Ontwerp en dimensionering van duurzame maatregelen in de Vabi software

Maatregelen met Vabi-software

Waar denk je aan bij Vabi, duurzaamheid en de energietransitie? De meeste mensen denken aan de Vabi EPA-software voor energielabels, de aanvraag van omgevingsvergunningen en Maatwerkadvies. Maar alle duurzame maatregelen die in de Vabi EPA-software worden ingevoerd, moeten wel goed ontworpen en gedimensioneerd worden. Hierbij dient op meer aspecten dan alleen het energiegebruik te worden gelet.  

In de komende maanden gaan we een aantal verschillende duurzame maatregelen toelichten en hoe deze in de Vabi Elements en/of UO-software kunnen worden berekend. 

Duurzame energietransitie

Bij het ontwerpen en dimensioneren van installaties is het daadwerkelijke gebruik van een gebouw van groot belang. Voor een NTA 8800 berekening wordt uitgegaan van een gemiddeld gebruik. Bij Vabi Maatwerkadvies wordt er meer rekening gehouden met het echte gebruik van een gebouw dan de standaard Vabi EPA berekening. In Vabi Elements en UO kan gebruikersgedrag nog in meer detail gemodelleerd worden en kan er ook gekeken worden naar comfort. 

Hieronder vind je een aantal aspecten die van belang zijn voor de energietransitie die met behulp van Vabi Elements bepaald kunnen worden: 

 • Verlagen van de totale energievraag.  
 • Verminderen van de piekvraag. 
 • Afstemmen van vraag en aanbod. 
 • Voldoet huidige afgiftesysteem nog bij isoleren en het verlagen van de aanvoertemperatuur? 
 • Hoe ver kan de aanvoertemperatuur van afgiftesysteem verlaagd worden? 
 • Realistisch energiegebruik:
  • Deellast rendementen 
  • Uurlijkse opbrengst PV-panelen  
 • Bouwkundige effecten massa, isolatie, beglazing en beschaduwing door luifels. 
 • Evenwicht zoeken tussen verwarming en koeling voor kantoorgebouwen. 
 • Juist dimensioneren: 
  • Warmteverlies 
  • Belastingduurkromme 
 • Effect van Ledverlichting op verwarmings- en koelvraag. 

Aan alternatieve technieken zoals Phase Change Materials (PCM) en bodemopslag wordt op dit moment gewerkt. 

In de Vabi Uniforme Omgeving zijn de onderstaande onderwerpen van belang voor de energietransitie: 

 • Energiegebruik van ventilatoren en het ontwerpen van lage-ventilatiesystemen. 
 • Dimensioneren van ringleidingen en bijbehorende pompen. 
 • Dimensioneren van lage temperatuur distributiesystemen. 
 • Ontwerpen met betrekking tot de minimumtemperatuur van circulatieleidingen. 
 • Overzicht van gebruikte materialen. 

Heb je vragen of wil je meer informatie over het ontwerpen en dimensioneren van installaties? Neem dan contact met ons op.
Of wil je op de hoogte blijven van de duurzame maatregelen en hoe deze in de Vabi Elements en/of UO-software kunnen worden berekend? Meld je dan hier aan voor de Vabi Elements nieuwsbrief en blijf altijd up-to-date.

Gerelateerde artikelen

24 november 2023
Toekomstbestendig renoveren met de renovatiestandaard

We zijn inmiddels enige tijd op weg met de BENG eisen voor nieuwbouw, maar ook bestaande bouw zal zijn steentje moeten bijdragen om de...

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

23 november 2023
Maatregelen maken volgens de isolatiestandaard

In de vastgoedmarkt zijn we veelal bezig met duurzaamheid. Om op een toekomstbestendige manier een verduurzaming uit te voeren is de isolatiestandaard in het...