01 mei 2024
WWS punten importeren

De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid”. Met deze module is...

29 april 2024
Nieuwe EPV-regeling in Vabi Assets Energie

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...

26 april 2024
Nationale Prestatieafspraken: versnelde verduurzaming

In de zomer van 2022 zijn de Nationale Prestatieafspraken (NPA) vastgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, VNG, Aedes en de Woonbond met...

22 april 2024
NTA Vabi EPA Bèta versie

Vanaf 1 juli 2024 gaan de nieuwe wijzigingen in van het opnameprotocol en NTA 8800 rekenmethodiek. Hiervoor zijn momenteel al de 6de druk van...

19 april 2024
PCM in Vabi Elements

We zijn bezig met de implementatie van de toepassing van PCM in Vabi Elements Gebouwsimulatie. We zijn inmiddels weer iets verder en kunnen de...

16 april 2024
Nieuwe manier van inloggen voor Vabi software

Graag willen we je op de hoogte stellen van de ontwikkelingen, rondom ons nieuwe Vabi klantportaal – het Vabi platform – die momenteel plaatsvinden....

15 april 2024
Vraag het aan Esther: Deze week gaat het over de afgifteapparaten in Vabi Elements

Op de servicedesk krijgen we vaak vragen over het toepassen van meerdere apparaten in het sjabloon afgifte. Daarom hebben we besloten om hier nader toelichting...

10 april 2024
Rekenen met KNMI’23-klimaatscenario’s

In oktober 2023 presenteerde het KNMI vier klimaatscenario’s die de mogelijke ontwikkelingen van het klimaat op basis van CO2-uitstoot schetsen. Deze scenario’s omvatten niet...

25 maart 2024
Maatwerkadvies gebruiken voor de investeringssubsidie DUMAVA

Is jouw vastgoed in Nederland eigendom van een maatschappelijke instelling? Dan kan je in aanmerking komen voor subsidie voor het verduurzamen van het maatschappelijk...

21 maart 2024
WWS-veranderingen door Wet betaalbare huur

De Tweede Kamer zal de komende tijd het wetsvoorstel betaalbare huur van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bespreken. Het doel...

20 februari 2024
Gebouwcomplex invoeren met warmteverlies ISSO 51

In de laatste (3.10.1) versie van Vabi Elements is de invoer veranderd van afgiftesystemen en zones als je rekent volgens de warmteverlies ISSO 51...

20 februari 2024
PCM in Vabi Elements: Passieve koeling en energie-efficiëntie

Op de servicedesk krijgen we wekelijks de vraag of PCM al in Vabi Elements door te rekenen is. Vandaar dat we begonnen zijn met...

19 februari 2024
Vraag het aan Esther: De werking van “wijzig op selectie”. 

Ben je al bekend met de mogelijkheid om in één keer meerdere onderdelen aan te passen in Vabi Elements? Deze functie kan je heel...

18 december 2023
Tijd besparen met defaultwaarden in geometrie

De invoer van de geometrie in Vabi EPA of Assets Energie is vaak een tijdrovende bezigheid. Om dit te vergemakkelijken, is het mogelijk gebruik...

18 december 2023
Vabi EPA 2024: nieuwe rekenmethodiek en licentiesysteem

Net als in 2023 zullen er weer een aantal updates komen voor Vabi EPA NTA 8800 in 2024. De belangrijkste updates zijn deze rondom...

18 december 2023
Bereken de CO₂-uitstoot volgens de NTA 8800

Bij het berekenen van het energielabel wordt gekeken naar hoeveel energie nodig is voor het verwarmen en koelen (en eventueel verlichten en bevochtigen) van...

24 november 2023
Toekomstbestendig renoveren met de renovatiestandaard

We zijn inmiddels enige tijd op weg met de BENG eisen voor nieuwbouw, maar ook bestaande bouw zal zijn steentje moeten bijdragen om de...

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

23 november 2023
Maatregelen maken volgens de isolatiestandaard

In de vastgoedmarkt zijn we veelal bezig met duurzaamheid. Om op een toekomstbestendige manier verduurzaming uit te voeren is de isolatiestandaard in het leven...

16 november 2023
Release Vabi Uniforme Omgeving 11.61

Eind vorige maand is de 11.61 versie van UO gereleaset. In deze versie zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Naast een uitgebreidere data-uitwisseling met IFC, kun...