Maatwerkadvies voor DUMAVA subsidie 

Op 18 september was de investeringssubsidie voor duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) beschikbaar. Zoals de naam al aangeeft is deze subsidie gericht op maatschappelijk vastgoed, wat grotendeels overeenkomt met gebouwen met een publieke functie. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen in de sectoren onderwijs, zorg, cultuur, religieuze instellingen of decentrale overheid zoals een gemeente provincie of waterschap. Maar ook rijksmonumenten, die niet gebruikt worden als woonhuis, of overige gebouwen met een publieke functie kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie. De subsidie kan gebruikt worden voor de kosten die horen bij het uitvoeren van bepaalde maatregelen, maar kunnen ook een deel van de kosten voor het opstellen van een energielabel of Maatwerkadvies dekken.  

Update 20/09/2023
Door een grote respons op de DUMAVA-regeling, met meer aanvragen dan het beschikbare subsidiebedrag toeliet, is er besloten de regeling te sluiten. Er is in 1 dag voor maar liefst 375 miljoen euro subsidie aangevraagd, dat betekent dat we goed bezig zijn met verduurzamingstrajecten. Maar helaas kan niet voor alle aanvragen subsidie toegekend worden. Het beschikbare budget van 190 miljoen euro zal via loting verdeeld worden onder de aanvragers die hun verzoeken vóór de sluitingsdatum hebben ingediend.

Voor degenen die dit jaar geen gebruik hebben kunnen maken van de DUMAVA-regeling is er goed nieuws. Het is naar verwachting dat de regeling jaarlijks zal terugkeren vanaf 2024. Dit betekent dat je in de toekomst opnieuw de mogelijkheid zult hebben om subsidie aan te vragen. Tot 2030 is er een voorgesteld budget van € 1,9 miljard beschikbaar gesteld voor deze regeling.

Maatschappelijk vastgoed subsidie

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie is dan ook een energieadvies uitgevoerd door een energieadviseur. Ben je als adviseur bezig met utiliteitspanden, dan kan het dus interessant zijn om je verder te verdiepen in deze subsidie. Als alternatief kan er ook gebruik gemaakt worden van een portefeuilleroutekaart of DuMo-advies als het gaat om rijksmonumenten. 

 

Figuur 1 Overzicht verplichte energieadviezen (DUMAVA: Voorwaarden (rvo.nl)) 

De subsidie is geldig voor vastgestelde maatregelen of een integrale verduurzaming van het pand.  

Vastgestelde maatregelen 

Voor het eerst is er een vaste lijst met maatregelen beschikbaar. Deze omvat isolerende maatregelen waarbij de Rc waarde met minimaal 3,5 m²·K/W toeneemt of voor ramen en deuren met een maximale U waarde van 1,2 W/(m²·K). Daarnaast is het ook geldig voor bepaalde installaties. De maatregelen die genomen gaan worden moeten volgen uit een opgesteld energieadvies. In het advies dat hoort bij de aanvraag moeten de maatregelen worden beschreven samen met een overzicht van de verwachte energiebesparing en vermindering van de CO2-uitstoot en een inschatting van de investeringskosten en verwachte kostenbesparingen. Deze zijn natuurlijk snel berekend met een Maatwerkadvies in Vabi EPA.  

Integraal verduurzamingsproject 

Wanneer er gekozen wordt voor een subsidie voor een integraal verduurzamingsproject is er een uitgebreider advies nodig. Naast de andere opties die te zien zijn in bovenstaande figuur, kan dit ook met een Maatwerkadvies. Het verschil met het eerdergenoemde energieadvies is dat het hier gaat om een Maatwerkadvies volgens de BRL 9500 MWA -U (of -W), wat wil zeggen dat het Maatwerkadvies ook geregistreerd moet worden. Een adviseur moet hiervoor voldoen aan de bijhorende eisen. Een volledig overzicht van de voorwaarden voor het energierapport is te vinden op deze pagina. 

Randvoorwaarden 

Deze subsidie is vooral gericht om gebouwen die al voldoen aan de minimale eisen naar een hoger niveau te tillen. Zo is de subsidie niet te gebruiken als het kantoor niet voldoet aan de label C verplichting, of voor de erkende maatregelen als het pand moet voldoen aan de energiebesparingsplicht. Daarnaast kan het subsidiebedrag hoger worden (35% i.p.v. 30% van de projectkosten) als het project leidt tot een hoge energieprestatie. Dit komt overeen met de eisen die gesteld worden voor de renovatiestandaard.

Voor meer informatie over de DUMAVA kan je terecht op de site van RvO, of dumava.nl.  

Gerelateerde artikelen

01 mei 2024
WWS punten importeren

De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid”. Met deze module is...

29 april 2024
EPA-export vanuit Vabi Elements

De EPA-export vanuit Vabi Elements staat op het punt om een welverdiende uitbreiding te ontvangen. Momenteel is het mogelijk om een 3D getekende geometrie...

29 april 2024
Nieuwe EPV-regeling in Vabi Assets Energie

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...