Wanneer is het handig om de rekenknop in Vabi EPA en Vabi Assets Energie te gebruiken?

Als je een object geopend hebt in Vabi EPA of Vabi Assets Energie, dan zijn de huidige rekenresultaten, linksonder in het blauwe vlakje zichtbaar. Hier zie je direct de EP1, 2 en 3 waarde, het resulterende energielabel, de TO juli en de warmtebehoefte. Boven dit blauwe vlakje bevindt zich de knop ‘Rekenen’ waarmee de berekening opnieuw uitgevoerd kan worden. Dit is vooral handig als je snel de effecten wilt zien van de wijzigingen die je gedaan hebt, zonder eerst het invoerscherm te verlaten. In dit artikel worden een paar voorbeelden gegeven waarin het gebruik van deze knop het werken in Vabi EPA kan versnellen.

Bij het gebruik van deze knop wordt de huidige invoer direct toegepast om mee te rekenen. Als het gaat om het wijzigen van een installatie, moet opgelet worden wanneer deze installatie ook gebruikt wordt in een andere rekenzone of object. De wijziging wordt dan ook direct op de andere plaatsen doorgevoerd waar deze installatie is toegepast. In tegenstelling tot bij het verlaten van het invoerscherm, wordt er bij het gebruik van de rekenknop niet gevraagd of er voor de rekenzone een kopie van de installatie moet worden aangemaakt, of dat de wijziging overal doorgevoerd mag worden. Wil je dat de wijziging alleen voor deze rekenzone aangepast wordt, bevestig dan eerst de invoer met de OK-knop en kies er voor een kopie aan te maken. Vervolgens kun je het scherm openen en het effect verschillende invoer bekijken met de rekenknop.

Kwaliteitsverklaring ventilatieretourlucht

Een van de lastigste kwaliteitsverklaringen om in te voeren, is de verklaring voor verwarming bij een warmtepomp met als bron de ventilatielucht. Lees hier een volledig stappenplan. De nodige invoer is deels afhankelijk van uitkomst na het gebruik van de verklaring. Om voldoende warmte te kunnen onttrekken van de retourlucht is er een minimaal debiet nodig. Is het ingestelde debiet lager dan dit minimum, dan wordt er gerekend met over-ventilatie: de ventilatie in de woning wordt opgeschroefd om dit minimum te behalen.

Als de warmtepomp geen modulerende warmtepomp is, moet er in geval van over-ventilatie een extra invoer gedaan worden van de verschillende vermogens per buitentemperatuur. Het probleem is vaak dat je niet weet of dit nodig is, omdat er eerst gerekend moet worden voordat je weet of er sprake is van over-ventilatie.

Hier komt de rekenknop dus goed van pas. Voor de invoer van een warmtepomp op retourlucht adviseren we om altijd eerst de invoer te doen en te rekenen als een modulerende warmtepomp (vinkje aan). Na de invoer kan er dan op ‘rekenen’ gedrukt worden, om vervolgens te zien of er sprake is van over-ventilatie. Is dat het geval en het is geen modulerende warmtepomp, dan kan het vinkje weer uitgezet worden en kunnen vervolgens de nodige vermogens worden ingevoerd om de invoer compleet te maken.

Beschaduwing

Bij beschaduwing wordt er gerekend met verschillende categorieën: overstek, minimale belemmering, volledige belemmering enzovoort. Dit kan invoer schelen, als je meerdere ramen in moet voeren met dezelfde beschaduwing. Het is dan niet nodig om alle individuele overstekken en belemmeringen in te voeren, maar je kan direct gebruik maken van de categorie die hieruit volgt.

Bij het berekenen wordt bij elk deelvlak waar dit van toepassing is, ook de categorie getoond van de beschaduwing waarmee gerekend wordt. Voor het eerste raam kies je voor automatische bepaling van de beschaduwing en vul je de afmetingen in van de belemmeringen en/of overstekken. Vervolgens druk je op de knop ‘Rekenen’ om direct te zien met welke categorie er vervolgens gerekend wordt. Deze categorie kan vervolgens direct gekozen worden bij de volgende ramen die je invoert die dezelfde beschaduwing hebben.

MWA fitten

Een van de schermen waarbij je altijd snel het effect van de invoer wilt zien, is bij het fitten voor het Maatwerkadvies. Dit is met name interessant in het geval van een basisfit op jaargegevens, waarbij de grafieken van de verbruiken per maand niet relevant zijn. In dat geval kan alleen het berekende jaarverbruik getoond worden voor de verschillende energiedragers, vergeleken met het gemeten jaarverbruik.

In dit geval is de rekenknop onmisbaar. Bij het aanpassen van de fitparameter kan met de rekenknop direct het effect gezien worden op de berekende verbruiken, om zo de fitparameter gericht te kunnen aanpassen.

Lees hier alle informatie over maatwerkadvies en ontdek wat je allemaal met Vabi EPA Maatwerkadvies kan. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

16 april 2024
Nieuwe manier van inloggen voor Vabi software

Graag willen we je op de hoogte stellen van de ontwikkelingen, rondom ons nieuwe Vabi klantportaal – het Vabi platform – die momenteel plaatsvinden....

25 maart 2024
Maatwerkadvies gebruiken voor de investeringssubsidie DUMAVA

Is jouw vastgoed in Nederland eigendom van een maatschappelijke instelling? Dan kan je in aanmerking komen voor subsidie voor het verduurzamen van het maatschappelijk...

21 maart 2024
WWS-veranderingen door Wet betaalbare huur

De Tweede Kamer zal de komende tijd het wetsvoorstel betaalbare huur van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bespreken. Het doel...