Gewijzigde invoergegevens met het Nader Voorschrift

Delft, 19 maart 2015 – Grote kans dat u als corporatie de afgelopen tijd druk bezig bent geweest met het Nader Voorschrift. De verandering van energielabel naar Energie-Index zorgt er namelijk voor dat uw EPA-data moet worden omgezet én aangevuld om te voldoen aan de nieuwe rekenmethodiek. Net als het oude energielabel is de Energie-Index gekoppeld aan het woningwaarderingsstelsel (WWS). Woningen kunnen met de nieuwe Energie-Index in een andere klasse belanden, met als gevolg een verandering in de maximaal redelijke huurprijs.

Gewijzigde invoergegevens

Dankzij de dataconversie in Vabi Assets Energie krijgt u een eerste inzicht in de voorlopige Energie-Indexen van uw woningen. Velden waar geen gegevens voor beschikbaar zijn, worden gevuld met basiswaarden. Deze basiswaarden gaan uit van de minst gunstige situatie. Het gevolg hiervan kan zijn dat de voorlopige Energie-Index hoger uitvalt dan dat deze uiteindelijk zal zijn. Het is dus belangrijk dat u uw data altijd controleert en aanscherpt om een realistischere Energie-Index te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld met de renovatietool in de software.

Hieronder vindt u een overzicht van de invoerparameters die zijn gewijzigd ten behoeve van het Nader Voorschrift.

Automatische dataconversie Semi automatische dataconversie Nader te bepalen
 1. Woningtype
 2. Serre/balkonafdichting
 3. Perimeter
 4. Oriëntatie overige bouwdelen
 5. Hellingshoek glas
 6. Zonwering/overstek
 7. Warmte opwekker
 8. Aanvoertemperatuur
 9. Bron warmtepomp
 10. Tapwater opwekkersysteem
 11. Tapwater systemen
 12. Type toestel
 13. Rendementsklasse
 14. Leidinglengte
 15. Ventilatie
 16. Zonne-energie (PV-cellen)
 17. Thermische folie
 18. Gesloten onderconstructie bij rieten daken
 19. Onverwarmde zolders
 1. Bouw type
 2. Buiten- of binnenmaten
 3. Type Kozijn voor Panelen
 4. Warmteafgiftesysteem
 5. Circulatieleiding
 6. Zonneboiler
 7. Gebruiksoppervlak
 8. Onverwarmde zolder (percentage gebruiksoppervlak)
 1. Voorzetgevel aanwezig bij meergezinswoning
 2. Maatvoering gehele gebouw bij meergezinswoning
 3. Begrenzing vloer
 4. Oriëntatie dak
 5. Renovatiejaar
 6. Regeling warmteafgifte

Extra data opnemen bij mutatie

Met het Nader Voorschrift zijn er invoerparameters bijgekomen die niet met behulp van de conversie kunnen worden bepaald. U dient deze gegevens apart op te nemen en aan te vullen als u de woning (opnieuw) wilt afmelden. Het gaat om de volgende invoergegevens:

 • Gebouwafmeting bij meergezinswoning
 • Voorzetgevel aanwezig bij een meergezinswoning
 • Begrenzing vloer
 • Oriëntatie dak
 • Renovatiejaar
 • Regeling warmteafgifte

Wanneer er mutaties plaatsvinden in uw woningen is dat een mooie gelegenheid om deze gegevens direct op te nemen. De administratie voor het opnemen of muteren van een woning is echter vaak een tijdrovend en ondoorzichtig proces. Het doorvoeren van de mutaties kost veel papierwerk en verwerkingstijd op kantoor.

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:gewijzigde-invoergegevens-Nader-Voorschrift

Met Vabi Assets Webmutatie kan uw EPA-opnemer of –adviseur met tablet, laptop of smartphone, snel en papierloos mutaties uitvoeren. Deze webapplicatie is geheel aangepast aan het Nader Voorschrift en heeft daarmee alle nieuwe invoervelden en bijvoorbeeld de mogelijkheid om voor de nieuwe parameter ‘oriëntatie van bouwdelen’ sneller deelconstructies aan te maken en oriëntaties te wijzigen.

Meer informatie

Wilt u ook mutaties uitvoeren via uw tablet, smartphone of laptop? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

18 januari 2024
De EPV regeling gebruikt vanaf nu de NTA 8800

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...

18 januari 2024
De belangrijkste wijzigingen van de NTA 8800:2024

Net zoals de afgelopen twee jaar, zijn er ook dit jaar weer wijzigingen in de NTA 8800. Deze wijzigingen hebben als doel om de...

18 januari 2024
Met ingang van 2024 is de Energie-investeringsaftrek verbeterd op basis van de NTA 8800

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling vanuit de overheid om de kosten voor aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen deels te compenseren. Ook...