In vijf stappen verder met uw energiebeleid na het Nader Voorschrift

Delft, 18 juni 2015 – De nieuwe methodiek van het Nader Voorschrift zorgt voor veranderingen in uw energiebeleid. Data is niet altijd meer actueel of niet volledig ingevuld conform het Nader Voorschrift. Met de dataconversie in Vabi Assets Energie hebben wij de woningen alvast zo goed mogelijk (met uw bestaande data) omgezet. Maar er dienen door u nog wat stappen genomen te worden om door te gaan met het voeren van energiebeleid. Het is daarbij belangrijk om te realiseren dat sturen op labels nu niet meer mogelijk is. Hoe gaat u dan verder? Aan de hand van onderstaande vijf stappen in Vabi Assets Energie helpen wij u op weg.

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:Het-Nader-Voorschrift-in-vijf-stappen-weer-verder

Stap 1: Uw opnamegegevens

Door de dataconversie krijgt u een eerste indruk van Energie-Indexen in uw eigen voorraad. Dit kan slechter uitvallen dan u wellicht had verwacht. Dit kan komen doordat de dataconversie bij ontbrekende data uitgaat van de minst gunstige situatie. Het gevolg hiervan kan zijn dat de voorlopige Energie-Index hoger (en dus slechter) uitvalt dan dat deze uiteindelijk zal zijn. Om snel een realistischer beeld te krijgen en de Energie-Indexen weer op vertrouwd niveau te brengen, kunt u een aantal invoergegevens relatief eenvoudig op voorraadniveau aanpassen indien u de gegevens voorhanden heeft (het aanvullen en wijzigen van de data mag alleen door een gecertificeerde EPA adviseur worden aangepast):

  • Regeling warmteafgifte
  • Renovatiejaar
  • Installatiejaar mechanische ventilatie

Het is verstandig om altijd vóór het doorrekenen en maken van plannen een goede kwaliteitscontrole uit te voeren. Hierdoor weet u of de data compleet is en wat uw uitgangssituatie is.

Stap 2: Huidige situatie

De huidige data is geconverteerd en wellicht aangevuld met de ‘quick wins’ zoals hierboven beschreven. U heeft dan de nieuwe 0-situatie waarop het beleid aangepast/aangescherpt dient te worden. Om het energiebeleid voort te zetten is het belangrijk dat u de huidige situatie duidelijk in kaart brengt. Wat is er veranderd aan uw voorraad na de methodiek wijziging? En misschien nog wel belangrijker: blijft het effect van maatregelpakketen op de EI’s, WWS punten, huur en de besparingen ongeveer gelijk? Maak analyses van de energetische kwaliteit van de voorraad. Welke complexen staan er goed of slecht voor? U kunt hierbij bijvoorbeeld kijken naar de EI’s maar ook naar gas of CO2 uitstoot.

Stap 3: Voorbereiden op energieplannen

Bestaande plannen moeten misschien worden aangescherpt of totaal gewijzigd. In deze stap is het van belang dat u een overzichtelijke basis creëert om plannen mee door te rekenen. Denk daarbij aan het inrichten van een kostenbibliotheek die past bij uw organisatie en een maatregelenbibliotheek met overzichtelijke basispakketten/ scenario’s. Een belangrijke stap hierbij is het opnieuw inrichten van de pakketten/ scenario’s, zodat deze aansluiten op het Nader Voorschrift. Wanneer u dit helder heeft ingericht, kunt u scenario’s over de bestaande voorraad doorrekenen en effecten van deze maatregelen inzichtelijk maken. Kortom wat is de impact van het Nader Voorschrift op uw huidige energiebeleid? En zijn de gestelde doelen hiermee nog haalbaar?

Stap 4: Uw doelstelling

In deze stap gaat u uw doelstelling herformuleren of aanscherpen. Veel corporaties hadden als hoofddoel gemiddeld naar label B. In de nieuwe methodiek praten we alleen nog over Energie-Indexen. Het is mogelijk om naar een bepaalde EI te streven. Maar een doel kan ook zijn om de woningen betaalbaar te houden voor de huurders. Daarnaast moet de voorraad jaarlijks nog genoeg aan huuropbrengsten opbrengen en is het belangrijk om te weten wat het budget is voor energetische maatregelen.

Stap 5: Communiceren

Communiceren is een erg voor de hand liggende stap, maar in de praktijk nog best gecompliceerd. Het is verplicht te adverteren met een energielabel. Voor woningen die zijn afgemeld voor 1 januari 2015 blijft het adverteren met het ‘oude’ energielabel voldoende. Maar omdat het Nader Voorschrift geen label, maar een Energie-Index als resultaat heeft, moet hiervoor het definitieve label gebruikt worden voor woningen die na 1 januari 2015 zijn afgemeld. Het definitieve label wordt door RVO.nl gegenereerd. Bij het afmelden van een Energie-Index rapportage in Vabi Assets Energie worden enkele parameters meegestuurd, waarop RVO.nl het definitieve label baseert. Het definitieve label wordt vervolgens naar de EPA-adviseur gemaild. Let er wel op dat voor het bepalen van de huur van woningen, die afgemeld zijn na 1 januari 2015, de Energie-Index gebruikt wordt. Het kan zijn dat het definitief label niet overeenkomt met de Nader Voorschrift EI-klasse. Het Nader Voorschrift is immers een uitgebreide methodiek en het definitief label een beknopte methode. Het kan dus voorkomen dat een woning een goede EI heeft, maar een slechter definitief label, of andersom.

Bovenstaande is voor de huurder vaak onnodig ingewikkeld, communiceer naast de verplichte labels dan ook zoveel mogelijk over woonlasten naar de huurder. Wanneer u toch vragen krijgt over het definitieve label, leg dan duidelijk uit dat deze niet gebruikt wordt voor het bepalen van de huur omdat het definitieve label niet nauwkeurig genoeg is.

Download de Best Practice

Wij beschrijven in de Best Practice per stap hoe u bepaalde functionaliteiten in Vabi Assets Energie gebruikt. Let op dat het aanvullen en wijzigen van de data alleen door een gecertificeerde EPA adviseur mag worden gedaan.

Download hier de Best Practice

Gerelateerde artikelen

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

16 oktober 2023
Het prijsplafond voor energie vervalt vanaf 2024

Met Prinsjesdag heeft het demissionair kabinet in een van de begrotingsplannen besloten om het prijsplafond, tegen de sterk gestegen energieprijzen, niet te verlengen in...

18 september 2023
Registratiemomenten in Vabi Assets Energie

In Vabi Assets Energie is het mogelijk om een momentopname van je woningvoorraad te maken met behulp van de functie ‘Registratiemomenten’. De momentopnames die...