Toekomstbestendig renoveren met de renovatiestandaard

We zijn inmiddels enige tijd op weg met de BENG eisen voor nieuwbouw, maar ook bestaande bouw zal zijn steentje moeten bijdragen om de klimaatdoelen te halen. Voor woningen zijn we al bekend met de standaard op het energielabel en de streefwaarden. Dit geeft een richtlijn voor het verlagen van de warmtevraag bij het renoveren van woningen. Voor utiliteitsgebouwen is er ook een richtlijn: de renovatiestandaard. In dit artikel wordt verder uitgelegd wat deze standaard inhoudt. Door nu al rekening te houden met de renovatiestandaard bij verbouwingsplannen, is je gebouw straks klaar voor de toekomst.

De renovatiestandaard

De standaard voor woningen kijkt naar isolatie, infiltratie en het ventilatiesysteem voor de netto warmtebehoefte, met als doel spijtvrij isoleren als voorbereiding op aardgasvrije woningen. De renovatiestandaard voor utiliteitsgebouwen kijkt naar de labelklasse. Als het gebouw voor 2030 aan de renovatiestandaard voldoet, dan is die (minimaal) tot 2050 voldoende energiezuinig. De renovatiestandaard varieert van een label A++ of A+++ afhankelijk van de gebruiksfunctie, zie tabel 1.
In 2050 zal er een wettelijke eindnorm zijn, deze eindnorm geeft aan tot welk niveau een gebouw verduurzaamd moet worden.

Tabel 1: Renovatiestandaard per gebruiksfunctie

Het traject tot de eindnorm in 2050 wordt opgesplitst in twee fasen. De eerste fase is tot 2030 en betreft de renovatiestandaard. In deze fase kun je vrijwillig verduurzamen. Als je na een verbouwing aan de renovatiestandaard voldoet, krijg je vrijstelling tot 2050 om verder te verduurzamen. Maar er zijn natuurlijk ook andere verplichtingen, bijvoorbeeld aardgasvrij voor 2050, waar je geen vrijstelling voor krijgt. Na 2030 gaat de tweede fase in en wordt de verplichte eindnorm vastgelegd. Dit gaat samen met de dan nieuwe EPBD. Alle gebouwen moeten vervolgens in 2050 aan deze eindnorm voldoen.

Door op tijd te beginnen met het plannen van renovatiewerkzaamheden met daarin de renovatiestandaard, kunnen onnodige kosten worden bespaard. Op deze manier is het mogelijk om zoveel mogelijk te renoveren tijdens natuurlijke vervangingsmomenten, zonder dat deze na 2030 opnieuw verduurzaamd hoeven te worden.

Net als bij de isolatiestandaard voor woningbouw, wordt in Vabi Assets Energie direct getoond of het object voldoet aan de renovatiestandaard, en kan er op deze eigenschap ook gefilterd worden:

Renovatiestandaard op het energielabel

Vanaf 1 juli moet op het energielabel vermeld worden of het gebouw aan de renovatiestandaard voldoet. Hiermee kan dan snel gezien worden of het gebouw al klaar is voor 2050 of dat er nog verder moet worden verduurzaamd. Om deze verduurzaming ook verder te stimuleren zal de renovatiestandaard ook gebruikt gaan worden bij subsidies en financiële regelingen.

Bij meerdere deelfunctie’s

Als een gebouw meerdere functies heeft, wordt de renovatiestandaard net als het label vloeroppervlakte gewogen op basis van onderstaande tabel.

Formule is dan als volgt:

  • % m2 per gebruiksfunctie vermenigvuldigen met de renovatiestandaard van de betreffende functie, conform onderstaande tabel (minimale waarde van de label letter A++ of A+++ van de betreffende gebruiksfunctie).
  • Aandeel van alle functies in het gebouw optellen.

Er wordt vervolgens een EP2 grenswaarde voor de renovatiestandaard bepaald voor het gebouw. Als de EP2 gelijk of lager is zal hier aan voldaan worden. Bijvoorbeeld:

50 m2 bijeenkomst (max. 100) & 50 m2 bijeenkomst met KDV (max. 110). Er wordt voldaan aan de renovatiestandaard als de EP2 maximaal 0,5 * 100 + 0,5*110 = 105 kWh/m2 is.

Heb je verder nog vragen over de renovatiestandaard? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

21 juni 2024
Aanleveren gegevens Duurzaamheid Aedes-benchmark

Corporaties kunnen vanaf 1 juli 2024 weer gegevens aanleveren voor het prestatieveld Duurzaamheid en de deelscore Technische woningkwaliteit van het prestatieveld Onderhoud & verbetering....

20 juni 2024
Aardgasvrij en toekomstklaar isoleren – dVi / dPi en SAM

Binnen de Nationale prestatieafspraken moeten woningcorporaties 675.000 woningen toekomst klaar isoleren tot en met 2030. Daarnaast is het een doelstelling van de NPA om...

19 juni 2024
Uitfaseren EFG labels

In de Nationale Prestatieafspraken is afgesproken dat uiterlijk in 2028 alle E, F en G labels uit de sector verdwenen zijn, met de uitzondering...