Energie Prestatie Vergoeding: Energienota niet verstoken, maar investeren in minder energieverbruik

Delft, 26 mei 2016 – De Energie Prestatie Vergoeding (EPV) is een maandelijkse vergoeding die een verhuurder in rekening mag brengen bij de huurder, wanneer de woning gerenoveerd of nieuwgebouwd is volgens de Nul-Op-de-Meter norm. Een Nul-Op-de-Meter woning levert minimaal net zo veel energie als het verbruikt, waardoor er per saldo geen energie meer geleverd wordt door de energieleverancier. In principe is de EPV, die een huurder betaalt aan zijn of haar verhuurder, dus een vervanging voor de energierekening die de huurder anders betaalt aan de energieleverancier.

energieprestatievergoeding 400BR

Om te zorgen dat de EPV niet drukt op de huurprijs, worden de WWS punten voor energieprestatie bij woningen die voldoen aan de Nul-Op-de-Meter norm afgetopt op 32 punten voor eengezinswoningen en 28 punten voor meergezinswoningen. Tevens wordt de EPV als een los onderdeel in rekening gebracht naast de huurprijs en service kosten. Om dit te bewerkstelligen is er een aanpassing van de regelgeving nodig.

Wanneer treedt de EPV in werking?

  • Het Wetsvoorstel Energieprestatievergoeding is op 19 januari 2016 door de Tweede Kamer aangenomen;
  • En op 17 mei aangenomen door de Eerste Kamer;
  • Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State over de AMvB, is de verwachting dat de wet per 1 augustus in werking treedt.

Hoe werkt het?

De verhuurder mag een EPV  in rekening brengen wanneer de gerenoveerde of nieuwgebouwde woning aan een aantal eisen voldoet:

  • De maximale netto warmtevraag voor ruimteverwarming mag niet hoger zijn dan 50 kWh per vierkante meter per jaar;
  • De door de woning zelf opgewekte energie voor ruimteverwarming en warm tapwater moet minimaal de warmtevraag voor ruimteverwarming + 15 kWh per vierkante meter per jaar zijn;
  • De woning moet naast energie voor gebouw gebonden installaties ook energie kunnen opwekken om vrij te gebruiken door de huurder in de woning. De norm hiervoor is vastgesteld op minimaal 26 kWh per vierkante meter per jaar.

Naast de bovenstaande eisen dient de verhuurder de huurder jaarlijks een overzicht te verstrekken van de energieprestatie van de woning. In het energieprestatie overzicht moet minimaal staan wat de daadwerkelijke opgewekte energie is ten behoeve van warmte en warm tapwater. En daarnaast wat de daadwerkelijke opgewerkte energie is ten behoeve van de niet gebouw gebonden installaties.

Wat zijn de gevolgen voor verhuurder en huurder?

Met de komst van de EPV is het renoveren en bouwen naar Nul-Op-de-Meter woningen een haalbaardere business case geworden voor de verhuurder. Via de EPV wordt een deel van de investering in rekening gebracht bij de huurder en de verhuurder voldoet aan eventuele gemaakte verduurzamingsafspraken met belangenhouders.

Op basis van de warmtevraag en de energieproductie van de gerenoveerde of nieuwbouw woning zelf, wordt de EPV bepaald. Dit is een vast bedrag wat de huurder jaarlijks betaalt aan de verhuurder. De huurder krijgt hier een comfortabele en energiezuinige woning voor terug. Tevens is de huurder niet meer afhankelijk van fluctuerende gas en elektra prijzen van de energiemaatschappij. Gas is niet meer nodig, en elektra wordt door de woning zelf duurzaam opgewekt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de EPV, neem dan contact met ons op of vraag een van onze partners om hulp. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

18 januari 2024
De EPV regeling gebruikt vanaf nu de NTA 8800

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...

18 januari 2024
De belangrijkste wijzigingen van de NTA 8800:2024

Net zoals de afgelopen twee jaar, zijn er ook dit jaar weer wijzigingen in de NTA 8800. Deze wijzigingen hebben als doel om de...

18 januari 2024
Met ingang van 2024 is de Energie-investeringsaftrek verbeterd op basis van de NTA 8800

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling vanuit de overheid om de kosten voor aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen deels te compenseren. Ook...