Exporteren van de gebruiksoppervlakte uit Vabi Assets Energie voor de marktwaarde berekening

Delft, 19 november 2015 – Met de invoering van de woningwet moeten corporaties gaan waarderen op marktwaarde in verhuurde staat. Vanaf 2017 (verslagjaar 2016) wordt deze waardering voor de jaarrekening verplicht, maar corporaties moeten voor 1 juli 2016 al cijfers over verslagjaar 2015 aanleveren op basis van de nieuwe waarderingsregels (bron: Aedes). Voor het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat zijn een aantal vastgoedgegevens nodig. Eén daarvan is de gebruiksoppervlakte (GBO).

De oppervlakte maakt niet direct onderdeel uit van het rekenmodel uit het handboek waarderen op marktwaarde, maar speelt wel een belangrijke rol bij de controle en de validatie van de inputparameters, zoals markthuur, leegwaarde of onderhoud.

GBO uit Vabi Assets Energie

Let op, bij de berekeningen van de marktwaarde kunt u géén gebruik maken van de oppervlakte van WWS punten, omdat deze verschilt van de gebruiksoppervlakte. Wel kunt u voor het bepalen van de vierkante meters GBO gebruik maken van de Basis Administratie Gemeenten (BAG). Maar omdat de vierkante meters GBO in de BAG deels modelmatig zijn bepaald, wordt aangegeven dat validatie van deze gegevens op termijn wenselijk is (bron: woningwet2015.nl). Indien u gebruik maakt van de vierkante meters GBO uit de BAG, moet dit daarom ook worden vermeld.

Gelukkig heeft u soms al meer gegevens dan u dacht! Zo kunt u bijvoorbeeld uit Vabi Assets Energie gemakkelijk de benodigde gebruiksoppervlak (GBO) halen. Binnen Vabi Assets Energie is namelijk per verblijfsobject de gebruiksoppervlakte vastgelegd volgens de vastgestelde en gecontroleerde ISSO82 methodiek.

Download het stappenplan

We adviseren om de gebruiksoppervlakte uit de Basis Administratie Gemeenten (BAG) en de gebruiksoppervlakte uit Vabi Assets Energie naast elkaar te zetten. De gegevens uit Vabi Assets Energie zijn over het algemeen betrouwbaarder, omdat deze zijn opgenomen bij een inspectie. U kunt deze gegevens zelf exporteren en hoeft dus geen extra kosten te maken.

Meer informatie

Ortec Finance en Vabi hebben hun samenwerking geïntensiveerd, hiermee kunnen we gezamenlijk zorgen voor objectieve betrouwbare objectgegevens voor de waardering op marktwaarde. Een voorbeeld hiervan is het exporteren van GBO’s uit Vabi Assets Energie, zoals hierboven beschreven. Wilt u meer informatie over Vabi Assets Energie of heeft u hulp nodig bij het exporteren van deze objectgegevens? Neem dan contact met ons op. Voor hulp bij het bepalen van andere objectgegevens, zoals bijvoorbeeld de leegwaarde of markthuur kunt u contact opnemen met Ortec Finance.

Gerelateerde artikelen

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

26 oktober 2023
Maak handig gebruik van het kostenkentallen platform Digipesis

De prijzen van verduurzaming kunnen soms hoog oplopen. Gelukkig kan er op termijn ook veel geld bespaard worden met de verduurzamingsmaatregelen. Door te vergelijken...

24 oktober 2023
Hoe geef je het totaalverbruik van een heel jaar op in een maatwerkadvies?

In Vabi EPA Maatwerkadvies is het sinds versie 10.0 mogelijk om het totaalverbruik van een heel jaar op te geven. Dit kan gebruikt worden...