Installatie gebruiken in meerdere rekenzones

Het is mogelijk dat een rekenzone de gekoppelde installatie, of onderdelen daarvan, deelt met andere rekenzones. Dit kan handig zijn wanneer er bijvoorbeeld maar één tapwatersysteem aanwezig is in de woning, maar er twee rekenzones nodig zijn vanwege bijvoorbeeld een apart koelsysteem. Met het gebruik van het vinkje ´Gebruik tapwater uit rekenzone´ kan de rekenzone aansluiten op het tapwatersysteem van de geselecteerde rekenzone. In het onderstaande wordt het correcte gebruik van deze functie verder beschreven.

Er zijn verschillende situaties mogelijk waarin het delen van installaties gebruikt dient te worden: Er is één klimatiseringszone maar meerdere rekenzones, of er zijn meerdere rekenzones vanwege meerdere klimatiseringszones. Een gedetailleerde beschrijving van de opdeling in klimatisering- en rekenzones is te vinden in ISSO 82.1 hoofdstuk 7 en bijlage J.

Figuur 1. Overzicht invoer installatie in rekenzone

Gebruik installatie uit rekenzone

In de eerste situatie is er maar 1 installatie aanwezig in de woning, maar zijn er meerdere rekenzones nodig vanwege een verschil in thermische massa. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer er met een houtskelet een verdieping wordt geplaatst boven op een bestaand gebouw met betonnen muren en vloeren.

Om één installatie te gebruiken in meerdere rekenzones moet je gebruik maken  van het vinkje ´Gebruik installatie uit rekenzone´. In de eerste rekenzone wordt de gemaakte installatie uit de bibliotheek geselecteerd of worden de nodige onderdelen van de installatie ingevoerd. Omdat de andere rekenzones precies dezelfde installatie gebruiken, wordt hier vervolgens het vinkje ´Gebruik installatie uit rekenzone´ gebruikt en wordt de eerste rekenzone geselecteerd.

Figuur 2. Rekenzone 2 maakt gebruik van de installatie van rekenzone 1

Met het gebruik van het vinkje ‘gebruik installatie uit rekenzone’ wordt er gerekend met één opwekker voor verwarming en tapwater die de totaal aangesloten gebruiksoppervlakte van warmte voorzien. Voor ventilatie betekent dit dat het totale debiet opgegeven kan worden en dat deze niet naar oppervlakte van de rekenzones gewogen hoeft te worden. Voor het zonne-energiesysteem wordt ook het totale oppervlak aan panelen opgegeven, omdat er bij het gebruik van dit vinkje maar met één zonne-energiesysteem wordt gerekend.

Drop-down menu

Voorheen kon deze situatie in EPA ook worden berekend door in de tweede rekenzone de eerder gedefinieerde installatie te selecteren in de installatie drop-down menu. Sinds versie 8.9 geeft dit echter verschillende resultaten. Ondanks dat  dat dezelfde installatie is geselecteerd, wordt er op deze manier met een dubbele installatie gerekend. Elke rekenzone krijgt op deze manier een eigen ventilatie, verwarming, tapwater en, indien aanwezig, koeling en zonne-energie systeem. Dit levert in de meeste gevallen een lichte verhoging van de EP2 op, omdat de extra apparaten ook extra energie vragen. Ook worden de opgegeven vierkante meters zonne-energiesysteem uit de eerste rekenzone dan dubbel gerekend.

Figuur 3. Dropdown menu met voorgedefinieerde installaties in installatiebibliotheek.

Gebruik ´…´ uit rekenzone

De meest voorkomende situatie is dat er meerdere klimatiseringszones zijn, omdat er in een deel van de woning een verschil is in de verwarming, tapwater of koelingsinstallatie. Een veel voorkomend voorbeeld hierin is een koelingsinstallatie die enkel aanwezig is in de slaapkamers. Er zijn dus meerdere rekenzones nodig om de verschillende installaties in te kunnen voeren.

Een groot deel van de installatie wordt echter gedeeld door de twee rekenzones. In het genoemde voorbeeld van de koeling in de slaapkamers is er nog steeds maar één ventilatie, verwarming en tapwatersysteem aanwezig. Hiervoor kunnen de respectievelijke vinkjes worden gebruikt.

Figuur 4. Rekenzone 2 maakt gebruik van het ventilatie, verwarming en tapwatersysteem van rekenzone 1.

Bij het gebruik van deze vinkjes, dient in de opgegeven installatie de informatie gebruikt te worden van het totale systeem. Zo dient bij het gebruik van het vinkje ´Gebruik ventilatie uit rekenzone´ in de

gedeelde installatie het totale debiet en vermogen opgegeven te worden. De software verdeelt deze automatisch over de aangesloten gebruiksoppervlaktes van de rekenzones. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het opgegeven vermogens van de gebruikte opwekkers of circulatiepompen bij verwarming.

Er is geen vinkje voor het zonne-energiesysteem. Dit betekent dat het beste in de installatie van de eerste rekenzone het volledige zonne-energiesysteem opgegeven kan worden. Voor PV-panelen kan er ook geopteerd worden om de aangesloten m2 panelen te verdelen over de rekenzones, maar dit is een extra invoer en daardoor mogelijk foutgevoeliger.

Samenvattend is het voor de juiste rekenresultaten dus belangrijk om goed gebruik te maken van de mogelijke opties. Wanneer de installatie in zijn volledigheid in twee of meer rekenzones gebruikt wordt, dient het bovenste vinkje ‘Gebruik installatie uit rekenzone’ gebruikt te worden. Als niet dit vinkje wordt gebruikt, maar de gedefinieerde installatie wordt opnieuw geselecteerd in het drop down menu, wordt er gerekend met twee identieke installaties in plaats van één. In het scenario dat er meerdere klimatiseringszones zijn die bepaalde installaties delen, kunnen de vinkjes voor de individuele onderdelen gebruikt worden.

Er weten over Vabi EPA? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

18 januari 2024
De EPV regeling gebruikt vanaf nu de NTA 8800

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...

18 januari 2024
De belangrijkste wijzigingen van de NTA 8800:2024

Net zoals de afgelopen twee jaar, zijn er ook dit jaar weer wijzigingen in de NTA 8800. Deze wijzigingen hebben als doel om de...

18 januari 2024
Met ingang van 2024 is de Energie-investeringsaftrek verbeterd op basis van de NTA 8800

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling vanuit de overheid om de kosten voor aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen deels te compenseren. Ook...