Minimaal label C voor kantoren vanaf 1 januari 2023

Een afbeelding van een ruimte waar een energielabel van moeten worden geregistreerd

Delft, 3 januari 2017 – In de kamerbrief over de energiebesparing van de gebouwde omgeving geeft minister Blok op 28 november 2016 aan dat hij een verplichting invoert om kantoren tot minimaal label C te renoveren. Kantoren die na 1 januari 2023 een slechter label dan C hebben, mogen dan niet meer worden gebruikt.

Vabi EPA

In de Borgingscommissie is ingestemd met de nadere uitwerking van deze label-C verplichting voor kantoren. Nog dit jaar wordt een onderzoek gestart naar de uitvoeringslasten van de verplichting. In de eerste helft van 2017 zal ter voorbereiding de wijziging van het bouwbesluit in procedure worden gebracht.

De label-C verplichting zal vooralsnog niet gelden niet voor monumenten. Ook worden leegstaande/te transformeren/te slopen kantoren ontzien.

Financieringspartijen spelen al in op de label C-verplichting. Zo maakte ING in december vorig jaar bekend al snel geen financiering meer te verstrekken voor kantoren met een slechter label dan C, tenzij de eigenaren daar een verduurzamingsplan voor overleggen. De reden hiervoor is dat veel vastgoedleningen een looptijd van 5 jaar hebben. Daarom wordt deze eis al vanaf 2018 meegenomen in de leningsvoorwaarden.

Minister Blok stelt in zijn brief dat het mogelijk is voor kantoren met een D, E of F label om zonder bouwtechnische aanpassingen aan de schil een label C te verwezenlijken. Voor label G-kantoren ligt dit anders.

Met Vabi EPA-U legt u diverse maatregelen naast elkaar en maakt u de effecten op de energieprestatie inzichtelijk. Samen met uw opdrachtgever evalueert u de effecten van de maatregelen op energiebesparing, investeringskosten en terugverdientijden.

Meer informatie

Wilt u ook aan de slag met EPA-U of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

26 oktober 2023
Maak handig gebruik van het kostenkentallen platform Digipesis

De prijzen van verduurzaming kunnen soms hoog oplopen. Gelukkig kan er op termijn ook veel geld bespaard worden met de verduurzamingsmaatregelen. Door te vergelijken...

24 oktober 2023
Hoe geef je het totaalverbruik van een heel jaar op in een maatwerkadvies?

In Vabi EPA Maatwerkadvies is het sinds versie 10.0 mogelijk om het totaalverbruik van een heel jaar op te geven. Dit kan gebruikt worden...