Maatwerkadvies gebruiken voor de investeringssubsidie DUMAVA

Is jouw vastgoed in Nederland eigendom van een maatschappelijke instelling? Dan kan je in aanmerking komen voor subsidie voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed.  

Onder maatschappelijk vastgoed wordt het volgende verstaan: een gebouw of terrein met een publieke functie op het gebied van onderwijs, cultuur, religieuze instellingen, maatschappelijke en/of medische zorg of bijvoorbeeld een rijksmonument dat niet fungeert als woonhuis. Ook de decentrale overheidsgebouwen in bezit van de gemeente, provincie of waterschap vallen binnen de doelgroep van DUMAVA. 

Het doel van de DUMAVA-subsidie is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in het verduurzamen van hun vastgoed. Door middel van het verduurzamen van vastgoed wordt het energieverbruik en de CO2-uitstoot verlaagd. Op die manier worden eerder de klimaatdoelen van Parijs behaald.  

Maatwerkadvies benodigd bij een integraal verduurzamingsproject  

Wanneer je meer dan 4 verduurzamingsmaatregelen uitvoert wordt er gesproken over een integraal verduurzamingsproject. Voor het ontvangen van subsidie voor een integraal verduurzamingsproject zal je onder andere een integraal maatwerkadvies moeten aanleveren. 

Hierbij verschilt het maatwerkadvies van het energieadvies, zo heeft het energieadvies als resultaat een energielabel en zo heeft het maatwerkadvies als resultaat een adviesrapport. Nadat je de realistische situatie hebt ingevoerd als nulmeting, kan je met specifieke maatregelen het gebouw gaan verduurzamen. Uiteindelijk kan je van jouw gekozen verduurzamingsmaatregelen een rapportage uitdraaien, waarin de huidige situatie wordt vergeleken met de toekomstige situatie. Dit rapport kan jij gebruiken om een integraal maatwerkadvies op te stellen, waarmee je subsidie kan aanvragen.   

Voor niet-monumentale panden moet het maatregelpakket leiden tot een energieprestatieverbetering van minstens drie energielabelstappen tot minimaal:  

  • Energielabel B, of 
  • De Renovatiestandaard 

Het maken van een maatwerkadvies kan eenvoudig via de Vabi EPA Maatwerkadvies software, zowel voor woningen als voor utiliteitsgebouwen. Naderhand kan je rechtstreeks uit de software een Word rapportage van het gemaakte maatwerkadvies printen. Mocht je nog niet beschikken over het maatwerkadvies, dan kan je deze aanschaffen via de webshop.

Budget 2024 

Dit jaar vindt de inschrijving plaats op 3 juni 2024 en is er een bedrag van €237.500.000 beschikbaar. Van dit budget is er €166.250.000 beschikbaar voor integrale verduurzamingsprojecten.  

Wanneer kom je in aanmerking voor subsidie?  

Hieronder vind je de belangrijkste voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie:  

  • Je voert 1, 2 of 3 maatregelen afkomstig van de maatregelenlijst uit.  
  • Je voert 4 of meer maatregelen afkomstig van de maatregelenlijst uit. Wanneer je 4 of meer maatregelen uitvoert wordt er gesproken over een integraal verduurzamingsproject.  
  • Als jouw vastgoed is opgeleverd na 1 januari 2012, dan krijg je alleen subsidie wanneer het vastgoed wordt losgekoppeld van de aardgasafsluiting of als het vastgoed al is losgekoppeld van de aardgasafsluiting. Voor vastgoed opgeleverd voor 1 januari 2012 geldt deze voorwaarde niet.  
  • Pas na het ontvangen van subsidie begin je met het doorvoeren van de verduurzamingsmaatregelen. Contractmatige afspraken vallen hier ook binnen en deze afspraken kunnen dus pas worden gemaakt nadat de aanvraag is ingediend bij RVO.  
  • Het vastgoed waarvoor de DUMAVA- subsidie wordt aangevraagd, heeft niet eerder een DUMAVA-subsidie ontvangen.  

Het totale overzicht van voorwaarden voor de DUMAVA-subsidie vind je hier.

Stappenplan aanvraag 

Stappenplan aanvraag subsidie

Bron: Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA (rvo.nl)                                                                                                                                                                             

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

16 april 2024
Nieuwe manier van inloggen voor Vabi software

Graag willen we je op de hoogte stellen van de ontwikkelingen, rondom ons nieuwe Vabi klantportaal – het Vabi platform – die momenteel plaatsvinden....

21 maart 2024
WWS-veranderingen door Wet betaalbare huur

De Tweede Kamer zal de komende tijd het wetsvoorstel betaalbare huur van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bespreken. Het doel...

20 februari 2024
Gebouwcomplex invoeren met warmteverlies ISSO 51

In de laatste (3.10.1) versie van Vabi Elements is de invoer veranderd van afgiftesystemen en zones als je rekent volgens de warmteverlies ISSO 51...