Bereken de CO₂-uitstoot volgens de NTA 8800

Bij het berekenen van het energielabel wordt gekeken naar hoeveel energie nodig is voor het verwarmen en koelen (en eventueel verlichten en bevochtigen) van een gebouw. Hierbij wordt zowel gekeken naar de hoeveelheid fossiele (primaire) energie voor de EP2 score, alsmede naar de andere soorten energie die gebruikt en opgewekt worden.  

Voor de niet fossiele bronnen die worden gebruikt wordt er rekening gehouden met de fossiele energie die nodig is bij de opwekking hiervan: de primaire energiefactor (tabel 5.2 NTA 8800). Voor elektriciteit wordt er rekening gehouden met de gemiddelde manier van opwekking van stroom (duurzame en niet duurzame bronnen). In Nederland wordt er een factor voor het verlies aan energie meegenomen tot het moment dat de elektriciteit bij het pand is. Dit komt neer op een factor van 1,45 kWh/kWh. Kortom, elke kWh die aan elektriciteit wordt gebruikt, kost voor de EP2 dus 1,45 kWh aan primaire fossiele energie. Dit heeft als gevolg dat als een rekenzone wordt verwarmd met enkel elektrische kachels dit een hogere EP2 score geeft dan wanneer er gebruik gemaakt wordt van een hoogrendementsketel. 

Naast de hoeveelheid primaire energie, wordt er een gelijkwaardige berekening gemaakt voor de uitstoot van de CO₂. Ook hier wordt er berekend per verschillende gebruikte en opgewekte energiedragers. Per energiedrager wordt er met een waarde gerekend die de hoeveelheid CO₂-uitstoot per kWh gebruikte energie bepaalt (tabel 5.3 NTA 8800).  

De resultaten voor het gasverbruik worden veelal getoond in m3. Om van deze factor gebruik te maken, moet dit dus eerst worden teruggerekend naar de hoeveelheid kWh energie dat verkregen wordt van 1 m3 aardgas. Dit wordt gedaan met de zogenaamde bovenwaarde van gas, wat gelijk is aan 35,17 MJ. 1 m3 gas komt daarmee overeen met 35,17 MJ / 3,6 MJ/kWh = 9,967 kWh. Zo kunnen we van de getoonde resultaten dus het berekende CO₂-uitstoot narekenen.  

Dit kunnen we doen met het volgende voorbeeld uit een maatwerkadviesberekening. (Het elektriciteitsverbruik en het gasverbruik volgens de NTA 8800 berekening voor het label zijn terug te vinden in de Excel export alle datavelden.)

Hierin is het berekende gasverbruik 2232 m3 en het totale elektriciteitsverbruik 3183 kWh.  

Het omrekenen van het gas naar kWh geeft 2232 m3 * 9.967 kWh/m3 = 21805 kWh 

Vervolgens kunnen we de emissiecoëfficiënten gebruiken uit tabel 5.3 van de NTA:  

Gas: 21805 kWh * 0.183 kg/kWh = 3990 kg CO₂

Elektriciteit 3183 kWh * 0.34 kg/kWh = 1082 kg CO₂  

Totaal: 5073 kg CO₂

Wanneer gebruik gemaakt wordt van andere energiedragers zijn de emissiecoëfficiënten iets anders, maar blijft de berekening hetzelfde. Bij gebruik van een EMG verklaring, bijvoorbeeld een kwaliteitsverklaring voor stadsverwarming, staat deze factor vermeld op de verklaring. Zo wordt dus de CO₂-uitstoot die vrijkomt bij het produceren van deze warmte ook meegenomen in de uiteindelijke CO₂-voetafdruk van het object. Standaard wordt hier gerekend met 0,17 kg CO₂/kWh. 

De berekening van de CO₂-uitstoot in de NTA 8800 is dus afhankelijk van de verschillende vormen van energie en de hoeveelheid die gebruikt wordt in het object. De rapportages in Excel geven hier inzicht in voor de berekening van het energielabel of het maatwerkadvies. Mocht de klant vragen hebben over hoe dit berekend wordt, dan geeft dit artikel wat houvast om zelf de berekening te onderbouwen.  

Heb je nog vragen of wil je meer weten over het berekenen van CO₂? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder. 

Gerelateerde artikelen

21 juni 2024
Aanleveren gegevens Duurzaamheid Aedes-benchmark

Corporaties kunnen vanaf 1 juli 2024 weer gegevens aanleveren voor het prestatieveld Duurzaamheid en de deelscore Technische woningkwaliteit van het prestatieveld Onderhoud & verbetering....

20 juni 2024
Aardgasvrij en toekomstklaar isoleren – dVi / dPi en SAM

Binnen de Nationale prestatieafspraken moeten woningcorporaties 675.000 woningen toekomst klaar isoleren tot en met 2030. Daarnaast is het een doelstelling van de NPA om...

19 juni 2024
Uitfaseren EFG labels

In de Nationale Prestatieafspraken is afgesproken dat uiterlijk in 2028 alle E, F en G labels uit de sector verdwenen zijn, met de uitzondering...