Belangrijke wijziging in het opgeven van de leef- en slaapruimte in Vabi EPA-W

Delft, 20 december 2018 – Onlangs heeft het CCvD (Centraal College van Deskundigen) aangegeven dat de eerder aangekondigde wijziging -met betrekking tot het opgeven van leef- en slaapruimte van beglazing- is ingetrokken. Het blijft verplicht om bij het invoeren van de beglazing op te geven of deze zich in de leef- of slaapruimte bevindt. Klik hier voor het laatste Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD 4.3 van 6 december jl.

Waarom is de leef- en slaapruimte nodig voor het energielabel?

Bij het afmelden in Vabi EPA-W wordt er door RvO.nl een definitief label aangemaakt. De gegevens van het definitief label maken onderscheid in beglazing in de leef- en slaapruimte, bij de woningkenmerken en bij de besparingsmaatregelen. Derhalve is het nodig om dit onderscheid in de software op te geven.

Wat gebeurt er als je geen leef- en slaapruimte opgeeft? Dan kun je de woning niet afmelden. Om dit te voorkomen, krijg je hier direct bij het invullen van het type glas de mogelijkheid om de aangrenzende ruimte op te geven.

Kies je ervoor om de beglazing niet over leef- en slaapruimte te verdelen, bijvoorbeeld door overal leefruimte te kiezen, dan wordt -voor de ruimte waarvoor geen glastype is ingevoerd in Vabi EPA-W- de voorgeschreven forfaitaire waarde doorgegeven voor het definitief label. Dit is niet gunstig, tot 1999 is de forfaitaire waarde enkelglas, vanaf 2000 is dat dubbelglas.

Heeft de woning maar één ruimte, bijvoorbeeld een studio, dan verdeel je de beglazing evenredig over leef- en slaapruimte, zoals dit staat beschreven in het opnameprotocol ISSO 82.1 paragraaf 6.6.2 Begrenzing constructies:

Meer informatie

Wil je meer informatie over EPA-W? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

20 januari 2023
SVVE: De subsidie voor VvE’s voor een maatwerkadvies en energiebesparende maatregelen

Per 1 januari 2023 zijn SEEH en ISDE samengevoegd en gaan verder onder de naam SVVE. Per 23 januari is deze aan te vragen....

19 december 2022
Terugverdientijd berekenen met de Maatwerkadvies bèta

De terugverdientijd (TVT) is een belangrijk resultaat om iets te zeggen over de effectiviteit van maatregelen en varianten. Het is een duidelijke term die...

12 december 2022
Het nieuwe maatwerkadvies voor een woongebouw (VvE)

Het maatwerkadvies wordt gebruikt voor het aanvragen van de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE. Om tot een maatwerkadvies te komen kan je...