eisen ook aangetoond moet worden dat de energieprestaties in praktijk ook gehaald worden. Hiervoor moet er gemeten worden hoeveel elektriciteit er opgewekt wordt en hoeveel er verbruikt wordt voor verwarmen, koelen en warm tapwater. Hiermee kan aangetoond worden dat de vergoeding die van de huurder gevraagd is ook terecht is.

EPV indicator

In het objectenoverzicht in Vabi Assets Energie is er sinds versie 10.2 een kolom toegevoegd voor een EPV indicator. Hierin wordt de woning getoetst aan de voorwaarden voor de vergoeding en geconcludeerd of deze in aanmerking komt voor EPV basis, hoogwaardig of geen vergoeding. Daarbij wordt er gekeken naar de EP2 score, de warmtebehoefte en hoeveel elektriciteit er wordt opgewekt. Hiervoor wordt er gekeken naar de geinstalleerde PV installatie en hoeveel elektriciteit er volgens de berekening van het energielabel gebruikt wordt.

Hetzelfde is mogelijk in de energieplannen. Zo is snel te toetsen of de renovatieplannen voor het complex eventueel voldoende zouden zijn voor de EPV regeling.

EPV in connector

Niet alle resultaten die worden gebruikt voor de bepaling van de EPV zijn standaard via de connector op te vragen. Het is mogelijk om bij support een aangepaste connector aan te vragen waarin deze gegevens wel beschikbaar worden gemaakt. Niet elk primair systeem kan hiermee werken, dus wanneer je hiermee aan de slag wilt gaan, is het goed om na te gaan of dit in jullie systeem mogelijk is.

Wil je meer informatie of heb je een vraag over de energieprestatievergoeding (EPV)? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

01 mei 2024
WWS punten importeren

De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid”. Met deze module is...

29 april 2024
EPA-export vanuit Vabi Elements

De EPA-export vanuit Vabi Elements staat op het punt om een welverdiende uitbreiding te ontvangen. Momenteel is het mogelijk om een 3D getekende geometrie...

26 april 2024
Nationale Prestatieafspraken: versnelde verduurzaming

In de zomer van 2022 zijn de Nationale Prestatieafspraken (NPA) vastgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, VNG, Aedes en de Woonbond met...