3 competenties die een assetmanager moet hebben

assetmanagement

Met de opkomst van assetmanagement in de corporatiesector stijgt logischerwijs de vraag naar assetmanagers binnen deze bedrijfstak. Weet je al welke positie assetmanagement inneemt in je organisatie en aan wat voor functieprofiel de assetmanager dan idealiter moet voldoen? Welke taken en verantwoordelijkheden dient de assetmanager te hebben en welke competenties verwacht je hierbij?

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:4-valkuilen-van-assetmanagement-corporaties

Wij hebben een aantal vacatures voor assetmanagers naast elkaar gezet en hebben een onder andere de volgende drie aspecten gevonden waar een goede assetmanager volgens deze corporaties aan moet voldoen.

De assetmanager heeft een vastgoedgerelateerde vooropleiding

Het eerste wat opvalt bij de functie-eisen van een assetmanager bij een corporatie is de vooropleiding, deze is vastgoedgerelateerd. Logisch, het gaat hier tenslotte om het managen van woningportefeuilles. Hierbij ligt de taak van de assetmanager bij het beantwoorden van de vraag hoe (strategische) portefeuilledoelstellingen het beste kunnen worden vertaald naar (tactische) doelen op complexniveau. Kennis van vastgoed is hierbij essentieel. Een assetmanager moet snappen wat de consequenties zijn op vastgoedtechnisch gebied en rapporteert zijn bevindingen in veel gevallen aan de manager vastgoed.

Affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de corporatie

Assetmanagement is meer dan alleen sturing op financieel rendement. Corporaties hebben met hun vastgoed nu en in de toekomst een maatschappelijke functie te vervullen, waarbij moet worden gekeken naar het maatschappelijke rendement. Een assetmanager moet dus ook een scherpe kijk hebben op de maatschappelijke agenda van de corporatie en rekening houden met de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit voor de doelgroep.

Een assetmanager heeft financiële vakkennis

Voor het transformeren en exploiteren van vastgoed met een beter rendement (zowel financieel als maatschappelijk) heeft een assetmanager financiële vakkennis nodig. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een hold-sell analyse. De assetmanager doet een voorstel voor aan- en verkoop. Door inzicht te krijgen in opbrengsten en kosten op complexniveau kan een kwalitatief goede en financieel rendabele vastgoedportefeuille worden nagestreefd. Hierbij is een taak van de assetmanager om risico’s die het rendement negatief beïnvloeden te signaleren.

Vanwege dit financiële aspect van assetmanagement wordt in sommige vacatures aangegeven dat de gewenste assetmanager ervaring moet hebben buiten de corporatiesector. Bij een bijeenkomst over assetmangement ontdekten wij echter dat veel corporatiemedewerkers zich wel degelijk herkennen in de rol van assetmanager. Waar assetmanagement vaak gezien wordt als een cultuurshock, zijn veel corporaties er eigenlijk onbewust al mee bezig. Wellicht bevindt de assetmanager die u zoekt zich al binnen uw eigen organisatie, maar is verdere positionering van assetmanagement nodig.

Wil je ook inzicht in zowel de financiële als maatschappelijk prestaties van je vastgoed? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Wij helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

31 maart 2020
4 tips om nu al rekening te houden met de NTA 8800

Op 1 januari 2021 gaat de NTA 8800 in. Hoewel dit nog ver weg lijkt, komt voor iedereen de voorbereiding hierop steeds dichterbij. Veel...

26 november 2019
Presenteren van complexbeleid aan de organisatie

Delft, 28 november 2019 – In de laatste maanden van het jaar staat voor veel corporaties het vaststellen van de meerjarenbegroting op de agenda...

24 april 2019
Complexsessies in de praktijk

Delft, 30 april 2019 – De zesde stap naar een CO2 neutrale voorraad in onze Infographic is het organiseren van complexsessies. In een complexsessie...