3 stappen die u nu moet zetten in uw vastgoedbeleid

Delft, 22 januari 2015 – In deze periode ligt de focus bij de corporaties op de jaarrekening, het jaarverslag en de accountantscontrole van het afgelopen boekjaar. Belangrijk voor een goede verantwoording, maar net zo belangrijk is het om nu weer verder te gaan met uw vastgoedbeleid. In dit artikel zetten we uiteen welke 3 stappen in uw vastgoedbeleid de komende maanden uw aandacht verdienen.

Blijf up-to-date

De eerste stap die genomen moet worden is uw data actualiseren en aanpassen aan die van het nieuwe jaar. De veranderingen die in uw beleid hebben plaatsgevonden moeten worden aangepast. Niet alleen in het primaire systeem, maar op alle plaatsen waar u data gebruikt om beleidsvraagstukken mee op te lossen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende gegevens:

  • Zijn alle geplande onderhoudsactiviteiten en investeringen in het afgelopen jaar ook echt uitgevoerd?
  • Welke en hoeveel woningen zijn er precies verkocht?
  • Welke nieuwbouwprojecten zijn opgeleverd?
  • Zijn er complexen die door verkoop in een andere beheerconstructie gaan vallen?

Het actualiseren van data wordt vaak onderschat en vindt niet gelijktijdig plaats binnen de gehele organisatie. Zorg daarom dat u hier op tijd mee begint en dat helder is wie er voor de actualisatie verantwoordelijk is, hoe de data aangepast gaat worden en dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van de veranderingen die moeten worden doorgevoerd.

Leer van het verleden

De afsluiting van het voorgaande jaar levert ons veel informatie op die nuttig is om de toekomst goed te kunnen voorspellen en het beleid daarop aan te passen. U kunt nu analyses maken, zoals:

  • Is het beoogde verkoopvolume gehaald en wat waren de oorzaken van mee- en tegenvallers?
  • Was in het afgelopen jaar aantoonbaar dat verkoop met korting een beter resultaat boekte dan vrije verkoop, of zijn er geen verschillen?
  • Hoe verliep het mutatieproces?
  • Kwam de verhuurbaarheid onder druk te staan door een veranderende marktvraag?
  • Zijn de doelstellingen van het afgelopen jaar gehaald?

Er ligt een schat aan gegevens uit het recente verleden klaar die als onderbouwing voor nieuwe beleidskeuzes kunnen worden gebruikt. Zorg dat duidelijk is door wie en wanneer deze analyses worden opgepakt, en wat er met de resultaten gaat gebeuren. Evalueren en leren uit het verleden verdient een belangrijke plek in deze periode van het jaar.

Zorg dat goede voornemens geen voornemens blijven

Na de actualisatie van de data en de evaluatie van de resultaten van het afgelopen jaar kan de blik weer op de toekomst worden gericht. U heeft nu weer een actueel beeld van de huidige situatie, dat gebruikt kan worden voor de beleidskeuzes van het komende jaar. Natuurlijk zijn er voornemens om dit in samenwerking met collega’s te doen en hier een verbeterslag in te maken ten opzichte van vorig jaar. Nu is de tijd om dit op te pakken en de samenwerking en afstemming hierover te zoeken met uw collega’s. Laat de voornemens tot betere samenwerking en integraliteit dit jaar niet voor wat ze zijn, maar maak afspraken over de gewenste kwaliteit en tijdigheid en borg dit!

Wilt u ook aan de slag met bovengenoemde stappen? Lees hier hoe Assets Beleidssimulatie u hierbij kan helpen of neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Gerelateerde artikelen

03 maart 2021
Werken met 2 versies van Vabi Assets Energie naast elkaar

Vanaf versie 8 werkt de database van Vabi Assets Energie met twee datasets: één voor de oude applicatie (Nader Voorschrift) en één voor de...

02 maart 2021
5 overwegingen om de conversie naar de NTA 8800 uit te voeren (of nog even te wachten)

Sinds 1 januari is de nieuwe rekenmethodiek voor het berekenen van een energielabel, de NTA 8800, van kracht. Hierbij is er veel veranderd. Van...

19 februari 2021
Duurzaamheid in woningvoorraad en vastgoed versnellen met subsidies

Het versnellen van verduurzaming bij woningcorporaties en vastgoedeigenaren. Subvention en Vabi bedienen dezelfde klanten met hetzelfde doel. Vabi doet dat met software, Subvention met...