Aanpassingen in het woningwaarderingsstelsel voor renovaties en kleine woningen

Minister Blok heeft een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om per 1 oktober 2016 het woningwaarderingsstelsel voor zelfstandige woningen aan te passen. Hierbij kunnen een aantal woningen meer punten krijgen. Het gaat om woningen na renovatie, kleine woningen in Amsterdam en Utrecht, en zorgwoningen.

Meer punten in geval van renovatie

Gerenoveerde woningen krijgen tijdelijk extra WWS-punten. De minister maakt hierbij onderscheid tussen:

  • Hoogniveaurenovatie: Een woning die is gerenoveerd waarbij de energieprestatie op het niveau is gebracht van een nieuwbouwwoning zoals bepaald door het bouwbesluit 2012. Is dat het geval, dan is het mogelijk om minimaal 40 punten voor de WOZ-waarde toe te kennen. Hierbij is ook van belang dat een dergelijke ingrijpende renovatie gecombineerd kan worden met een functiewijziging van het betrokken gebouw. Dit geldt bijvoorbeeld bij ombouw van een kantoor tot meerdere woningen.
  • Overige renovaties, waarbij renovatie niet geleid heeft tot een energieprestatie op het niveau van het bouwbesluit 2012. De voorwaarden om de renovatie door te rekenen is dan op basis van de investeringen. Deze woningen mogen 0,2 WWS-punt extra krijgen gedurende vijf jaar per investering van €1.000 euro, mits de totale investering minimaal € 10.000,- bedraagt.

 Meer punten voor kleine woningen in de COROP-gebieden Amsterdam en Utrecht

Voor woningen tot 40 m2, gebouwd in de jaren 2017 tot en met 2021 in de COROP gebieden Groot-Amsterdam en Utrecht, wordt het WWS verruimd. Voor deze kleine nieuwbouwwoningen zal een formule gelden van WOZ/oppervlakte/€ 51,-, in plaats van de nu geldende formule  WOZ/oppervlakte/€ 122,-

De puntentoekenning bij de zorgwoning

Bij zorgwoningen kan een toeslag van 35% op de punten worden toegepast. Het gaat om zelfstandige woningen die in een woongebouw bevinden, waarbij het woongebouw en de woning geschikt en bestemd zijn voor mensen met een fysieke beperking. Abusievelijk is de toeslag van 35% in de regelgeving slechts van toepassing verklaard over de onderdelen 1 tot en met 8. Beoogd echter was deze toeslag van toepassing te verklaren over de onderdelen 1 tot en met 9.1 en 10.  Met de beoogde aanpassing van het WWS wordt dit hersteld.

Aanpassingen woningwaarderingsstelsel per 1 juli 2016

Naast de beoogde aanpassing vindt er vanaf nu ook elk jaar een indexatie plaats van de bedragen die gehanteerd worden  bij de bepaling van het puntenaantal op grond van de WOZ-waarde. Het effect hiervan is dat een algemene daling of stijging van de WOZ-waarde niet leidt tot een algemene daling of stijging van de punten. Dit betekent het volgende voor de puntentoekenning met ingang van 1 juli 2016:

  • In alle gevallen wordt bij de puntentoekenning gerekend met een WOZ-waarde die minimaal € 40.480 bedraagt (tot 1 juli 2016 was dit € 40.000).
  • Er geldt 1 punt voor de WOZ-waarde gedeeld door € 7995 (tot 1 juli 2016 was dit € 7900)
  • En er geldt 1 punt voor de WOZ-waarde gedeeld door de oppervlakte gedeeld door € 122 (tot 1 juli 2016 was dit € 120).

Bron: rijksoverheid.nl

Vabi Assets Energie

Met de WWS module in Vabi Assets Energie krijgt u snel inzicht in de nieuwe WWS punten van een woning en de maximale redelijke huur. De mogelijke aanpassingen per 1 oktober actualiseren we in de software wanneer de Eerste en Tweede kamer hierover een besluit hebben genomen.

woningwaarderingsstelsel in Vabi Assets Energie

Wilt u ook inzicht in het nieuwe WWS en meer informatie over de WWS module van Vabi Assets Energie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

18 januari 2024
De EPV regeling gebruikt vanaf nu de NTA 8800

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...

18 januari 2024
De belangrijkste wijzigingen van de NTA 8800:2024

Net zoals de afgelopen twee jaar, zijn er ook dit jaar weer wijzigingen in de NTA 8800. Deze wijzigingen hebben als doel om de...

18 januari 2024
Met ingang van 2024 is de Energie-investeringsaftrek verbeterd op basis van de NTA 8800

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling vanuit de overheid om de kosten voor aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen deels te compenseren. Ook...