Exporteer eenvoudig je Vabi Elements gegevens in Vabi EPA

label-C verplichting kantoren

Wist je dat je heel eenvoudig gegevens van Vabi Elements naar Vabi EPA kunt exporteren?

Na het volledig uitwerken van een project in Vabi Elements voor bijvoorbeeld een warmteverliesberekening, is het vaak ook nodig om voor het project een (voorlopig) energielabel op te stellen. Vaak zijn dit berekeningen met complexe geometrieën, die daardoor moeilijk zijn om goed in te voeren in Vabi EPA. Gelukkig is er een slimme gegevensuitwisseling om dit te vergemakkelijken.

Het is namelijk mogelijk om vanuit Vabi Elements de geometrie te exporteren voor een berekening in Vabi EPA. Deze functie bevindt zich onder het menu Geometrie:

Bij deze export wordt er een EPA-bestand gegenereerd met de volledige geometrie. Deze kan vervolgens als startpunt dienen voor de energieprestatieberekening. Als we het object openen ziet de export er als volgt uit:

Bij het openen van dit bestand vallen een aantal zaken direct op:

  • De naam van het object en de adresgegevens zijn al vanuit Vabi Elements overgenomen.
  • De installaties in Vabi EPA zijn nog niet gedefinieerd. Zoals eerder al aangegeven is de export alleen van de geometrie. De installaties die aanwezig zijn in het gebouw worden niet meegenomen en moeten dus nog voor de aanwezige rekenzones worden aangemaakt.
  • Vanuit Vabi Elements zijn al verschillende rekenzones aangemaakt. Deze komen overeen met de verschillende zones die zijn aangemaakt in Vabi Elements.  De geometrie die hoort bij de zone in Vabi Elements wordt bij de export geplaatst in de geometrie van de bijhorende rekenzone in Vabi EPA. (Als er meerdere gebouwen in het project in Vabi Elements aanwezig zijn, dan worden deze geëxporteer als meerdere objecten in Vabi EPA).

Het laatste belangrijke voordeel van de export is dat de beschaduwing ook is overgenomen uit het geometriemodel van Vabi Elements. Luifels die in Vabi Elements zijn getekend, worden bij de bijhorende ramen in Vabi EPA meegenomen als invoer in de overstekken en belemmeringen. Dit scheelt je als adviseur veel tijd bij de invoer.

Zoals hierboven is getoond, geeft de export vanuit Vabi Elements al de volledige geometrie in het EPA-bestand. Om vanuit een Vabi Elements-berekening makkelijk een berekening te maken voor een energielabel zijn dus nog de volgende stappen nodig:

  • Stel de juiste bouwfase en opname van het project in. Standaard wordt het epa bestand aangemaakt in de bouwfase ‘vergunningsaanvraag’ en de daarbij horende detailopname.
  • het gebouwtype word niet overgenomen uit Vabi Elements. Bij de algemene gegevens van het object moet nog worden aangegeven of het gaat om een eengezinswoning of bijvoorbeeld een appartementencomplex.
  • Definieer de installaties voor de nodige rekenzones en koppel de rekenzone aan de juiste installatie.

We blijven deze export uitbreiden totdat er straks bijvoorbeeld ook installaties worden geëxporteerd naar Vabi EPA.

Mocht je vragen of feedback hebben op dit artikel, laat het ons dan weten! Mogelijk hebben jullie een nog slimmere manier gevonden om snel vanuit Vabi Elements een berekening in Vabi EPA te maken die we hier kunnen delen. Neem hiervoor contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

03 juni 2022
CLIMA 2022 EYE ON 2030

Het REHVA wereldcongres CLIMA is het vooraanstaande internationale congres op het gebied van verwarming, ventilatie en koeling. Tussen nu en 2030 zal er veel...

03 juni 2022
Download de Infographic: naar een duurzame woningvoorraad in 2050

Verduurzaming van de woningvoorraad is één van de grootste opgaven voor de woningcorporaties. Iedereen is zich bewust van de noodzaak, maar echt concreet plannen...

26 april 2022
Wat doe je als je te veel objecten in Vabi EPA hebt?

Vaak werk je als EPA-adviseur een project van meerdere objecten uit. In Vabi EPA kun je prima  tot ongeveer 10 objecten in 1 projectbestand...