Het Nader Voorschrift

Wat is het Nader Voorschrift (Energie-Index)?

We hebben in Nederland twee bepalingsmethoden voor de energieprestatie van bestaande woningen: een vereenvoudigd/definitief label en een uitgebreide methode: het Nader Voorschrift. Uit het Nader Voorschrift komt een Energie-Index. DIt is een getal voor de energieprestatie. Het Nader Voorschrift in combinatie met NEN 7120 beschrijft hiervoor de berekeningsmethode voor bestaande woningen.

Voor wie is het Nader Voorschrift van toepassing?

Het Nader Voorschrift is gekoppeld aan het woningwaarderingsstelsel en wordt dus door woningcorporaties gebruikt. Maar ook woningeigenaren die bijvoorbeeld een groene hypotheek willen afsluiten zullen deze energieprestatieberekening moeten overhandigen.

Waarom is de methode aangepast?

Het Nader Voorschrift is in het leven geroepen om de EPC berekening voor nieuwbouw en de methodiek voor het berekenen van het energielabel voor bestaande woningen dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast zijn nieuwe technieken en nieuwe inzichten in het Nader Voorschrift verwerkt ten opzichte van het energielabel.

Wat zijn de consequenties?

Het Nader Voorschrift vraagt extra invoervelden ten opzichte van de voorgaande methodiek. Er zullen dus additionele gegevens moeten worden ingevoerd om de nieuwe EI te berekenen. Door de nieuwe methodiek ligt het voor de hand dat er wat verschuivingen in energielabels zullen zijn. Dit kan consequenties hebben voor het energiebeleid van corporaties en het huidige pakket aan maatregelen.

Bekijk onze artikelen