Maatregelen maken volgens de isolatiestandaard

In de vastgoedmarkt zijn we veelal bezig met duurzaamheid. Om op een toekomstbestendige manier verduurzaming uit te voeren is de isolatiestandaard in het leven geroepen. De isolatiestandaard heeft het doel om de warmtebehoefte van een woning te verlagen. Door de warmtebehoefte te verlagen en te voldoen aan de isolatiestandaard, heeft de woning potentie om met lage temperatuur afgiftesystemen de woning te verwarmen. Dit soort systemen zijn vaak zuiniger in energiegebruik. De woning heeft dus potentie om verwarmd te worden met stadsverwarming of een warmtepomp.  

De verlaagde warmtebehoefte reduceert hiermee ook de warmte-energie vraag. Dat is stap één van de Trias Energetica, reduceer de vraag. Dit maakt het ook een toekomstbestendige investering, omdat ook dan de warmtevraag laag(er) is. 

Hoe we naar de isolatiestandaard toe rekenen gaan we dieper op in. We bekijken met welke maatregelen dit doel kan worden bereikt en hoe we deze maatregelen aanmaken in Vabi Assets Energie. 

Maatregelen en energieplannen

Door het reduceren van de warmtebehoefte is de isolatiestandaard te behalen. De warmtebehoefte wordt met de NTA 8800 automatisch berekend bij het berekenen van het pre-label. De warmtebehoefte reduceer je met de volgende punten: 

 1. Isoleer de woning zodat deze minder warmte verliest.
 2. Reduceer infiltratie door ‘luchtdicht’ te bouwen. Denk hierbij aan kierdichting rond kozijnen, dilatatievoegen/kieren in de gevel.
 3. Ventilatiesysteem toepassen. Luchtdicht biedt een kans op vocht wat de woning uit moet. Daarnaast kan CO₂-gestuurde afzuiging of warmteterugwinning voorkomen dat warmte de woning verlaat. 

Isoleren is in vele gevallen de basis voor het verduurzamen van een woning naar de standaard. Welbekend zijn hierbij de streefwaarden volgens de standaard. Zie de website van RvO. Dit zijn hoge waarden voor isolatie in de bestaande bouw en deze zijn technisch gezien niet altijd haalbaar. Gelukkig kan de standaard ook bereikt worden met minder isolatie. In het onderstaande schema hebben we waarden staan die richting geven aan wat in de praktijk vaak technisch haalbaar is. Als het met dit pakket niet lukt om de isolatiestandaard te halen, kunnen altijd 1 of meerdere maatregelen worden afgestemd op die van de standaard.  

Kijkend naar het voorbeeld zouden we hier in Vabi Assets Energie een maatregel van kunnen maken. Hierbij gaan we een klein beetje creatief om met de invoer. Als voorbeeld hiervan nemen we de gevels. De Rc waarde van 1,7 is bijvoorbeeld haalbaar bij spouwisolatie met EPS-parels of minerale wol, maar op basis van de invoer volgens de norm niet haalbaar met de basisinvoer ‘beslisschema’. Hoe doen we dit dan wel? 

Stappenplan: 

 1. Begin bij het openen van een deelvoorraad in Vabi Assets Energie 
 2. Navigeer naar het menu ‘Maatregelen’, links in het blauwgrijze schakel menu 
 3. Klik op de knop ‘Toevoegen’ om een nieuwe maatregel te maken 
 4. Tab 1: ‘Eigenschappen maatregel’ 
  • Categorie: Isoleren
  • Type: Gevel isoleren 
  • Geef de maatregel een eigen naam die herkenbaar is. Zoals: spouw isoleren 1.7 Rc 
 5. Tab 2: ‘Wanneer vervangen’ 
  • Wanneer vervangen: Op basis van invoercondities
  • Spouw of binnen/buiten isoleren: Alleen constructies met spouw
  • Voor nu houden we het hierbij, je bent natuurlijk vrij om eigen voorwaarden te kiezen wanneer je wilt dat de maatregel wordt toegepast. 
 6. Tab 3: ‘Invoer maatregel’ 
  • Invoer: Kwaliteitsverklaring 
  • Merk: maak voor jezelf herkenbaar dat je nog geen product hebt, en dus geen kwaliteitsverklaring. In noem het merk: Product n.t.b. 
  • Rc: 1.70 
  • De code en type mogen hier nu leeg blijven staan. 
 7. Tab 4: Prijzen -> deze kan je overnemen van kostenkengetallen die bekend zijn in het bedrijf en anders kan die van RvO en Arcadis gebruikt worden: zie knop ‘website kostenkengetallen’ 
  • Vul de prijzen in voor een meergezins- en eengezinswoning 
  • Per: m2 (nu weet Vabi Assets Energie dat de prijs per m2 bepaald moet worden) 

De invoer ziet er nu als volgt uit (in het geel de gewijzigde invoervelden): 

Deze stappen kan je nu herhalen voor de overige maatregelen. Hiermee is het meeste werk voor het maken van variantberekeningen voltooid, maar dan zijn we er nog niet helemaal.  

Navigeer nu naar het menu ‘Energieplannen’. Maak hier een nieuw energieplan aan met ‘Toevoegen’. Vervolgens kan je nu 1 of alle maatregelen volgens de standaard toevoegen in een energieplan. Door objecten toe te voegen aan dit energieplan en op berekening te klikken kan je nu zien hoe de gemaakte variant presteert, welke maatregelen zijn toegepast, hoeveel en wat de kosten ervan zijn.  

Haal je niet de doelen? Speel dan met de maatregel door bijvoorbeeld voor het dak, kopgevel of vloer de streefwaarden toe te passen. 

Wist je dat je ook energieplannen kan maken zonder toewijzing van objecten? Zo maak je gemakkelijk scenario’s van maatregelpakketten die je kan hergebruiken. Kopieer dan simpelweg het energieplan en wijs dan pas objecten toe om door te rekenen. Zo kan je ook de gehele voorraad doorrekenen. 

Voor meer informatie over het toevoegen van nieuwe maatregelen en energieplannen kun je terecht bij onze Vabi supportpagina. Heb je verder nog vragen over de isolatiestandaard? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

01 mei 2024
WWS punten importeren

De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid”. Met deze module is...

29 april 2024
EPA-export vanuit Vabi Elements

De EPA-export vanuit Vabi Elements staat op het punt om een welverdiende uitbreiding te ontvangen. Momenteel is het mogelijk om een 3D getekende geometrie...

29 april 2024
Nieuwe EPV-regeling in Vabi Assets Energie

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...