Minister onderzoekt labelplicht voor corporaties

berekening labelplicht

Delft, 27 juli 2017 – Met het huidige tempo van verduurzaming halen corporaties de doelstelling van gemiddeld label B eind 2020 niet. Minister Plasterk heeft daarom op 14 juli jl. een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Hierin informeert hij de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor verplichtende maatregelen om de doelstellingen uit het Energieakkoord alsnog te halen.

Verplichtende maatregelen

De minister heeft vier scenario’s voor verplichtende maatregelen laten doorrekenen en de voor- en nadelen van deze maatregelen benoemt. Het gaat om:

  1. Minimum energielabel C per corporatiewoning in 2021
  2. Gemiddeld energielabel B op portefeuilleniveau per corporatie in 2021
  3. Een minimum energielabel A per corporatiewoning in 2030
  4. Gemiddeld label A op portefeuilleniveau per corporatie in 2030.

Conclusies

De extra benodigde energiebesparing wordt in ieder geval bereikt bij de verplichting van minimaal label C of gemiddeld energielabel B. Dit betekent echter een forse extra investering en een tekort daarvoor bij een groot aantal corporaties. Een verplichting naar label C kan ertoe leiden dat corporaties hun investeringen beperken tot een minimum niveau. Een verplichting voor gemiddeld label B biedt corporaties meer ruimte om te bepalen welke maatregelen het meest haalbaar, zinvol en kostenefficiënt zijn.

Bij een verplichting op langere termijn blijkt dat de extra besparing in 2021 niet gehaald zal worden. De scenario’s laten dan ook een spanning zien tussen de doelen op korte termijn en de verduurzamingsopgave op de langere termijn (2030 en 2050)

Bij alle scenario’s zal veel extra inspanning van corporaties nodig zijn. Dit kan ten koste gaan van de investeringsruimte voor bijvoorbeeld nieuwbouw, huurmatiging of andere verbeteringen in de voorraad.

Aedes

Het kabinet heeft er vooralsnog vertrouwen in dat de corporatiesector zelf met goede maatregelen komt om de extra benodigde besparing in 2021 te realiseren. Aedes komt hiervoor na de zomer met een pakket van maatregelen die wordt beoordeeld door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Een wettelijke verplichting is dan niet nodig. Plasterk blijft, samen met Aedes, de opties en mogelijkheden voor verduurzaming onderzoeken. Het volgend kabinet zal hier een besluit over nemen.

Gerelateerde artikelen

18 januari 2024
De EPV regeling gebruikt vanaf nu de NTA 8800

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...

18 januari 2024
De belangrijkste wijzigingen van de NTA 8800:2024

Net zoals de afgelopen twee jaar, zijn er ook dit jaar weer wijzigingen in de NTA 8800. Deze wijzigingen hebben als doel om de...

18 januari 2024
Met ingang van 2024 is de Energie-investeringsaftrek verbeterd op basis van de NTA 8800

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling vanuit de overheid om de kosten voor aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen deels te compenseren. Ook...