Minister onderzoekt labelplicht voor corporaties

berekening labelplicht

Delft, 27 juli 2017 – Met het huidige tempo van verduurzaming halen corporaties de doelstelling van gemiddeld label B eind 2020 niet. Minister Plasterk heeft daarom op 14 juli jl. een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Hierin informeert hij de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor verplichtende maatregelen om de doelstellingen uit het Energieakkoord alsnog te halen.

labelplicht

Verplichtende maatregelen

De minister heeft vier scenario’s voor verplichtende maatregelen laten doorrekenen en de voor- en nadelen van deze maatregelen benoemt. Het gaat om:

  1. Minimum energielabel C per corporatiewoning in 2021
  2. Gemiddeld energielabel B op portefeuilleniveau per corporatie in 2021
  3. Een minimum energielabel A per corporatiewoning in 2030
  4. Gemiddeld label A op portefeuilleniveau per corporatie in 2030.

Conclusies

De extra benodigde energiebesparing wordt in ieder geval bereikt bij de verplichting van minimaal label C of gemiddeld energielabel B. Dit betekent echter een forse extra investering en een tekort daarvoor bij een groot aantal corporaties. Een verplichting naar label C kan ertoe leiden dat corporaties hun investeringen beperken tot een minimum niveau. Een verplichting voor gemiddeld label B biedt corporaties meer ruimte om te bepalen welke maatregelen het meest haalbaar, zinvol en kostenefficiënt zijn.

Bij een verplichting op langere termijn blijkt dat de extra besparing in 2021 niet gehaald zal worden. De scenario’s laten dan ook een spanning zien tussen de doelen op korte termijn en de verduurzamingsopgave op de langere termijn (2030 en 2050)

Bij alle scenario’s zal veel extra inspanning van corporaties nodig zijn. Dit kan ten koste gaan van de investeringsruimte voor bijvoorbeeld nieuwbouw, huurmatiging of andere verbeteringen in de voorraad.

Aedes

Het kabinet heeft er vooralsnog vertrouwen in dat de corporatiesector zelf met goede maatregelen komt om de extra benodigde besparing in 2021 te realiseren. Aedes komt hiervoor na de zomer met een pakket van maatregelen die wordt beoordeeld door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Een wettelijke verplichting is dan niet nodig. Plasterk blijft, samen met Aedes, de opties en mogelijkheden voor verduurzaming onderzoeken. Het volgend kabinet zal hier een besluit over nemen.

Lees hier de brief van de minister en de reactie van Aedes.

Gerelateerde artikelen

30 april 2021
Standaardwaarden voor woningisolatie: het nieuwe sturingsmiddel

Op 18 maart jl. heeft Demissionair Minister Ollongren een nieuw sturingsmiddel voor verduurzaming van woningen geïntroduceerd: de Standaardwaarden. Dit is één van de afspraken...

29 april 2021
Snel je NTA 8800 labels digitaal opnemen met Movin U

Wil jij je NTA 8800 labels digitaal opnemen? Met de oplossing van onze partner Movin’U Neem je alle benodigde gegevens met een handige app digitaal op locatie...

07 april 2021
Een sneakpreview van de eerste onderwerpen tijdens de Corporatiedag

De Ortec Finance en Vabi Corporatiedag komt er weer aan. De Corporatiedag is al jaren één van de leukste en best bezochte event voor...