Maak handig gebruik van het kostenkentallen platform Digipesis

De prijzen van verduurzaming kunnen soms hoog oplopen. Gelukkig kan er op termijn ook veel geld bespaard worden met de verduurzamingsmaatregelen. Door te vergelijken wat maatregelen kosten en opleveren kan een overzicht gemaakt worden of bepaalde maatregelen ook financieel de moeite waard zijn om uit te voeren. Een handige tool om kosten van maatregelen op te zoeken is Digipesis van het RVO. Dit artikel zal meer uitleg geven over de werking van Digipesis en hoe dit te verwerken in Vabi EPA.

 Wat is Digipesis?

Op de website van RVO kan opgezocht worden wat verduurzamingsmaatregelen kosten. Deze kosten kunnen vervolgens gebruikt worden in de terugverdientijd berekening in Vabi EPA Maatwerkadvies. In de software is bij de invoer van de maatregelen een knop te vinden met een directe link naar de kostenkentallen website van RVO.

Wanneer de link naar de site wordt gevolgd, is het eerste wat je ziet de volgende infographic, waar uitleg wordt gegeven over de kostenkentallen database, zie afbeelding hieronder. Lees deze infographic aandachtig door als je nog niet bekend bent met de kostenkentallen.

 

Hoe gebruik je Digipesis?

Als je deze infographic weg klikt, volgt een overzicht van verschillende mogelijke maatregelen. Hierbij kan aan de linkerzijde geselecteerd worden om wat voor soort gebouw het gaat (utiliteitsbouw of woningbouw) en in het geval van een woning moet ook de projectgrootte (projectmatige aanpak of enkelvoudige aanpak), het woningtype (eengezinswoning of meergezinswoning) en de grootte (klein, middel, groot) geselecteerd worden. Hierna kan rechts gekozen worden wat voor maatregel het betreft.

Na het invullen van het filter aan de linkerkant kan het soort maatregel geselecteerd worden, bijvoorbeeld dakafwerking.

Vervolgens zoek je welke maatregel het beste past bij de situatie van je opdrachtgever. Wanneer de maatregel is gevonden, staat de prijs aan de rechterkant in de blauwe balk. Als je op de maatregel klikt volgt een voorbeeld van de totale kosten van een indicatief dakoppervlak (deze wordt geselecteerd op basis van de woninggrootte die is ingevuld). Ook wordt uitgebreid opgesomd wat de verschillende onderdelen zijn van de prijs. De prijzen worden maandelijks geüpdate. Onderaan de specificaties wordt de datum genoemd waarop de prijs opgesteld is.

De kostenkentallen zijn indicatief. Bij het gebruik van de kostenkentallen bij omstandigheden die anders zijn dan de uitgangspunten zoals gedefinieerd, kunnen de kostenkentallen projectspecifiek worden gemaakt door het toepassen van een correctie. RVO heeft in samenwerking met Stroomversnelling een set omrekensporen opgesteld die helpen bij het specifiek maken van de kentallen. Download de volgende publicatie om meer te weten te komen over de omrekensporen: Publicatie Omrekensporen Kostenkentallen (april 2023)

Achtergrond van de kostenkentallen

Het kostenkentallen platform geeft een gedetailleerde onderbouwing van kostenindicaties van verduurzamingsmaatregelen. Deze kosten zijn exclusief BTW.

Alle kostenkentallen zijn hetzelfde opgebouwd: arbeidskosten, materiaalkosten (wat wordt er geïnstalleerd), materieel (machines, gereedschap, die nodig zijn voor installatie, zoals bijv. een rolsteiger) en opslag (de plek die materiaal en materieel innemen tijdens installatie).

Overige kosten zijn niet inbegrepen, zoals kosten voor vervangend verblijf van bewoners. Ook subsidies zijn niet meegenomen in deze kostenkentallen. Lees hier meer over de uitleg van Digipesis.

Toepassen van de kostenkentallen in Vabi EPA

Duik de diepte in met de kostenkentallen en geef je maatwerkadvies meer diepgang door de ‘omrekensporen’ te gebruiken die in opdracht van RvO zijn uitgewerkt. Daarin staan vier verschillende omrekensporen uitgewerkt. Stap 1 is het project-specifiek maken van de prijsindicatie uit de kostenkentallen van Digipesis. Bij stap 2 of stap 3 kijk je naar eenvoudige terugverdientijd of de ‘total cost of ownership’ (de levensduurcyclus). En tot slot stap 4 voor een vergelijking van de kosten van verduurzaming en de kosten van de referentiesituatie. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever voor het maatwerkadvies kunnen meerdere omrekensporen uitgewerkt worden. Weet dat de volgorde van belang is. Het project-specifiek maken (stap 1) moet als eerste stap doorlopen worden.

