Wijzigingen in de STEP per 1 juli 2016

Delft, 18 juli 2016 – Na alle commotie rondom de STEP (Stimuleringsregeling energieprestatie huursector) zijn er per 1 juli 2016 een aantal wijzigingen in de regeling om de aantrekkelijkheid te verhogen. In 2015 is er een oproep geweest tot intrekking van aanvragen en sindsdien is het aantal nieuwe aanvragen bescheiden. Maar het budget is nog lang niet op. Daarnaast is er meer duidelijkheid omtrent de eisen van de subsidieaanvraag gekomen en vormt de aankomende versoepeling in de regeling een tweede kans voor STEP.

De belangrijkste wijzigingen op een rij

  • Een aanvraag indienen voor STEP kan één jaar langer tot uiterlijk 31 december 2018. Let op, dit kan ook eerder zijn als de subsidiepot eerder leeg is. Bekijk hier de laatste stand van zaken omtrent de subsidiepot.
  • De subsidiebedragen zijn verhoogd door onder andere een inflatiecorrectie.
  • Subsidie voor zeer energiezuinige renovaties, subsidieklassen EI ≤ 0,8 EI ≤ 0,6 en EI ≤ 0,4 zijn toegevoegd. Er kunnen dus subsidies aangevraagd worden voor (bijna) energieneutraal en nul-op-de-meter renovaties.
  • De minimale renovatie is verlaagd van drie naar twee Energie-Indexklassen. Hierdoor wordt nu ook subsidie verleent als een woning wordt gerenoveerd van EI-klasse 1,4 < EI ≤ 1,8 naar een EI van ≤ 1,2. Hetzelfde geldt voor woningen die van EI-Klasse 1,8 < EI ≤ 2,1 naar een EI van ≤ 1,4 gaan. In beide gevallen is een subsidiebedrag van €1.500,- gemoeid.
  • De ambitie voor lopende subsidietrajecten met ten hoogste een EI van 1,2 kunnen worden verhoogd. Dit heeft te maken met het invoeren van nieuwe subsidieklassen (EI ≤ 0,8 EI ≤ 0,6 en EI ≤ 0,4). Het verhogen van de ambitie kan tot 31 oktober 2016. Let op, als de verhoogde ambitie niet wordt gehaald kan de subsidie op nihil worden vastgesteld.
  • Een aanvraag voor een woning kan meerdere keren worden ingediend. Dit speelt in twee gevallen. Allereerst als wordt besloten de aanvraag in te trekken en deze op een later moment opnieuw in te dienen. En ten tweede als de aanvraag is afgekeurd. Let op, er wordt per woning maar één keer subsidie verstrekt.

Bovenstaande veranderingen gelden ook voor subsidieaanvragen die voor 1 juli 2016 zijn aangevraagd. De subsidiebedragen worden met terugwerkende kracht verhoogd. Hieronder vindt u de subsidiebedragen per 1 juli 2016.

STEP subsidietabel

Figuur: subsidietabel STEP per 1 juli 2016 (bron: RVO.nl)

Het STEP proces

Bij het aanvragen van de STEP subsidie speelt Vabi EPA-W natuurlijk een rol als het gaat om het afmelden van de Energie-Index (zowel in de startsituatie als in de nieuwe situatie). Maar bij een aanvraag moet ook worden aangegeven welke energiebesparende maatregelen zijn voorgenomen. Zie ook het processchema hieronder uit het STEP handboek van Aedes. Ook hierin kan EPA-W een bijdrage leveren via het maatwerkadvies, waarin u verschillende maatregelen en varianten toetst op de huidige woning. Een goede uitgangspositie en uitdetaillering is aan te raden om er voor te zorgen dat het ambitieniveau daadwerkelijk wordt behaald.

STEP subsidieproces

Figuur: Proces STEP (bron: Hoe werkt STEP, Aedes)

Meer informatie

Wilt u aan de slag met Vabi EPA-W of heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

26 oktober 2023
Maak handig gebruik van het kostenkentallen platform Digipesis

De prijzen van verduurzaming kunnen soms hoog oplopen. Gelukkig kan er op termijn ook veel geld bespaard worden met de verduurzamingsmaatregelen. Door te vergelijken...

24 oktober 2023
Hoe geef je het totaalverbruik van een heel jaar op in een maatwerkadvies?

In Vabi EPA Maatwerkadvies is het sinds versie 10.0 mogelijk om het totaalverbruik van een heel jaar op te geven. Dit kan gebruikt worden...

24 oktober 2023
Wanneer is het handig om de rekenknop in Vabi EPA en Vabi Assets te gebruiken?

Als je een object geopend hebt in Vabi EPA of Vabi Assets Energie, dan zijn de huidige rekenresultaten, linksonder in het blauwe vlakje zichtbaar....