Wil jij meer inzicht in de prestaties van een warmtepomp?

Delft, 28 februari 2019 – Warmtepompen en hybride verwarmingssystemen spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Belangrijk hierbij is het ontwerp van de systemen. Het ontwerp vraagt namelijk meer aandacht dan het ontwerp van een traditioneel verwarmingssysteem met ketels. Daarnaast is het belangrijk om inzicht te krijgen in de verschillende variabelen die de prestatie van het verwarmingssysteem bepalen.

Dimensionering van de warmtepomp

Het begint met de dimensionering van de warmtepomp. Een warmtepomp dient namelijk niet te groot en niet te klein gedimensioneerd te worden. Voor dimensionering kan je gebruik maken van de warmteverliesberekeningen uit de ISSO publicaties 51,53 of 57. In 2017 is de warmteverliesberekening aangepast, zodat deze beter geschikt is voor warmtepompen. Er wordt hierin rekening gehouden met een lagere opwarmtoeslag voor zeer goed geïsoleerde woningen (passief huis niveau).

Voor hybride systemen geeft een warmteverliesberekening echter geen belastingduurkromme waarmee de grootte van de preferente opwekker kan worden bepaald. Dimensionering kan met name voor hybride systemen met behulp van gebouwsimulatie gedaan worden. Voor de juiste verhouding tussen ketel en aanvullende verwarming kan dan wél gebruik gemaakt worden van de belastingduurkromme.

Inzicht in de prestaties van een warmtepomp 

Met een dynamische gebouwsimulatie krijg je ook meteen meer inzicht in de variabelen die de uiteindelijke prestatie van een warmtepomp bepalen. Daardoor kun je spelen met regelstrategieën om de prestaties te optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is het seizoensrendement. Je kunt het energiegebruik natuurlijk berekenen door gebruik te maken van een kwaliteitsverklaring met een seizoensrendement. Voor goed-geïsoleerde woningen begint de warmtevraag echter pas onder de 7 graden buitentemperatuur. Bij een seizoensrendement bepaling wordt er met een hoge temperatuur rekening gehouden.

Prestaties van een warmtepomp berekenen

Met een dynamische gebouwsimulatie kun je niet alleen spelen met de warmtepomp zelf, maar kun je ook het afgiftesysteem optimaliseren om het rendement van de warmtepomp zo hoog mogelijk te krijgen. Denk hierbij aan vloerverwarming en optimalisatie van stooklijnen als functie van de buitentemperatuur.

Dynamische gebouwsimulatie in Vabi Elements

Door gebruik te maken van een dynamische gebouwsimulatie kun je dus beter dimensioneren, krijg je meer inzicht in de variabelen die de uiteindelijke prestatie van een warmtepomp bepalen en kan er eventueel gespeeld worden met regelstrategieën om de prestaties te optimaliseren. Om die reden is in Vabi Elements Gebouwsimulatie een deellast model voor warmtepompen ingebouwd (volgens EN 15316-4-2). Deze houdt rekening met de uurlijkse warmtevraag, aanvoer en retourtemperaturen en buitentemperatuur. De invoergegevens hiervoor bestaan uit een werkpunt van de warmtepomp dat naast het seizoensrendement op de meeste kwaliteitsverklaringen te vinden is.

Wil jij meer inzicht in de prestaties van een warmtepomp?

Ontdek Vabi Elements Gebouwsimulatie