Waarom het Nader Voorschrift invloed heeft op uw huurbeleid

Delft, 22 januari 2015 – Het nieuwe woningwaarderingsstelsel dat medio 2015 wordt ingevoerd is al uitgebreid in het nieuws geweest, maar weet u ook dat de invoering van het Nader Voorschrift impact heeft op uw huurpunten? Dit kan consequenties hebben op uw energiebeleid en uw huurbeleid!

3 methodes voor het bepalen van de woningwaardering

Vanaf 1 januari worden er drie methodes gehanteerd voor het bepalen van de woningwaardering:

  1. Voor woningen die nog niet zijn afgemeld, dient de woningwaardering gebaseerd te worden op bouwjaarklasse
  2. Voor woningen die zijn afgemeld voor 1 januari 2015 en dus voorzien zijn van een energielabel, geldt de oude WWS tabel op basis van het energielabel
  3. Voor woningen die (opnieuw) afgemeld worden op of na 1 januari 2015, geldt de nieuwe woningwaardering op basis van de Energie-index.

Bekijk hier de tabellen

Consequenties voor zittende huurders

Voor de meeste zittende huurders verandert er niets. Als het energielabel na tien jaar niet meer geldig is, dient u een energie-index te laten maken. Neemt het aantal punten toe, dan kan het gevolgen hebben voor de jaarlijkse huurverhoging. Neemt het aantal punten af, dan moet u wellicht huurverlaging toepassen. Dit is vooral van belang bij geliberaliseerde huurwoningen. Komen deze weer onder de sociale huurgrens, dan kan de huurverlaging fors uitpakken.

Consequenties voor nieuwe huurders

Het nieuwe woningwaarderingssysteem heeft invloed op uw maximale huur. Woningen kunnen met de nieuwe Energie-index in een andere klasse belanden, met als gevolg een verandering in de maximaal redelijke huurprijs van woningen.

Consequenties voor uw energiebeleid

Door de nieuwe wijze van berekenen van de energie-index per 1 januari, kunnen woningen die een Energie-index krijgen een klasse in het woningwaarderingsstelsel gaan verschuiven. Dit heeft consequenties voor uw voorgenomen beleid en de daaraan gekoppelde subsidies. Bijvoorbeeld de populaire STEP subsidie (subsidie bij minimaal drie labelstappen). De overgang naar de Energie-index dreigde voor veel corporaties problemen te geven. Inmiddels is er een overgangsregeling van kracht geworden. Lees hier meer over de overgangsperiode voor de STEP subsidie.

Consequenties voor uw huurbeleid

Door veranderingen van de maximale huur is het verstandig om de effecten van uw huurbeleid opnieuw te toetsen. Wordt de begrote huurkasstroom nog steeds behaald? Blijven de woonlasten binnen de gestelde normen? Zijn er woningen die verschuiven van sociaal naar vrije sector of vice versa? Blijven woningen onder de gewenste aftoppingsgrenzen? Mogelijk leidt deze toets tot aanpassingen in het huurbeleid, zoals het wijzigen van streefpercentages en aftoppingsgrenzen.

Zorg voor inzicht

Zorg dat u inzicht krijgt in de consequenties voor uw eigen voorraad! Kijk vooraf of het slim is om (opnieuw) af te melden, of om uw huidige energielabels te gebruiken voor het bepalen van de huurprijs. In de eerste helft van 2015 zorgen wij dat u inzicht krijgt in de oude en nieuwe WWS punten van een woning en wat de consequenties zijn van maatregelen op uw huurbeleid

Wilt u nu al weten wat de consequenties op uw huurbeleid zijn? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

16 oktober 2023
Het prijsplafond voor energie vervalt vanaf 2024

Met Prinsjesdag heeft het demissionair kabinet in een van de begrotingsplannen besloten om het prijsplafond, tegen de sterk gestegen energieprijzen, niet te verlengen in...

18 september 2023
Registratiemomenten in Vabi Assets Energie

In Vabi Assets Energie is het mogelijk om een momentopname van je woningvoorraad te maken met behulp van de functie ‘Registratiemomenten’. De momentopnames die...