Exporteren van de gebruiksoppervlakte uit Vabi Assets Energie voor de marktwaarde berekening

Delft, 19 november 2015 – Met de invoering van de woningwet moeten corporaties gaan waarderen op marktwaarde in verhuurde staat. Vanaf 2017 (verslagjaar 2016) wordt deze waardering voor de jaarrekening verplicht, maar corporaties moeten voor 1 juli 2016 al cijfers over verslagjaar 2015 aanleveren op basis van de nieuwe waarderingsregels (bron: Aedes). Voor het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat zijn een aantal vastgoedgegevens nodig. Eén daarvan is de gebruiksoppervlakte (GBO).

De oppervlakte maakt niet direct onderdeel uit van het rekenmodel uit het handboek waarderen op marktwaarde, maar speelt wel een belangrijke rol bij de controle en de validatie van de inputparameters, zoals markthuur, leegwaarde of onderhoud.

GBO uit Vabi Assets Energie

Let op, bij de berekeningen van de marktwaarde kunt u géén gebruik maken van de oppervlakte van WWS punten, omdat deze verschilt van de gebruiksoppervlakte. Wel kunt u voor het bepalen van de vierkante meters GBO gebruik maken van de Basis Administratie Gemeenten (BAG). Maar omdat de vierkante meters GBO in de BAG deels modelmatig zijn bepaald, wordt aangegeven dat validatie van deze gegevens op termijn wenselijk is (bron: woningwet2015.nl). Indien u gebruik maakt van de vierkante meters GBO uit de BAG, moet dit daarom ook worden vermeld.

Gelukkig heeft u soms al meer gegevens dan u dacht! Zo kunt u bijvoorbeeld uit Vabi Assets Energie gemakkelijk de benodigde gebruiksoppervlak (GBO) halen. Binnen Vabi Assets Energie is namelijk per verblijfsobject de gebruiksoppervlakte vastgelegd volgens de vastgestelde en gecontroleerde ISSO82 methodiek.

Download het stappenplan

We adviseren om de gebruiksoppervlakte uit de Basis Administratie Gemeenten (BAG) en de gebruiksoppervlakte uit Vabi Assets Energie naast elkaar te zetten. De gegevens uit Vabi Assets Energie zijn over het algemeen betrouwbaarder, omdat deze zijn opgenomen bij een inspectie. U kunt deze gegevens zelf exporteren en hoeft dus geen extra kosten te maken.

Meer informatie

Ortec Finance en Vabi hebben hun samenwerking geïntensiveerd, hiermee kunnen we gezamenlijk zorgen voor objectieve betrouwbare objectgegevens voor de waardering op marktwaarde. Een voorbeeld hiervan is het exporteren van GBO’s uit Vabi Assets Energie, zoals hierboven beschreven. Wilt u meer informatie over Vabi Assets Energie of heeft u hulp nodig bij het exporteren van deze objectgegevens? Neem dan contact met ons op. Voor hulp bij het bepalen van andere objectgegevens, zoals bijvoorbeeld de leegwaarde of markthuur kunt u contact opnemen met Ortec Finance.

Gerelateerde artikelen

30 april 2021
Standaardwaarden voor woningisolatie: het nieuwe sturingsmiddel

Op 18 maart jl. heeft Demissionair Minister Ollongren een nieuw sturingsmiddel voor verduurzaming van woningen geïntroduceerd: de Standaardwaarden. Dit is één van de afspraken...

29 april 2021
Snel je NTA 8800 labels digitaal opnemen met Movin U

Wil jij je NTA 8800 labels digitaal opnemen? Met de oplossing van onze partner Movin’U Neem je alle benodigde gegevens met een handige app digitaal op locatie...

07 april 2021
Een sneakpreview van de eerste onderwerpen tijdens de Corporatiedag

De Ortec Finance en Vabi Corporatiedag komt er weer aan. De Corporatiedag is al jaren één van de leukste en best bezochte event voor...