Stap 1: Projectspecifiek maken – Afmetingen

 

Gebruik de filters en kies een van de maatregelen. Download vervolgens de Excel file onder de button Rapport. Open de Excel en vervang de getallen in de geel gemarkeerd cellen, volg hierbij de instructies op pagina 7 uit de Publicatie Omrekensporen Kostenkentallen.

Stap 2: Eenvoudige lineaire terugverdientijd

Als je de kosten project-specifiek hebt gemaakt en de energieprijzen van de nota van de opdrachtgever hebt ingevuld in Vabi EPA, dan rekent Vabi EPA Maatwerkadvies de eenvoudige terugverdientijd uit. Als er geen actuele nota of contract met de energieleverancier voor handen is, dan kun je ook gemiddelde prijzen gebruiken, bijvoorbeeld van CBS, RvO of Milieucentraal.

Als je een eenvoudig terugverdientijd gebruikt, dan wordt er geen rekening gehouden met kosten van financiering. Mogelijke ontwikkelingen in energieprijzen zijn in deze berekening niet meegenomen en er wordt geen rekening gehouden met de economische waarde na de terugverdientijd. De terugverdientijd kan daarom tot (economisch) onverstandige keuzes leiden als gekozen wordt op de kortste terugverdientijd.

Stap 3: Total cost of ownership

Bij een Total Cost of Ownership (TCO) worden alle kosten in beeld gebracht over een bepaalde periode die neerkomen bij de eigenaar die investeert in verduurzamingsmaatregelen. Met de TCO kan een vergelijking gemaakt worden van verschillende mogelijke scenario’s van een project en/of er kunnen beleidsmatige keuzes onderbouwd worden door de bepaling van het economisch effect van bestaand/mogelijke/nieuwe beleidsmaatregelen. Afhankelijk van het doel die de opdrachtgever heeft van het maatwerkadvies, kun je projectspecifieke scenario’s uitwerken, of de beleidsmaatregelen, of beide.

De definitie is van total cost of ownership (TCO) is: de som van alle kosten in relatie tot de maatregel(en) gedurende een bepaalde periode. Voor energetische maatregelen bevat de TCO typisch de volgende kostenposten: kosten van het realiseren van de maatregel & financieringskosten in periode & energiekosten in periode & regulier onderhoud in periode & regulier vervangingsonderhoud in periode & einde levensduurkosten.

Om verschillende scenario’s van een project in beeld te brengen, moeten financiële gegevens van het project bekend zijn, zoals de rente van een financieringsovereenkomst. Om beleidsmatige keuzes in te schatten wordt aangeraden om met marktgemiddelde waardes te rekenen.

Om de TCO te bepalen, volg de praktische uitwerking op pagina 14 van de Omrekensporen Kostenkentallen.

Stap 4: vergelijking referentiesituatie

In Vabi EPA Maatwerkadvies wordt als referentiesituatie altijd de huidige situatie aangehouden. Soms kan het wenselijk zijn om een andere situatie als referentie te nemen, bijvoorbeeld om aan een bepaalde eis te voldoen zoals een bepaalde BENG-score, een bepaalde energielabelklasse of de renovatiestandaard (utiliteit) of renovatiestandaard (woningbouw). Je kunt dan een meerprijs vergelijken ten opzichte van de referentiesituatie.

Volg hiervoor de uitwerking op pagina 19 van de Omrekensporen Kostenkentallen.

Een korte weergave daarvan: bepaal de relevantie referentiesituatie (realiseren van een bepaald minimaal (beleids)doel, of het voldoen aan een minimale eis; natuurlijk vervangingsmoment of een niet-natuurlijk moment); kies welke parameter je wilt beschouwen (welk omrekenspoor uit de publicatie, of een andere indicator zoals WWS punten, netto contante waarde, etc.); bereken de gekozen parameter voor zowel de verduurzamingsmaatregel, als de referentiesituatie en het verschil daartussen.

Met de uitgewerkte omrekensporen uit deze publicatie heb je mooie handvatten om je maatwerkadvies meer diepgang te geven voor de professionele opdrachtgever.

Bron: RvO

Publicatie Omrekensporen Kostenkentallen (april 2023)

Gerelateerde artikelen

16 november 2023
Vabi komt met de module Daglichtfactor

Met de nieuwe normen NEN-EN 17037 en NPR 4057 die de berekening volgens NEN 2057 vervangen, wordt het gebruik van hoogwaardige software cruciaal voor...

16 november 2023
Release Vabi Uniforme Omgeving 11.61

Eind vorige maand is de 11.61 versie van UO gereleaset. In deze versie zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Naast een uitgebreidere data-uitwisseling met IFC, kun...

15 november 2023
Vraag het aan Esther: Deze week gaat het over foutmeldingen in Vabi Elements

Veel van de vragen op de servicedesk hebben betrekking op meldingen die door Vabi Elements gegenereerd worden. Ook als de berekening wel is geslaagd...