Uitkomsten SHAERE gepubliceerd

Delft, 16 april 2015 – Op 24 maart jl. zijn voor het derde opeenvolgende jaar de cijfers van de energiemonitor SHAERE van Aedes bekendgemaakt. SHAERE staat voor ‘Sociale Huursector Audit en Evaluatie van Resultaten Energiebesparing’. Het is de officiele monitor van het Convenant Energiebesparing Huursector. In het Convenant van 2012 is afgesproken dat de corporatiewoningen in 2021 gemiddeld een Energie-Index van 1,25 hebben. In de periode 2010 tot 2014 is de Energie-Index gezakt van 1,82 naar 1,65 (gebaseerd op de Energie-Index berekening tot 1 januari 2015). Corporaties zijn dus op de goede weg, maar er moet nog veel gebeuren om de gestelde doelstelling te behalen.

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:Uitkomsten-SHAERE-gepubliceerd

Figuur: Gerealiseerde EI t.o.v. geprognotiseerde EI en doelstelling
(bron: Corporatiemonitor Energie, Aedes)

De belangrijkste cijfers

  • Een kwart van de sociale huurwoningen had in 2014 een energielabel A of B
  • Gemiddeld hebben corporatiewoningen een energielabel D
  • Het percentage woningen met een C-label is het hoogst
  • De meeste vooruitgang zit bij woningen vanaf 1965 en 1975
  • Er zijn 187.400 positieve labelstappen gemaakt bij 127.800 woningen
  • 1,2 procent van de corporatiewoningen heeft nu zonnepanelen en 1,8 procent heeft een zonneboiler

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Corporatiemonitor Energie van Aedes. Stappen in de goede richting zijn dus genomen, maar er moet nog veel gebeuren. In de corporatiemonitor geeft Aedes aan dat onder meer de financiële situatie van corporaties, de economische crisis en de verhuurdersheffing er de afgelopen jaren voor hebben gezorgd dat de verduurzaming van de sociale woningvoorraad niet op de gewenste lijn zit. Ook verwachten ze dat het “passend toewijzen” een rem legt op de verdere verduurzaming van sociale huurwoningen.

3 tips om uw doelstellingen wel te halen

Tijdens de officiële presentatie van de SHAERE cijfers gaf Nico Nieboer, onderzoeker aan de TU Delft, corporaties drie tips om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid toch te behalen:

  1. Zorg dat energie onderdeel wordt van het beleid en wordt opgenomen in de begroting. Haak aan bij natuurlijke investeringsmomenten zoals renovaties en planmatig onderhoud.
  2. Neem huurders goed mee in het gehele proces
  3. Hou vol!

Investeren op de meest efficiënte manier

Vabi Assets Energie helpt u bij het opstellen en verantwoorden van energie- en CO2 beleid en voor het uitvoeren van het WWS-beleid door middel van sturing op energiebesparende maatregelen. U stelt uw doelstellingen in en u krijgt maatregelen die u kunt nemen om deze doelstellingen te bereiken. U investeert hiermee op de meest efficiënte manier. Binnenkort zijn deze functionaliteiten ook beschikbaar met de methodiek van het Nader Voorschrift. Let er hierbij wel op dat ‘oude’ Energie-Indexen (van vóór 1 januari 2015) en ‘nieuwe’ Energie-Indexen (conform het Nader Voorschrift) niet met elkaar vergeleken kunnen worden, omdat deze gebaseerd zijn op verschillende methodieken. Op dit moment bekijkt Aedes welke gevolgen het Nader Voorschrift heeft voor de energiemonitor SHAERE voor volgend jaar.

Wilt u uw energiebeleid zo inrichten dat het haalbaar wordt? Lees hier meer over Vabi Assets Energie of neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

18 januari 2024
De EPV regeling gebruikt vanaf nu de NTA 8800

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...

18 januari 2024
De belangrijkste wijzigingen van de NTA 8800:2024

Net zoals de afgelopen twee jaar, zijn er ook dit jaar weer wijzigingen in de NTA 8800. Deze wijzigingen hebben als doel om de...

18 januari 2024
Met ingang van 2024 is de Energie-investeringsaftrek verbeterd op basis van de NTA 8800

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling vanuit de overheid om de kosten voor aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen deels te compenseren. Ook...