Wat moet je weten over de VvE Energiebespaarlening?

Vve zonnepanelen lening, Energiebespaarlening

Niet alle VvE’s hebben voldoende liquide middelen om (grootschalige) verduurzamingsmaatregelen te financieren. Maatregelen worden dan uitgesteld, terwijl ze hard nodig zijn. Met een VvE Energiebespaarlening kan je meteen beginnen met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. In dit artikel lees je meer over deze VvE Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds.

Wat houdt de VvE Energiebespaarlening in?

De VvE Energiebespaarlening is een annuïtaire lening aan de VvE (Vereniging van Eigenaars). Dit zorgt ervoor dat individuele eigenaars via de VvE bijdrage de lening helpen aflossen, maar ze hoeven niet individueel getoetst te worden. Wanneer een woning wordt doorverkocht, wordt de verplichting tot betalen overgedragen aan de volgende eigenaar.

Het geleende bedrag wordt gestort in een bouwdepot. Dit houdt in dat rekeningen van (ver)bouw hieruit betaald mogen worden, andere rekeningen van de VvE kunnen niet vanuit het bouwdepot betaald worden.

Met deze lening wordt gezorgd dat maatregelen op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Dit is niet alleen nodig voor de energietransitie, maar ook de financiële voordelen (lagere energierekening door energiebesparende maatregelen) komen daarmee eerder ten gunste van de eigenaren/ bewoners.

Wat kun je maximaal lenen?

Het maximumbedrag dat geleend kan worden bedraagt € 33.000,- per appartement. De looptijd (10, 15 of 20 jaar) van de lening en de jaarrente zijn afhankelijk van de hoofdsom van de VvE, zie onderstaande afbeelding.

VvE Energiespaarlening maximum bedrag

Bron: https://www.warmtefonds.nl/vve

Het minimale bedrag voor een lening is €25.000, tenzij een lening alleen voor laadpalen is aangevraagd, dan is het €10.000.

De rente van de VvE Energiebespaarlening is mogelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van de individuele leden.

Voor grotere VvE’s (acht woningen of meer) is een lening mogelijk voor een Zeer Energiezuinig pakket (ZEP) en voor ZEP+/ Nul op de Meter. Voor zo’n pakket van aanpassingen mag er meer geleend worden en de looptijd kan oplopen tot 30 jaar.

Welke voorwaarden zitten er aan de VvE Energiebespaarlening

Voor grotere VvE’s (acht woningen en meer) is het nodig om een Maatwerkadvies te laten op stellen door een BRL 9500-02 gecertificeerd bedrijf. Tevens moet er een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) zijn, of opgesteld worden, minimaal gedurende de looptijd van de lening.

Voor alle VvE’s geldt dat de lening verstrekt wordt aan actieve VvE’s die inzicht willen verschaffen in de jaarstukken van de afgelopen twee jaar.

De kosten voor het Maatwerkadvies kunnen vanuit de lening meegefinancierd worden, evenals andere kosten gerelateerd aan de maatregelen, zoals onderzoeks- en notariskosten. Ook moeten de offertes bewaard en ingediend worden, om te kunnen aantonen dat het om een verbouwing gaat en geld uit het bouwdepot gehaald kan worden.

Voor VvE’s met complexen kleiner dan acht appartementen gelden anderen voorwaarden dan de grotere VvE’s. Het belangrijkste is dat alle leden akkoord moeten gaan met de lening en de voorwaarden. Een eventuele betalingsachterstand bij een van de leden die ontstaat nadat de lening is ingegaan, kan onder voorwaarden door de VvE worden ontslagen van zijn deel van terugbetaling van de lening.

Voor VvE’s kleiner dan acht appartementen is het niet noodzakelijk om eerst een Maatwerkadvies of MJOP op te stellen. Er is een lijst met maatregelen die vanuit de lening bekostigd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld isolatie of energieadvies.

Bekijk hier alle voorwaarden voor de VvE Energiebespaarlening.

Appartementencomplex met winkels/bedrijfsruimte

Als zich binnen de VvE winkels en/of bedrijfsruimtes bevinden, dan kunnen ook verduurzamingsmaatregelen gefinancierd worden vanuit de VvE Energiebespaarlening, zolang het merendeel van het complex als woonruimte in gebruik is. Dus minimaal 50% woonruimte en maximaal 50% commercieel vastgoed zoals winkels en/of bedrijfsruimte.

Wil jij weten of je VvE in aanmerking komt voor de VvE Energiebespaarlening? Doe dan de Quick Scan.

Gerelateerde artikelen

01 mei 2024
WWS punten importeren

De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid”. Met deze module is...

29 april 2024
EPA-export vanuit Vabi Elements

De EPA-export vanuit Vabi Elements staat op het punt om een welverdiende uitbreiding te ontvangen. Momenteel is het mogelijk om een 3D getekende geometrie...

29 april 2024
Nieuwe EPV-regeling in Vabi Assets Energie

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...