Een tweede kans voor STEP door gewijzigde regeling

Delft, 23 juni 2016 – Na alle commotie rondom de STEP (Stimuleringsregeling energieprestatie huursector) komt er vanaf 1 juli 2016 een aantal wijzigingen in de regeling om de aantrekkelijkheid te verhogen. In 2015 is er een oproep geweest tot intrekking van aanvragen en sindsdien is het aantal nieuwe aanvragen bescheiden. Maar het budget is nog lang niet op. Daarnaast is er meer duidelijkheid omtrent de eisen van de subsidieaanvraag gekomen en vormt de aankomende versoepeling in de regeling een tweede kans voor STEP.

De belangrijkste wijzigingen op een rij

  • Een aanvraag indienen voor STEP kan één jaar langer tot uiterlijk 31 december 2018. Let op, dit kan ook eerder zijn als de subsidiepot eerder leeg is. Bekijk hier de laatste stand van zaken omtrent de subsidiepot.
  • De subsidiebedragen zijn verhoogd door onder andere een inflatiecorrectie.
  • Subsidie voor zeer energiezuinige renovaties, subsidieklassen EI ≤ 0,8 EI ≤ 0,6 en EI ≤ 0,4 zijn toegevoegd. U kunt dus subsidies aanvragen voor (bijna) energieneutraal en nul-op-de-meter renovaties.
  • De minimale renovatie is verlaagd van drie naar twee Energie-Indexklassen. Hierdoor wordt nu ook subsidie verleent als een woning wordt gerenoveerd van EI-klasse 1,4 < EI ≤ 1,8 naar een EI van ≤ 1,2. Hetzelfde geldt voor woningen die van EI-Klasse 1,8 < EI ≤ 2,1 naar een EI van ≤ 1,4 gaan. In beide gevallen is een subsidiebedrag van €1.500,- gemoeid.
  • De ambitie voor lopende subsidietrajecten met ten hoogste een EI van 1,2 kunnen worden verhoogd. Dit heeft te maken met het invoeren van nieuwe subsidieklassen (EI ≤ 0,8 EI ≤ 0,6 en EI ≤ 0,4). Het verhogen van de ambitie kan tot 31 oktober 2016. Let op, als u uw verhoogde ambitie niet haalt kan de subsidie op nihil worden vastgesteld.
  • Een aanvraag voor een woning kan meerdere keren worden ingediend. Dit speelt in twee gevallen. Allereerst als u zelf besluit de aanvraag in te trekken en deze op een later moment opnieuw indient. En ten tweede als de aanvraag is afgekeurd. Let op, u ontvangt dus wel altijd maar één keer subsidie voor een woning.

Bovenstaande veranderingen gelden ook voor subsidieaanvragen die voor 1 juli 2016 zijn aangevraagd. De subsidiebedragen worden met terugwerkende kracht verhoogd. Hieronder vindt u de subsidiebedragen per 1 juli 2016.

STEP subsidietabel

Figuur: subsidietabel STEP per 1 juli 2016 (bron: RVO.nl)

Het STEP proces

Bij het aanvragen van de STEP subsidie speelt Vabi Assets Energie natuurlijk een rol als het gaat om het afmelden van de Energie-Index (zowel in de startsituatie als in de nieuwe situatie). Maar bij een aanvraag moet ook worden aangegeven welke energiebesparende maatregelen zijn voorgenomen. Zie ook het processchema hieronder uit het STEP handboek van Aedes. Vabi Assets Energie kan u hierbij helpen bij het maken van een eerste aanzet. Met de beleidstool kunt u eenvoudig energieverbetermaatregelen bepalen door ambities op te geven. Samen met de prijzenbibliotheek, die naar wens is in te richten, krijgt u een indicatie van de investering en verbetering van de EI-klasse met een set aan maatregelen. Het gaat hier om een indicatie die als basis gebruikt kan worden. Verdere uitdetaillering is aan te raden om er voor te zorgen dat u het ambitieniveau daadwerkelijk behaalt. Beschikt u ook over de woonlastenmodule van Vabi dan is het mogelijk om de verbetering van de EI-klasse terug te zien in een besparing van de energielasten voor de huurder.

STEP subsidieproces

Figuur: Proces STEP (bron: Hoe werkt STEP, Aedes)

Meer informatie

Vabi heeft meerdere partners die energieadvies geven aan corporaties. Kijk eens op hun website hoe zij u kunnen ondersteunen bij uw STEP aanvragen. Sommige organiseren bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten over de aankomende wijzigingen. Heeft u specifiek vragen over Vabi Assets Energie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

26 oktober 2023
Maak handig gebruik van het kostenkentallen platform Digipesis

De prijzen van verduurzaming kunnen soms hoog oplopen. Gelukkig kan er op termijn ook veel geld bespaard worden met de verduurzamingsmaatregelen. Door te vergelijken...

24 oktober 2023
Hoe geef je het totaalverbruik van een heel jaar op in een maatwerkadvies?

In Vabi EPA Maatwerkadvies is het sinds versie 10.0 mogelijk om het totaalverbruik van een heel jaar op te geven. Dit kan gebruikt worden...