Een CO2-neutrale woningvoorraad: werk energieplannen uit per complex

Delft, 28 januari  2019 – Vabi en Ortec Finance hebben de stappen naar een CO2-neutrale woningvoorraad overzichtelijk in een Infographic gezet. Hierin laten we zien hoe je in zeven stappen de energieopgave vertaalt in uitvoerbare plannen voor de komende 10 tot 15 jaar. In dit artikel lichten we de stap toe: werk energieplannen uit per complex.

Laat de assetmanager een voorstel doen voor de complexstrategie

De kern van het assetmanagement is het maken van de juiste keuzes op complexniveau. De kaders voor deze keuzes komen voort uit het portefeuilleplan van de corporatie. In het portefeuilleplan zijn de maatschappelijke doelstellingen van de corporatie vertaald naar kaders voor de vastgoedportefeuille en aangevuld met financiële kaders. Binnen deze kaders doet de assetmanager voorstellen voor complexstrategieën. 

 Zoek naar energiemaatregelen die passen bij de strategie

Een voorbeeld van zo’n complexstrategie is: “Verbeteren energieprestatie naar label B met een budget van 15k”. Voor de lange termijn een prima voorstel. Voor de korte termijn is meer detail gewenst. Deze strategie maakt immers niet duidelijk welke maatregelen er specifiek worden genomen, of de kosten passen binnen het budget en of het doel van label B daadwerkelijk gehaald kan worden.

Om hier grip op te krijgen, kan een energieplan worden opgesteld. Een energieplan is een plan waarin je specifieke maatregelen benoemt voor een complex. Het plan geeft voor deze maatregelen de kosten gebaseerd op de bouwkundige- en installatietechnische kenmerken van de woning en de effecten op de energieprestatie.

In Vabi Assets Energie kun je eenvoudig een energieplan maken. Hiervoor maak je gebruik van de maatregelenbibliotheek. Deze bibliotheek bevat de maatregelen en de kosten die worden toegepast om de energieprestatie te verbeteren. In het energieplan geeft je vervolgens aan welke woningen onderdeel zijn van het plan en welke maatregelen worden genomen. Vabi Assets Energie berekent dan automatisch – op basis van de bouwkundige- en installatietechnische kenmerken – welke kosten kunnen worden verwacht. Ook berekent het programma de effecten op bijvoorbeeld de Energie-Index of de CO2-uitstoot.

Tip: Vabi heeft de maatregelen uit de Aedes Routekaart al voor je klaargezet. Je kunt ze downloaden vanaf onze website. Zo heb je direct een mooie basis om te starten. Wil je zien hoe je een energieplan in Assets Energie maakt? Bekijk hier onze tutorial.

Bespreek het energieplan in de complexessie

Onderdeel van het assetmanagementproces is de complexsessie. Tijdens een complexsessie worden de strategieën besproken door een groep collega’s met verschillende achtergronden. Zo wordt de haalbaarheid geborgd. Door de energieplannen in te brengen bij de sessie, komen er wellicht ook andere zaken op tafel waar je in de plannen rekening mee kunt houden. Voorbeelden daarvan zijn tocht- of vochtproblemen die bekend zijn bij de complexbeheerder maar nog niet bij jou. Mogelijk kun je door het maken van andere keuzes in maatregelenpakket ook hier een oplossing voor bieden.

Tip: Met een beperkte set aan extra maatregelen kan soms een extra labelstap worden gerealiseerd. Kijk daarom altijd of er nog ‘quick wins’ mogelijk zijn door met de maatregelen in het plan te variëren.

Geef de kosten en effecten door aan de assetmanager

Het energieplan geeft je een gefundeerde inschatting van de maatregelen, kosten en effecten die bij het uitvoeren van de strategie kunnen worden verwacht. Het plan is een goede start voor de uitvoering, maar vergeet de resultaten niet terug te geven aan de assetmanagers.
Assetmanagers maken simulaties van het complexbeleid en toetsen dit aan de kaders uit het portefeuilleplan. Hoe beter zij de kosten en effecten van het beleid kunnen inschatten, hoe beter zij weten of het beleid binnen de kaders past. Het verdient dan ook de aanbeveling om de kosten en effecten uit de energieplannen mee te nemen in deze simulaties.

Download de infographic :de route naar een CO2-neutrale woningvoorraad (deel 2)

Wil je weten hoe wij je verder kunnen helpen met de route naar CO2 neutraal? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

 

 

Gerelateerde artikelen

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

16 oktober 2023
Het prijsplafond voor energie vervalt vanaf 2024

Met Prinsjesdag heeft het demissionair kabinet in een van de begrotingsplannen besloten om het prijsplafond, tegen de sterk gestegen energieprijzen, niet te verlengen in...

18 september 2023
Registratiemomenten in Vabi Assets Energie

In Vabi Assets Energie is het mogelijk om een momentopname van je woningvoorraad te maken met behulp van de functie ‘Registratiemomenten’. De momentopnames die...