Verschil berekening en resultaten Energielabel en Maatwerkadvies

Wanneer er gewerkt wordt met het maatwerkadvies in Vabi EPA worden er meerdere berekeningen gemaakt en daarvan ook meerdere resultaten getoond. Dit kan soms tot verwarring leiden als niet duidelijk is welk resultaat bij welke berekening hoort. In het onderstaande worden de verschillen beschreven en zie je welke resultaten waar in Vabi EPA te vinden zijn.  

Doel van de berekening: 

Zowel voor het energielabel als voor het maatwerkadvies wordt er gekeken naar de bouwschil en de aanwezige installaties om te berekenen wat het uiteindelijke energieverbruik is of wordt. Het grootste verschil in de berekening heeft te maken met het verschil in doelstelling tussen de twee methodes. De berekening van het energielabel heeft als doel de woningen in Nederland te kunnen vergelijken op hun energieprestatie. Daarom wordt er bijvoorbeeld gerekend met een gemiddeld Nederlands klimaat voor de buitentemperaturen en zoninstraling en een gemiddeld aantal inwoners afhankelijk van het gebruiksoppervlak. Daarnaast zijn er meerdere parameters waarbij gemiddelde waarden worden aangenomen. Zo is de streeftemperatuur in heel het object vastgesteld op 20 graden. In praktijk is echter gebleken dat de berekende gas en elektriciteitsverbruik hiermee afwijken van de gemeten waarden. Om dit toch te kunnen berekenen is er het maatwerkadvies.  

In de berekening volgens de methode van het maatwerkadvies wordt nu ook gebruik gemaakt van de rekenregels in de NTA. Hierin zijn verschillende parameters aangepast en toegevoegd om te zorgen dat de resultaten beter aansluiten bij de praktijksituatie. Zo wordt er ook een inschatting gemaakt van het energieverbruik dat niet gebouw gebonden is. Ook is het mogelijk om te rekenen met klimaatgegevens uit het dichtstbijzijnde meetstation en kan er rekening gehouden worden met het stedelijk hitte-eiland effect. 

Om de berekening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de meetgegevens van het object, is het mogelijk om de berekening te fitten middels het wijzigen van een aantal parameters. Door het vergelijken van de berekening met de meetgegevens voor een specifiek jaar, kan de berekening woning (en bewoners) specifiek gemaakt worden. Indien de gegevens niet beschikbaar zijn om te fitten, kan er ook gebruik gemaakt worden van de standaard parameters die door de NTA gegeven zijn. 

Het doel van het maatwerkadvies is om de effectiviteit en eventuele terugverdientijden van bepaalde ingrepen te kunnen berekenen. In tegenstelling tot de fitberekening, waarbij er gebruik gemaakt wordt van de klimaatgegevens horende bij het jaar waarvan er meetgegevens beschikbaar zijn, wordt er hier net als bij het label opnieuw gebruik gemaakt van een referentieklimaatjaar. Dit houdt in dat er gerekend wordt met klimaatgegevens die representatief zijn voor een gemiddeld jaar. 

3 Berekeningen:  

Er zijn met het maatwerkadvies dus drie verschillende berekeningen te onderscheiden, samengevat in de onderstaande tabel:  

  Berekening  Parameters  klimaatjaar 
1  Energielabel  Standaard   Referentieklimaatjaar 
2  Maatwerkadvies fitberekening  Gefit   Specifiek klimaatjaar 
3  Maatwerkadvies  Gefit of standaard MA profiel  Referentieklimaatjaar 

In EPA zijn er voor de drie berekening ook verschillende resultaten te zien.  

Resultaten energielabel: 

Het basis resultatenscherm laat nog steeds hoofdzakelijk de resultaten voor het energielabel zien. Dit zijn de resultaten voor de verschillende deelposten en de EP-1, -2 en -3 scores die voor het label nodig zijn

Figuur 1 Resultatenscherm met rechts de resultaten voor het maatwerkadvies 

Algemene resultaten maatwerkadvies berekening 

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van het maatwerkadvies, worden er aan de rechterkant nu ook de resultaten van de maatwerkadvies berekening getoond. Dit is een berekening met eventuele gefitte parameters, maar met het gemiddelde referentieklimaatjaar voor het gekozen meetstation. Deze resultaten zijn dus anders dan de resultaten die te zien zijn in het maatwerkadvies scherm:  

Figuur 2 Invoerscherm fitparameters met resultaten fitberekening voor specifiek klimaatgegevens 

Resultaten fitberekening 

In het scherm met de fitparameters voor de rekenzone worden de resultaten getoond van de berekening horende bij de meetgegevens van het klimaatmeetstation voor het geselecteerde jaar. Dit zijn de resultaten die vergeleken kunnen worden met de gemeten energieverbruiken om de berekening te fitten.  

Wanneer er varianten worden gemaakt, zijn ook daar al direct resultaten te zien. Dit zijn de resultaten die horen bij het eerste object in het objectenoverzicht. (Vanaf de beta versie in April zullen deze resultaten ook al zichtbaar zijn bij de individuele maatregelen.) Hier worden eigenlijk de resultaten getoond van vier berekeningen: boven staan de resultaten voor het energielabel, onder voor de maatwerkadviesberekeningen, links staan de resultaten van de basis situatie en rechts de resultaten wanneer de maatregelen in de variant zijn toegepast. Hierbij zijn de resultaten van de huidige situatie hetzelfde als in het algemene resultaten overzicht, dus horende bij het gemiddelde referentieklimaatjaar.  

Figuur 3 Samenvatting resultaten variantberekening voor eerste object 

De verschillende resultaten zijn natuurlijk ook terug te vinden in de verschillende rapportages die gemaakt kunnen worden.  

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

18 januari 2024
De EPV regeling gebruikt vanaf nu de NTA 8800

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...

18 januari 2024
Met ingang van 2024 is de Energie-investeringsaftrek verbeterd op basis van de NTA 8800

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling vanuit de overheid om de kosten voor aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen deels te compenseren. Ook...

26 oktober 2023
Maak handig gebruik van het kostenkentallen platform Digipesis

De prijzen van verduurzaming kunnen soms hoog oplopen. Gelukkig kan er op termijn ook veel geld bespaard worden met de verduurzamingsmaatregelen. Door te vergelijken...