Assetmanagement

Assetmanagement voor woningcorporaties

samenwerken
Het belang van een goede performance analyse

Een assetmanager moet er voor zorgen dat de portefeuillebrede doelstellingen behaald worden door aan elk complex de juiste strategie toe te kennen. Om de juiste complex strategie te kunnen bepalen, is een goede performance analyse essentieel. In een performance analyse worden de prestaties van complexen geanalyseerd, ten opzichte van elkaar maar ook op zichzelf.

assetmanager
Drie competenties die een assetmanager moet hebben

Met de opkomst van assetmanagement in de corporatiesector stijgt logischerwijs de vraag naar assetmanagers binnen deze bedrijfstak. Weet je al welke positie assetmanagement inneemt in je organisatie en aan wat voor functieprofiel de assetmanager dan idealiter moet voldoen?

archief
Complexbeleid voor de hele organisatie beschikbaar

Als het complexbeleid is vastgesteld, is het noodzakelijk om dit toegankelijk te maken voor de hele organisatie. Zo moet bijvoorbeeld een verhuurmedewerker bij een mutatie eenvoudig kunnen opzoeken of een woning verkocht of verhuurd moet worden.

Handreiking performance analyse

De performance analyse is een hulpmiddel voor de assetmanager bij het bepalen van het juiste complexbeleid. Zoals de naam al aangeeft, worden met behulp van een performance analyse de prestaties van complexen gemeten aan de hand van prestatie-indicatoren. Over de wijze waarop de performance analyse kan worden uitgevoerd, hebben Ortec Finance en Vabi een handreiking geschreven.

Om te onderzoeken welke indicatoren in de praktijk waardevol zijn voor de performance analyse, hebben wij een aantal corporaties en commerciële beleggers gevraagd naar de wijze waarop zij de performance analyse uitvoeren. De resultaten zijn verwerkt in de handreiking.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten voor de performance analyse is de keuze van de perspectieven voor het beoordelen van de prestaties van complexen. In de handreiking kiezen wij twee perspectieven: het maatschappelijke perspectief en het beleggersperspectief. Door beide perspectieven uit te werken en op te nemen in de performance analyse wordt transparant gemaakt welke maatschappelijke prestaties worden geleverd per complex en wat de daarvoor benodigde maatschappelijke bijdrage is.

Bewijslast gebouwprestaties

Lees meer in de handreiking

Download nu

AM

Assetmanagement voor woningcorporaties is de manier is om de samenhang tussen vastgoedprestaties en maatschappelijk prestaties goed in beeld te brengen binnen aanvaardbare of noodzakelijke financiële prestaties.

Onze oplossing biedt alle functionaliteiten die nodig zijn voor assetmanagement in één systeem. In het systeem is op (deel)portefeuilleniveau te monitoren of er binnen de strategische, maatschappelijke en financiële kaders van de organisatie wordt geopereerd. Het complexoverzicht toont alle relevante informatie en beeldmateriaal per complex. Dankzij grafische en numerieke analysemogelijkheden identificeert u snel welke complexen goed en welke complexen slecht presteren, zowel in het verleden als in de toekomst. U rekent alternatief complexbeleid door, zowel (des)investeringsbeleid als exploitatiebeleid, en vergelijkt de maatschappelijke en de financiële prestaties van het alternatieve beleid met de betreffende prestaties van het huidige beleid. Op deze manier kunt u optimale complexkeuzes maken die passen binnen de strategische keuzes van de organisatie, kunt u eenvoudig sturen op de ideale (deel) portefeuillesamenstelling en verbetert u de vastgoedprestaties.

  • De kracht van WALS en TMS bij het simuleren en waarderen
  • Uitgebreide grafische en numerieke analysemogelijkheden (zowel maatschappelijk als financieel)
  • Mogelijkheden voor het opstellen, simuleren, toetsen én goedkeuren van (deel)portefeuillevarianten
  • Inzicht in de financiële stromen volgens het DrieKamerModel
Banner op de pagina woonlastenbeleid voor woningcorporatie

Meer weten over AM?

Lees meer